Ռուբեն Սերոբյան
Կրթություն
1981 - 1986 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
1986 - 1989 թթ. ՀՀ ԳԱԱ, ինֆորմատիկայի եվ ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ (ասպիրանտուրա)

Աշխատանքային փորձ
1990 թ-ից մինչ օրս Երևանի Պետական Համալսարանի Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոնի ասիստենտ

Հասարակական գործունեություն
2002 թ-ից մինչև օրս ԵՊՀ ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի արհբյուրոյի նախագահ

Կարդացվող դասընթացներ
Հանրահաշիվ և անալիտիկ երկրաչափություն, Հանրահաշիվ, Դիսկրետ մաթեմատիկա, Մաթեմատիկական կիբեռնետիկայի տարրեր

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական կազմակերպությունների անդամակցում
ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ

ruben.serobyan@ysu.am
Ռուբեն Սերոբյան