Միրա Անտոնյան
Կրթություն
1998 թ. Բաց համալսարան (ՄԲ), Սոցիալական աշխատանք և սոցիալական քաղաքականություն, ինտերն
1998 թ. Լեհաստան և ԱՄՆ, «Կորներստոունի մոդելը»՝ համայնքային աշխատանք, «4-H մոդել»՝ երեխաների և երիտասարդների հետ աշխատանք, մասնագիտացման դասընթաց
1995 - 1996 թթ. «Քարիջ» վերականգնողական կենտրոն, Մինեսոտա նահանգ, ԱՄՆ, «Սոցիալական աշխատանք հաշմանդամություն ունեցող անձաց հետ» (II մասնագիտացման դասընթաց)
1994 - 1995 թթ. «Սոցիալական աշխատանքի արագացված դասընթաց» Երևանի Պետական Համալսարան և Լոնդոնի Տնտեսագիտության Դպրոց
1980 - 1986 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Քիմիայի Ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու, 2005թ., Թեմա՝ «Մանկության սոցիալական պաշտպանության համակարգը Հայաստանում. պատմասոցիոլոգիական վերլուծություն»

Մասնագիտական գործունեություն
2015 - 2016 թթ. Սոցիալական պաշտպանության փորձագետ, Համաշխարհային բանկ, ՀՀ ԱՍՀՆ
2016 թ. Հրավիրյալ դասախոս, «Երեխաների պաշտպանության համակարգի մարտահրավերները հետխորհրդային Հայաստանում», Ափըր Ավստրիա Կիրառական գիտությունների համալսարան, Լինց, Ավստրիա
2015 - 2016 թթ. Երեխաների պաշտպանության փորձագետ, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ, հայաստանյան գրասենյակ
2015 թթ. Սոցիալական պաշտպանության փորձագետ, Համաշխարհային բանկ հայաստանյան գրասենյակ
2014 թ. Հրավիրյալ դասախոս, «Սոցիալական աշխատանքը և աղքատության հաղթահարման մեխանիզմները Հայաստանում», Պորտուգալիայի կաթոլիկ համալսարան, Լիսաբոն, Պորտուգալիա
2013 - 2014 թթ. Մոնիթոինգային խմբի փորձագետ, Բաց հասարակությունների հիմնադրամ, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ, հայաստանյան գրասենյակ
2012 - 2013 թթ. Գլխավոր սոցիալական փորձագետ, Եվրոպական միություն
2012 թ-ից մինչ օրս Հրավիրյալ դասախոս, «Մարդու իրավունքները և սոցիալական աշխատանքի զարգացման մարտահրավերները հետխորհրդային երկրներում», «Սոցիալական պաշտպանության համակարգի բարեփոխումները՝ որպես նոր մարտահրավեր սոցիալական աշխատողների համար», Բեռնի կիրառական գիտությունների համալսարան, Շվեյցարիա
2011 - 2013 թթ. Սոցիալական պաշտպանության փորձագետ, Համաշխարհային բանկ, ՀՀ ԱՍՀՆ
2010 - 2011 թ. Հրավիրյալ դասախոս, «Սոցիալական աշխատողների կրթության կազմակերպման մարտահրավերները. ձեռքբերումներ և խոչընդոտներ», Վրաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա (GASW), Վրաստան
2010 թ. Հրավիրյալ դասախոս, «Սոցիալական աշխատանքը զարգացող երկրներում», Ֆրանսիայի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա (ANAS), Ֆրանսիա
2009 - 2010 թթ. Սոցիալական պաշտպանության ազգային փորձագետ, ԵՄ, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ, հայաստանյան գրասենյակ
2005 թ. Երեխաների պաշտպանության հարցերով ազգային խորհրդատու, Եվրոպական հանձնաժողով- TACIS
2005 թ-ից մինչ օրս՝ «Երեխաների աջակցության կենտրոն» - հիմնադրամի գործադիր տնօրեն, Հայ օգնության ֆոնդ
2004 թ. Տեխնիկական խորհրդատու, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ, հայաստանյան գրասենյակ
2002 - 2004 թթ. Տեղական փորձագետ, PADCO-USAID
1999 - 2003 թթ. Սոցիալական աշխատող, Երեխաների աջակցության կենտրոն, Հայ օգնության ֆոնդ
1998 - 1999 թթ. Սոցիալական աշխատող, Բժիշկներ առանց սահմանների
1996 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի, Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնի դասախոս
1992 - 1998 թթ. Սոցիալական աշխատող, Հայկական Կարմիր Խաչի վերականգնողական կենտրոն

