Մերի Հովհաննիսյան
Կրթություն
1992 - 2002 թթ. միջնակարգ դպրոց
2002 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարանի հայ բանասիրության ֆակուլտետ (բակալավրիատ)
2006 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարանի հայ բանասիրության ֆակուլտետ (մագիստրատուրա)
2008 - 2011 թթ. հայցորդ Երևանի պետական համալսարանում

Գիտական աստիճան
2012 թ., «Վահան Տերյանի չափածոյի խոսքարվեստը», ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2008 - 2011 թթ. կրտսեր գիտաշխատող ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտում
2008 - 2017 թթ. ՀԲԸՄ Հայկական վիրտուալ համալսարանի Հայոց լեզվի (Արևելահայերեն) դասընթացի համահեղինակ, Արևելահայերեն, Արևմտահայերեն, Հայոց պատմություն և մյուս դասընթացների Որակի հավաստման խմբի անդամ
2008 թ. սեպտեմբերից դասախոս Երևանի պետական համալսարանում
2014 - 2017 թթ. կրտսեր գիտաշխատող ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հետազոտական կենտրոնում
2016 - 2017 թթ. «Սովորենք հայերեն» դասընթացի պատասխանատու «Սփյուռք» ամառային դպրոց» ծրագրի շրջանակներում
2016 թվականից խմբագիր ԵՊՀ հրատարակչությունում
2017 թ. հոկտեմբերից կրտսեր գիտաշխատող ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտում
2018 թ. փետրվարից դասախոս, ասիստենտ ԵՊՀ մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոնում
2018 թ. փետրվարից ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի արհբյուրոյի նախագահ

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց լեզվի մեթոդիկա
Ժամանակակից հայոց լեզու

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայոց լեզվի մեթոդիկա
Ժամանակակից հայոց լեզու
Ոճագիտություն
Խոսքի մշակույթ
Հեռաուսուցում

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպության անդամ
«Բժիշկների միավորում» բարեգործական ՀԿ անդամ

Լեզուները
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Մերի Հովհաննիսյան