Մարտին Կարախանյան
Կրթություն
1966 - 1969 թթ. Մեխ.մաթ. ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1969 - 1972 թթ. Մեխ.մաթ. ֆակուլտետ, ՄՊՀ
1974 - 1977 թթ. Ասպիրանտ, Մեխ.մաթ. ֆակուլտետ, Ֆունկցիաների տեսության և ֆունկցիոնալ անալիզի ամբիոն, ՄՊՀ

Գիտական աստիճան
Ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկնածու, ՄՊՀ, 1978
ատենախոսության վերնագիրը` «Լոկալ կապակցված կոմպակտի վրա որոշված բոլոր անընդհատ ֆունկցիաների հանրահաշվի որոշ հանրահաշվական բնութագրերի մասին»
ղեկավարը` ֆ.մ.գ.դ., պրոֆ. Ե. Գորին
Ֆիզ.-մաթ. գիտ. դոկտոր, ԵՊՀ, 2005
ատենախոսության վերնագիրը` «Հետազոտություններ բանախի հանրահահաշիվներում. Սպեկտրալ տեսության և մոտարկումների տեսության որոշ հարցեր»

Աշխատանքային փորձ
2009 թ-ից ԵՊՀ, դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոնի պրոֆեսոր
1985 - 2008 թթ. ԵՊՀ, դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոնի դոցենտ
1977 - 1985 թթ. ԵՊՀ, դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոնի դասախոս
1972 - 1974 թթ. ԵՊՀ, դիֆ. Հավասարումների ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր դասընթացներ` Ֆունկցիոնալ անալիզ, Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ, Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ
Մասնագիտական դասընթացներ` Բանախյան հանրահաշիվներ, Ոչ ինքնահամալուծ օպերատորների սպեկտրալ տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հավասարաչափ և β-հավասարաչափ հանրահաշիվներ, սպեկտրալ տեսություն, Եզրային խնդիրներ կապված դիֆրակցիոն երևույթների հետ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ Մաթեմատիկայիև մեխանիկայի ֆակւլտետի գիտական խորհրդի անդամ

Պարգևներ
Մարշալ Բաղրամյանի անվան շքանշան

(+374 10) 57-10-22
Մարտին Կարախանյան