Մարիաննա Եփրեմյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2008-2010 – ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2004-2008 – ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2010-ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախսդ

Օտար լեզուներ
Իսպսներեն (գերազանց), անգլերեն(գերազանց) , ռուսերեն(գերազանց)
Մարիաննա Եփրեմյան