Մարինա Շեյրանյան
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
Երևանի պետական համալսարան, քիմիական ֆակուլտետ, կենսաօրգանական քիմիա

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու` թեմա «Կոնդենսացված հետերոցիկլիկ միացությունների սինթեզ և կենսաբանական ակտիվության ուսումնասիրությունը հեքսահիդրոպիրիդազին - 4-ոնի հիման վրա», 1992 թ., Նուրբ Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ, ԳԱ, Հայաստան

Աշխատանքային փորձ
Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ, կրտսեր գիտ.աշխատող; Նուրբ Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ, կրտսեր գիտ.աշխատող; գիտաշխատող; 1995 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, դեղագործական քիմիայի ամբիոնում ավագ գիտաշխատող, ասիստենտ իսկ 2005 թ-ին դոցենտ
1996 թ-ին Միջազգային առողջապահության կազմակերպություն, Կոպենհագեն,Դանիա

Կարդացվող դասընթացներ
«Սինթետիկ դեղերի քիմիա»
«Դեղատնային տեխնոլոգիա»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաբանորեն ակտիվ ազոտ պարունակող հետերոցիկլիկ միացություններ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն (ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
«Կենսատեխնոլոգիական հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպություն
«Հայկական քիմիական ընկերություն» հասարակական կազմակերպություն

varton@ysu.am
Մարինա Շեյրանյան