Նարինե Ներսիսյան
Կրթություն
1988 - 1993 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և gրականության բաժին,
1993 - 1996 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա` ժամանակակից հայոց լեզու մասնաիտությամբ

Գիտական աստիճան
Բ. գ. թ.դոցենտ
Թեկնածուական թեմա` «Շարահյուսական կառույցները և դրանց ոճական արժեքը Ակ. Բակունցի պատմվածքներում», 1997 թ., ՀՀ ԳԱ լեզվի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1994 թ. հոկտեմբերից ԵՊՀ ժամանակակից հայոց լեզվի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու, Ժամանակակից հայոց լեզու/ԶԼՄ-ի լեզուն և ոճը (բակալավրատ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, խոսքի մշակույթ, ճարտասանություն, ԶԼՄ-ի լեզու և ոճ

Պարգևներ
Պատվոգիր ԵՊՀ ռեկտորի կողմից համալսարանի 95-ամյակի կապակցությամբ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն
Նարինե Ներսիսյան