Ռուզաննա Մելիքյան
Կրթություն
1987 - 1992 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բաժին

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ, Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոնի դասախոս
1993 - 2010 թթ. ԵՊՀ, Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի դասախոս
1992 - 1993 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Մասնագիտական հաղորդակցման հիմքունքներ, դիվանագիտական վարվեցողություն, դիվանագիտական գրագրության կազմում, մասնագիտական թարգմանություն, դիվանագիտական խոսքի մշակույթ

Որակավորման Բարձրագույն դասընթացներ
2006 թ. ԵՊՀ Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց
2007 թ. ԵՊՀ Դասախոսների մանակավարժական-հոգեբանական վերապատրաստման դասընթաց
2014 թ. Certificate of Proficiency (Advanced Level) (International Test
of English Proficiency)
2016 թ. ԵՊՀ, դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց

Մասնակցությունը կոնֆերանսների
20TH Century Art of Translation, նոյեմբեր 2000 թ. ԵՊՀ
կոնֆերանսի զեկույցի թեման` Metaphor and Simile Translation in Oscar Wilde’s “The Picture of Dorian Gray”

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (ազատ), իսպաներեն (խոսակցական)
Ռուզաննա Մելիքյան