Նաիրա Խաչատրյան
Կրթություն
1980 - 1985 թթ. ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
1985 - 1987 թթ. հետազոտող, ռուսաց լեզվի տեսության ամբիոն
1987 – 1989 թթ. ասպիրանտուրա, ռուսաց լեզվի տեսության ամբիոն
1989 թ-ից առ այսօր դասախոս, ռուս բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Ռուսաց լեզու

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ոճաբանությաւն, Շարահյուսություն, Ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա

Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«ААПРЯЛ» կոլեկտիվ անդամ
Նաիրա Խաչատրյան