Նաիրա Ավագյան
Կրթություն
1985-1990 - ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին
դիպլոմ գերազանցությամբ, բանասեր, մանկավարժ և թարգմանիչ
Մասնագիտական գործունեություն
1991-1993 Երևանի ՙԱնանիա Շիրակացի՚ համալսարան, դասախոս
1991 – ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (բառարանով)
Նաիրա Ավագյան