Մհեր Աբրահամյան
Կրթություն
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2008 - 2011 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
ԵՊՀ պատմական գիտությունների թեկնածու է
Թեկնածուական թեմա - «Օսմանյան կայսրության բռնի իսլամացման քաղաքականությունը հայերի նկատմամբ 19-րդ դարի վերջից մինչև 20-րդ դարի սկիզբ» (համաշխարհային պատմություն), 15.09.2011 ՀՀ ԳԱԱ

Աշխատանքային փորձ
2011թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Թյուրքագիտության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Սելջուկյան և վաղ շրջանի պատմություն, Օսմանյան կայսրության պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Թուրքիայի ազգային փոքրամասնություններ, Բռնի կրոնափոխ հայության խնդիրներ, Օսմանյան կայսրության և Թուրքիայի Հանրապետության պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, թուրքերեն
Մհեր Աբրահամյան