Մարինա Կարապետյան
Աշխատանքային փորձ
2017-ից ԵՊՀ անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի դոցենտ, Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
2015-ից դոցենտի գիտական կոչում, ՀՀ ԲՈՀ-ի դիպլոմ, Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
1993-2017 ԵՊՀ անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի դասախոս, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
• դասավանդում եմ անգլերեն հատուկ նպատակների համար (գործարար անգլերեն, քաղաքական անգլերեն)
• զբաղվում եմ գիտամեթոդական աշխատանքով. հրատարակել եմ մի շարք հոդվածներ և ուսումնական ձեռնարկներ (51 աշխատություն)
2000-2001 Օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ, Հայկական բաց համալսարան

Կրթություն և վերապատրաստում
1988-1993 ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
Անգլերեն լեզվի բաժին
Որակավորում: բանասեր, ուսուցիչ, թարգմանիչ
2002-2003 Կոլորադոյի համալսարան
Junior Faculty Development Program ծրագիր
Բոլդեր, Կոլորադո
Ավարտական վկայական, հուլիս 2003
ԵՊՀ Հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչություն
Անգլերենը ակադեմիական միջավայրում
International Test of English Proficiency (iTEP)
Certificate of Proficiency (C2), դեկտեմբերի 22, 2012
2011-2021 ԵՊՀ Հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչություն
Որակավորման բարձրացման կրթագիտական ծրագիր (առաջին փուլ՝ 40 կրեդիտ, երկրորդ փուլ՝ 35 կրեդիտ)

Հմտություններ
• բանավոր և գրավոր հաղորդակցական հմտություններ
• կազմակերպչական հմտություններ
• լեզուների տիրապետում՝ հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն (վարժ), իսպաներեն, իտալերեն (խոսակցական)
• համակարգչային հմտություններ՝ MS Office Word, Power Point, Excel
Մարինա Կարապետյան