Մարտին Սաքանյան
Կրթություն
1964 – 1969 թթ. Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթգիտ. Թեկնածու, “Դիսլոկացիաներիազդեցությունըսիլիցիումիբյուրեղներիմիկրոպլաստիկության և էլեկտրականհատկություններիվրա”, 1989, Կ.055.01.011 ԵՊՀ մասնագիտականխորհուրդ

Աշխատանքայինփորձ
1961 - 1962 թթ. բանվոր, հակաժանտախտային կայան
1962 - 1963 թթ. 4-րդ կարգի փականագործ, փոստարկղ 13
1968 - 1969 թթ. ԵՊՀ, ուսումնական վարպետ
1969 - 1970 թթ. ԵՊՀ-ի պինդ մարմնի ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիայի կրտսեր գիտ. աշխատող
1970 - 1987 թթ. նույն լաբորատորիայում ավագ ինժեներ
1987 - 1991 թթ. կրտսեր գիտ. աշխատող ԵՊՀ-ի «ռենտգենային ճառագայթների նյութի հետ» կոհերենտ փոխազդեցության պրոբլեմային լաբորատորիա
1991 - 1992 թթ. նույն լաբորատորիայում ավագ գիտ. աշխատող
1992 - 1996 թթ. 92 - 1109 թեմայի ղեկավար
1996 - 1999 թթ. 96 - 906 թեմայի վարող գիտ. աշխատող
1999 - 2002 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «գիտության և գիտատեխնիկական քաղաքականության» վարչության պետի տեղակալ
2002 - 2004 թթ. նույն վարչության գլխավոր մասնագետ
2003 - 2005 թթ. «Էներգաչափ» ՓԲԸ-ի գլխավոր ճարտարագետ
2004 - 2005 թթ. ԵՊՀ-ի պինդ մարմնի ֆիզիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիայի վարող գիտ. աշխատող
2005 թ. նույն լաբորատորիայում գիտ. աշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Դոզիմետրիյա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ակուստիկ մեթոդներով պինդ մարմինների ֆիզիկակական հատկությունների ուսումնասիրություն, Ռեակտորի իրանի մետաղի ծերացման տարբեր մեխանիզմների առկայության պայմաններում` նեյտրոնային և գամմա ճառագայթում, հոգնածություն, ջերմայինհարված, փխրունացման պրոցեսի ուսումնասիրությունը

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ՄԱԷԳ-իդրամաշնորԱՌՄ 4. 004. «Վերահսկմանչքայքայողմեթոդներիզարգացում»

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Մարտին Սաքանյան