ՄԻՍԱԿ ԴԱՎԹՅԱՆ
Կրթություն
1952 - 1958 թթ. ուսանող Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտ
1960 - 1963 թթ. Ասպիրանտ, ՍՍՀՄ ԲԳԱ Կենսաբանության և բժշկական կենսաքիմիայի ինստիտուտ

Գիտական աստիճաններ և կոչումներ
Կենսաբ. գիտ. թեկնածու «Ամինաթթուների դեզամինացման , ռեամինացման և կետոթթուներից նրնաց կենսասինթեզըի պրոցեսները սրտամկանում»
1970 թ. կենսաբ. գիտ. դոկտոր, «Գլխուղեղի օրնիտինային ցիկլի ֆերմենտները»
1971 թ. պրոֆեսոր
1996 թ. ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
2002 թ. ԵՊՀ-ի կենսաբանական ֆակուլտետի պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
1971 - 2000 թթ. ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոնի վարիչ
1971 - 2000 թթ. Համեմատական և էվոլուցիոն կենսաքիմիայի հիմնահարցերի լաբորատորիայի ղեկավար
1978 - 1985 թթ. ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետի դեկան
1985 - 1989 թթ. ԵՊՀ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
1989 - 1990 թթ. ՀՀ ժողովրդական կրթության նախարար
1990 - 1991 թթ. ԵՊՀ պրոռեկտոր
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետի դեկան
1999 - 2002 թթ. Հայաստանի պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտոր
2002 թ. ԵՊՀ կենսաքիմիայի ԳՀԼ ղեկավար
2002 - 2011 թթ. ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
«Ընդհանուր կենսաքիմիա», «Օրգան համակարգերի կենսաքիմիա», «Բժշկական կենսաքիմիա», «Դեղամիջոցների ազդման մեխանիզմները», «Բժշկական կենսաքիմիայի ասպեկտները», «Օրգան համակարգերի գործունեության մոլեկուլյար մեխանիզմները»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ազոտ պարուանկող միացությունների փոխանակություն, ֆերմնետների ուսումնասիրությունը համեմատական և էվոլյուցիոն ասպեկտով

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ 051 մասնագիտական խորհրդի նախագահ
Եվրոպական կենսաքիմիական ընկերությունների ֆեդերացիա (Հայկական Ասոցիացիա)
1996 թ. ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
2003 թ. ՀՀ ԲԳԱ անդամ
Վիրաբույժների համաշխարհային ասոցիացիայի անդամ

Պարգևներ
1981 թ. ՀԽՍՀ գիտության վաստակավոր գործիչ
Մխիթար Հերացու մեդալ
2010 թ. Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ «Խաչատուր Աբովյան» մեդալ
2012 թ. ՀՀ վարչապետի հուշամեդալ
ՄԻՍԱԿ ԴԱՎԹՅԱՆ
1934-2018