Ռոբերտ Մկրտչյան
Կրթություն
Գյուղատնտեսական ինստիտուտ, ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Երևանի պետական համալսարան, քիմիայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Քիմ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ, թեկնածուական` «Исследование химического взаимодеиствия в расплавах систем, содержащих гексафтораляминаты, гексафтор - лантанат и гексафторпразеодимат редких щелочных металлов», 02.00.01 - неорганическая химия, 1983, ЕГУ, Ереван

Աշխատանքային փորձ
1964 թ-ին Ավագ լաբորանտ, Հողագիտության ինստիտուտի Փայլաքարի փորձարարական բազա,
1964 - 1971 թթ. ավագ լաբորանտ, կրտսեր ինժեներ, ՀՍՍՀ ԳԱ Անօրգանական քիմիայի գիտահետազոտական ինստիտուտ
1971 - 1987 թթ. ավագ գիտաշխատող, Անօրգանական քիմիայի ամբիոնի ճյուղային լաբորատորիա, ԵՊՀ
1987 - 2007 թթ. դոցենտ, անօրգանական քիմիայի ամբիոն, ԵՊՀ
2007 - 2010 թթ. քիմիայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր և անօրգանական քիմիա
Թունավոր նյութերի քիմիա
Շրջակա միջավայրի քիմիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ալկալիական մետաղների և երրորդ խմբի տարրերի ֆտորիդների և քլորիդների հալույթային համակարգերի ուսումնասիրությունը

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (բառարանով)
Ռոբերտ Մկրտչյան