Ռոբերտ Ազարյան
Կրթություն
1973-1974թթ. – Ասպիրանտուրա «Москва НИИ Дефектология АПН СССР»
1960-1964թթ. - Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի ուսանող

Գիտական աստիճան
1974թ. - Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու «Մարմնամարզության դասի շտկողադաստիարակչական աշխատանքների բովանդակությունը թույլ տեսնող երեխաների դպրոցում», ԺԳ.00.03 (Մոսկվա, արձ. N19)
1990թ. - Մանկավարժական գիտությունների դոկտոր «Կույր և թույլ տեսնող դպրոցականների ֆիզիկական դաստիարակության արտադասարանական պարապմունքների համակարգը և տեսական հիմունքները », ԺԳ.00.03 (Մոսկվա, արձ. N 29/25)

Աշխատանքային փորձ
1980-1996թթ. - Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա ֆիզիկական կուլտուրայի ամբիոնի վարիչ
1996-2007թթ. - Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ Հ. Շահինյանի անվան մարմնամարզության ամբիոնի վարիչ
2007-2011 Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Հատուկ մանկավարժության ամբիոնի պրոֆեսոր
2011-2017թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ
2011-2016թթ.«Մանկավարժական միտք» ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ (ք. Երևան):
2012թ. – Նշանակվել է Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ:
2012թ. - Իմ ղեկավարությամբ և խմբագրությամբ հրատարակ¬վել եմ «Հատուկ կրթության հանրագիտարան» (ք. երևան):
2012թ. - մշակվել է պատմաժամա¬նակագրական ձեռնարկ «Հատուկ կրթության ֆակուլտետ» խորագրով, հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուներով:
2013-2017թթ. - «Հատուկ կրթության հիմնախնդիրները» գիտա-մեթոդական ամսագրի գլխավոր խմբագիր(ք. Երևան):
2013թ.-Մշակվել է «Թույլ տեսնող երեխաների տեսողական ընկալման զարգացում» վերնագրով մենագրությունը:
2014թ.-Մասնակցել եմ «Կրթություն հանուն կույրուխուլերի. փորձ, հիմնախնդիրներ, հեռանկարներ» խորագրով միջազգային գիտաժողովի աշխատանքներին (ք. Մոսկվա):
2014-2021թթ.-«Դեֆեկտոլոգիա» գիտամեթոդական ամսագրի խմբագրական կազմի անդամ (Մոսկվա):
2014-2016 թթ. - «Հատուկ կրթության հիմնախնդիրները» ամսագրի պատասխանատու խմբագիր եմ (ք. Երևան):
2015թ. - Մասնակցել եմ «Կրթության որակի հիմնախնդիրները չափում, գնահատում» միջազգային գիտաժողովին (ք. Երևան):
2015թ. - Մասնակցել եմ «Ներառական կրթություն, ժամանակակից խնդիրներն ու հեռանկարները» միջազգային գիտաժողովին (ք. Երևան):
2016թ - Իմ ղեկավարությամբ և խմբագրությամբ հրատարակվել եմ «Հատուկ մանկավարժություն» ուսումնական ձեռնարկը՝ նախատեսված մանկավարժական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների համար:
2016-2021թթ. – Մանկական հիմնադրամների միջազգային ասոցիացիայի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ:
2017թ. – պատրաստվել եմ հատուկ կրթության մանկավարժների վերապատրաստման համար նախատեսված գործնական դասընթացի փաթեթ՝ «Հոգեֆիզիկական զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների մանկավարժական աջակցություն»:
2018թ. – առ այսօր – Խարբերդի մասնագիտացված մանկատան խորհրդատու:
2018թ. - առ այսօր- «Կրթությունը 21-րդ դարում» գիտա-մեթոդական միջազգային գրախոսվող հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ (ք. Երևան):
2019թ. – պատրաստել եմ ուսումնական ձեռնարկ մանկավարժական բուհերի ուսանողների համար «Տեսողական օրգանի անատոմիա, ֆիզիոլոգիա և պաթոլոգիա» (ք. Երևան):
2021թ. – պատրաստել եմ «Հատուկ մանկավարժության տերիմինների բացատրական բառարան» (ք. Երևան):

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
Տեսողության խանգարումով երեխաների առողջության ամրապնդման և ֆիզիկական դաստիարակության մեթոդիկա
Տեսողության խանգարում ունեցող երեխաների մանրաժարժնության և շոշափելիքի զարգացում
ԶՍԿ երեխաների ֆիզիկական դաստիարակության մեթոդիկա
Մագիստրատուրա
Գիտական հետազոտությունների կազմակերպումը և անցկացումը հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ոլորտում
Տեսողության խանգարում ունեցող երեխաների վերականգման հիմնախնդրի աշխատանքները ֆիզիկական դաստիարակության միջոցով
Տեխնիկական միջոցները և սարքավորումները որպես սոցիալիզացիայի կարևոր միջոց

