Լուսյա Ղազարյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2007 թ-ին Դոցենտ
2004 թ-ին Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, “Պարսկերենի և հայերենի բայական համակարգերի զուգադրական քննություն”, 10. 12. 2004 թ., ՀՀ ԳԱԱ Լեզվաբանության ինստիտուտի և ԵՊՀ մասնագիտական խորհուրդ
1976 - 1981 թթ. ԵՊՀ իրանագիտության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2007 թ.-ից ցայսօր ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի դոցենտ
2008 թ.-ից ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի մեթոդխորհրդի անդամ
2004 - 2007թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի ասիստենտ
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի դասախոս
1981-2000 թթ. – Հ. Պարոնյանի անվան թիվ 59 դպրոց, պարսից լեզվի ուսուցիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից պարսկերեն (բակ.–IV կուրս)
Ժամանակակից պարսկերենի տեսական քերականութուն (բակ. –III, IV կուրս)
Պարսկերենի տեսական քերականության հիմնախնդիրներ (մագիստր. I կուրս)
Դասական պարսկերեն բնագրերի ընթերցում (մագիստր. I կուրս)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Պարսից լեզվի տեսական քերականություն
Պարսից լեզվի բառագիտություն
Դասական պարսկերեն բնագրերի և աղբյուրների ուսումնասիրում
Համեմատական լեզվաբանություն
Իրանական բարբառագիտություն՝ մերձկասպյան լեզուներ և բարբառներ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), Ռուսերեն, պարսկերեն (ազատ), Անգլերեն, Ֆրանսերեն (կարդում և բացատրվում)

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, Իրան, Վրաստան

Հասարակական գործունեություն
Armenian Association for Academic Partnership and Support
Member of the Association of the Studies of Persianate Societies (ASPS, New York)
Լուսյա Ղազարյան