Մարինե Առաքելյան
Կրթություն
1991 - 1996 թթ․ Երևանի պետական համալսարան
1997 - 2001 թթ. հեռակա ասպիրանտուրա, ՌԴ գիտությունների ակադեմիայի կենդանաբանության ինստիտուտ, Սանկտ-Պետերբուրգ

Գիտական աստիճան
2001 թ. Կենս. գիտ. թեկնածու, ՌԴ գիտությունների ակադեմիայի կենդանաբանության ինստիտուտ, Սանկտ-Պետերբուրգ
2012 թ․ Կենս․ գիտ․ դոկտոր, Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն, Երևան, Հայաստան

Աշխատանքային փորձ
2019 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Կենդնաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր
2014 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի վարիչ
2012 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի դոցենտ
1996 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի ավագ գիտաշխատող
2013 թ-ից առ այսօր NABU հայաստանյան մասնաճյուղում ծրագրերի համակարգող
2008 - 2009 թթ․ Պորտուգալիայի կենսաբազմազանության և գենետիկ ռեսուրսների կենտրոնի հրավիրված գիտաշխատող
2004 - 2012 թթ. ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենդանաբանության ամբիոնի ասիստենտ
2002 թ. Իսրաելի Նեգեվի Բեն-Գուրիոնի համալսարանի գիտաշխատող
1998 - 2002 թթ. ՀՀ բնապահպանության նախարարության Հատուկ պահպանվող տարածների բաժնում I մասնագետ
1997 - 2002 թթ. ՀՀ ԳԱԱ մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Ողնաշարավորների կենդանաբանություն, ողնաշարավոր կենդանիների համեմատական անատոմիա, ֆիլոգենիա և կարգաբանություն, ՀՀ կենդանիների բազմազանություն, կենդանիների ուսումնասիրության մեթոդները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենդանիների մշտադիտարկումը, ՀՀ և ԼՂՀ երկկենցաղների և սողունների կենսաբազմազանությունը և պահպանությունը, Darevskia ցեղի ժայռային մողեսների կուսածնությունը, Էվոլյուցիոն ուղիները և հիբրիդիզացիան, սողունների մակաբույծները, կրիաների բազմազանությունը, սողունների օնտոգենեզը

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2015 թ-ից առ այսօր ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ՀՀՌՀ, 15 RF-048 ծրագրի ղեկավար
2015 թ-ից առ այսօր ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի թեմատիկ ֆինանսավորում 15T-1F190 ծրագրի ավագ գիտաշխատող
2016 թ-ից առ այսօր The Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund -ի կողմից ֆինանսավորվող ծրագրի կոորդինատոր
2015 - 2016 Իջևանի արգելավայրի զարգացման և կառավարման ծրագիր
2015 - 2016 Booster Rufford Small Grant for Nature Conservation ծրագրի ղեկավար,
2013 - 2016 UNEP/GEF Project ծրագրի համակարգող
2013 - 2014 Armenian National Science & Education Fund (ANSEF) ծրագրի ղեկավար
2013 - 2015 ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի թեմատիկ ֆինանսավորման ծրագրի ավագ գիտաշխատող
2011 - 2016 BIOGEAST, Seventh framework Programme, Marie Curie Actions-People, International Research Staff Exchange Scheme ծրագրի ավագ գիտաշխատող
2010 - 2012 թթ. ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի թեմատիկ ֆինանսավորոման ծրագրի ավագ գիտաշխատող
2011 - 2012 թթ. Second Rufford Small Grant for Nature Conservation ծրագրի ղեկավար,
2011 - 2012 թթ. The Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund ծրագրի ղեկավար,
2010 - 2012 թթ. Fundação Calouste Gulbenkian. Preserving Armenian biodiversity: Joint Portuguese – Armenian program for training in modern conservation biology ծրագրի ավագ գիտաշխատող,
2009 - 2010 թթ. Armenian National Science & Education Fund (ANSEF) ծրագրի ղեկավար,
2008 - 2009 թթ. Armenian National Science & Education Fund (ANSEF) ծրագրի ղեկավար,
2008 - 2009 թթ. First Rufford Small Grant for Nature Conservation ծրագրի ղեկավար,
2003 - 2004 թթ. Chelonian Research Foundation Linnaeus Fund Turtle Research Award ծրագրի ղեկավար

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Նիկոլսկու անվան Հերպետոլոգիական խորհուրդ, Սանկտ-Պետերբուրգ, Ռուսաստան 199034IUCN/SSC
Կրիաների և քաղցրահամ ջրերի կրիաների խումբ (TFTSG)
Պահպանողական կենսաբանաության զարգացող երկրների բաժնի անդամ - DEVC-Developing Country Member of Society for Conservation Biology
Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա ՀԿ

Պարգևներ
ԵՊՀ, 2014

arakelyanmarine@ysu.am
Մարինե Առաքելյան