Մարգարիտա Միքայելյան
Հիմնական հետազոտական նախընտրություններ (փորձագիտական ոլորտներ)
Գործունեության ոլորտը` մասնագիտական հատուկ դասընթացների դասավանդում
Միկրոսխեմատեխնիկա, կիսահաղորդչային սարքերի ֆիզիկա, կիսահաղորդիչ նյութերի և սարքերի մետրոլոգիա

Կրթական կենսագրություն
1962 - 1968 թթ. ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Մասնագիտացում` ռադիոֆիզիկա

Այլ կուրսեր
1987 - 1988 թթ. ԵրՊԻ կից մասնագետների վեռապատրաստման ինստիտուտ
Մասնագիտացում` Միկրոպռոցեսորային տեխնիկա

Աշխատանքային և հետազոտական կենսագրություն
1968 - 1975 թթ. ՀԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ` կրտսեր գիտաշխատող,
1975 - 1979 թթ. НИТИМ գիտահետազոտական միավորման Հրազդան գործարան` ավագ ինժեներ,
1979 - 1983 թթ. ԵՊՀ, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ,Կիսահաղորդիչների և դիէլեկտրիկների ֆիզիկայի ամբիոն` ուսումնական վարպետ,
1983 - 1989 թթ. նույն ամբիոնի ավագ լաբորանտ,
1989 - 2000 թթ. նույն ամբիոնի ասիստենտ,
2000 թ-ից մինչ այժմ` կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոն` դասախոս

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Մարգարիտա Միքայելյան