Մինաս Բալյան
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկա, պինդ մարմնի ֆիզիկա
1981 - 1984 թթ. Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, «Ռենտգենյան ճառագայթների ֆոկուսացում և բյուրեղական անկատարելիությունների որոշում», 1994, մասնագիտական կազմակերպություն K005.20.01, Կիրառական ֆիզիկայի պրոբլեմների ինստիտուտ

Մասնագիտական անդամակցություն
Բյուրեղագետների միջազգային միության անդամ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

mbalyan@ysu.am
Մինաս Բալյան