Հետազոտական աշխատանքներ
2016 թ. Երեխաների պաշտպանության ինդեքս- Հայաստան 2016, Child Pact, Վորլդ Վիժն, Երեխաների պաշտպանության ցանց
2016 թ. Սոցիալական ծառայություններ մատուցող մասնագետների սուպերվիզորական ծառայությունների ստանալու կարիքների ուսումնասիրություն, Համաշխարհային բանկ, ՀՀ ԱՍՀՆ, Սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիա
2016 թ. Սոցիալական ծառայություններում սոցիալական աշխատողների կարգավիճակի և վերապատրաստման կարիքների ուսումնասիրություն, Սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիա
2015 թ. Սոցիալական դեպք վարողների կրթական կարիքների վերլուծություն, Սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիա
2011 - 2012 թթ. ՀՀ Սոցիալական ծառայությունների իրավիճակի վերլուծություն, Համաշխարհային բանկ, ՀՀ ԱՍՀՆ, Սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիա
2011 թ. Երեխաների թրաֆիքինգը և շահագործումը ՀՀ-ում, People in Need, EU
2010 թ. Հատուկ հաստատությունների արագ գնահատում, ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամ, հայաստանյան գրասենյակ
2008 թ. Երեխայի աշխատանքը Հայաստանում, ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամ, հայաստանյան գրասենյակ
2007 - 2008 թթ. Երեխայի և ընտանիքի կարիքների գնահատում, ՀՕՖ
2004 թ. Մանկատան շրջանավարտների իրավիճակի վերլուծություն, ԱՄՆ ՄԶԳ, AED, ՀՀ ԱՍՀՆ

Դասավանդվող առարկաներ
Սոցիալական աշխատանք երեխաների և ընտանիքների հետ
Սոցիալական պաշտպանության համակարգը ՀՀ-ում
Սոցիալական ծառայությունների կառավարում
Սոցիալական հիմնախնդիրներ և սոցիալական քաղաքականություն
Սոցիալական քաղաքականության մշակում և ծրագրերի ներդրում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սոցիալական պաշտպանություն և սոցիալական քաղաքականություն, երեխաների պաշտպանություն, որբախնամ գործունեություն, համայնքային զարգացում, ընտանիքի պաշտպանություն, անչափահասների արդարադատություն, սոցիալական աշխատանքը որպես արվեստ և որպես գիտություն, սոցիալական աշխատանքի պրակտիկայի տեսականացում

Հասարակական գործունեություն
«Ներդաշնակ հասարակություն» սոցիալական աշխատողների ասոցիացիայի հիմնադիր-նախագահ
Սոցիալական աշխատողների միջազգային ֆեդերացիայի(IFSW) գործադիր կոմիտեի անդամ
Երեխայի պաշտպանության «Թեժ գիծ» միջազգային կազմակերպության անդամ (CHI)
Խնամատարության Միջազգային կազմակերպության անդամ (IFCO)
Հանրային խորհուրդ, Սոցիալական պաշտպանության հիմնահարցերի հանձնաժողովի նախագահ
Հայաստանում Երեխայի պաշտպանության ցանցի հիմնադիր – նախագահ
Երեխաների իրավունքների պաշտպանություն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ԱՄՆ, Ավստրիա, Բելգիա, Բուլղարիա, Գերմանիա, Թուրքիա, Իտալիա, Խորվաթիա, Հունաստան, Մոլդովա, Միացյալ Թագավորություն, Շոտլանդիա, Շվեդիա, Շվեյցարիա, Վրաստան, Ֆրանսիա

Կոչումներ և պարգևատրումներ
2014 թ. ՀՀ վարչապետի հուշամեդալ
2014 թ. Երևանի պետական համալսարանի «Ոսկե մեդալ»
2011 թ. ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության մեդալ
2008 թ․ ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 90-ամյակին նվիրված մեդալ
2010 թ. ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ
2003 թ. ՀՀ նախագահի շնորհակալագիր

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ
MS Office Excel, Word, Corel Office 7, Internet
Միրա Անտոնյան