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տիֆլոմանկավարժություն, ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրա(ավել քան 185 գիտական հոդվածներ), տիֆլոհոգեբանություն, հատուկ մանկավարժություն և հատուկ հոգեբանություն. ուսումնական եվ ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, գրքեր (ավելի քան 25 ), մենագրություններ, դասագրքեր (8), ուսումնական ծրագրեր (8),

Լեզուներ
ռուսերեն, գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
1992թ առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ում գործող ԲՈՀ-ի «Մանկավարժություն>> 020 մասնագիտական խորհրդի անդամ
1993-2003 Գիտական խորհրդական Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն
1996թ. - Ինֆորմատիզացիայի միջազգային ակադեմիայի իսկական անդամ N 10-7832
2004-2009 Գիտական խորհրդական “World Vision Armenia” միջազգային բարեգործական կազմակերպության «Երեխաների պաշտպանության ծրագիր»
2008- առ այսօր Գիտական խորհրդական Երևանի բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոն
2002-2009թթ. Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն ամսագրի պատասխանատու խմբագիր
2008թ. առ այսօր Մանկավարժական միտք ամսագրի խմբագրական կոլեգիայի անդամ
2013թ. - Մշակվել է «Թույլ տեսնող երեխաների տեսողական ընկալման զարգացում» վերնագրով մենագրությունը:
2014թ. - Մասնակցել եմ «Կրթություն հանուն կույրուխուլերի. փորձ, հիմնախնդիրներ, հեռանկարներ» խորագրով միջազգային գիտաժողովի աշխատանքներին (ք. Մոսկվա):
2014-2021թթ. - «Դեֆեկտոլոգիա» գիտամեթոդական ամսագրի խմբագրական կազմի անդամ (Մոսկվա):
2014-2016 թթ. - «Հատուկ կրթության հիմնախնդիրները» ամսագրի պատասխանատու խմբագիր եմ (ք. Երևան):
2015թ. - Մասնակցել եմ «Կրթության որակի հիմնախնդիրները չափում, գնահատում» միջազգային գիտաժողովին (ք. Երևան):
2015թ. - Մասնակցել եմ «Ներառական կրթություն, ժամանակակից խնդիրներն ու հեռանկարները» միջազգային գիտաժողովին (ք. Երևան):
2016-2021թթ. – Մանկական հիմնադրամների միջազգային ասոցիացիայի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ:
2017թ. – պատրաստվել եմ հատուկ կրթության մանկավարժների վերապատրաստման համար նախատեսված գործնական դասընթացի փաթեթ՝ «Հոգեֆիզիկական զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների մանկավարժական աջակցություն»:
2018թ. – առ այսօր – Խարբերդի մասնագիտացված մանկատան խորհրդատու:
2018թ. - առ այսօր- «Կրթությունը 21-րդ դարում» գիտա-մեթոդական միջազգային գրախոսվող հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ (ք. Երևան):

Պարգևներ
Համամիութենական մրցույթների թեթև մարմնամարզության ոլորտում տեսողության խանգարում ունեցող հայ մարզիկների հոյակապ պատրաստման համար «Մինսկ-88» շքանշանով (ք. Մինսկ, 1988թ.)
«ԽՍՀՄ բարձրագույն դպրոցի գերազանցիկ» շքանշանով (1991թ.)
«Աշխատանքի վետերան» շքանշանով (1992թ.)
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության պատվոգրով (2006թ.)
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից ոսկե մեդալով (2011թ.)
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակի մեդալով (2012թ.)
«Նիկողայոս Տիգրանյանի» անվան մեդալով (2014թ.)
«Կրթություն հանուն խուլ-կույրերի: Փորձ, հիմնախնդիրներ, հեռանկարներ» միջազգային սեմինարի խոսնակի դիպլոմով, (Մոսկվա, 2014)
Կրթության ոլորտում մեծ ներդրման և բեղմնավոր գիտամանկավարժական գործունեության համար ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից պատվոգրով (2015թ.)
«Մանկական հիմնահարցի միջազգային ասոցիացիայի» շնորհակալագրով՝ մանկության պաշտպանության բարեգործական աշխատանքներին, Հայաստանի չտեսնող և թույլ տեսնող երեխաների գործին երկար տարիների անձնազոհ ծառայության, այդ երեխաների կրթության, դաստիարակության և ֆիզիկական պատրաստության բարելավման համար (ք. Մոսկվա, 2016թ.):
Ռոբերտ Ազարյան