Մադլենա Մադանյան
Կրթություն
1974 թ. ավարտել է ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետը
2000 - 2005 թթ. հայոց լեզվի ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճան
2010 թ-ից բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Ատենախոսության թեման
«Պատմականություն հաղորդող լեզվական միջոցները Ստ. Զորյանի պատմավեպերում»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակները
Ժամանակակից հայոց լեզու (հնչյունաբանություն, բառագիտություն, ձևաբանություն, շարահյուսություն), խոսքի մշակույթ

Աշխատանքային փորձ
2009 թ-ից դասավանդում է տնտեսագիտության, միջազգային հարաբերությունների, ռոմանոգերմանական բանասիրության, հոգեբանության, պատմության և այլ ֆակուլտետներում

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց լեզու, խոսքի մշակույթ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն
Մադլենա Մադանյան