Սահակ Մանուկյան
Կրթություն
2017 - 2019 թթ․ ՀԱՀ, Իրավագիտության մագիստրատուրա
2014 - 2015 թթ. ՀՀ փաստաբանների դպրոց
2009 - 2012 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
2007 - 2012 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, հեռակա երկրորդ մասնագիտության բակալավրիատ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, մագիստրատուրա հանրային կառավարում մասնագիտացմամբ
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, քաղաքագիտության բաժնի բակալավրիատ

Գիտական աստիճան, կոչում
2018 թ․ իրավագիտության դոցենտ
«Համայնքային ծառայության համակարգում պաշտոններ զբաղեցնելու հիմնահարցերը ՀՀ-ում», 2012 ․, թեկնածուական ատենախոսություն, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, 001 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2019 թ. «Թրասթ փաստաբանական գրասենյակի» փաստաբան
2018 թ․ ՀՀ ՏՄՊՊՀ նախագահի օգնական
2017 թ․ «Լեգալ քնսալթինգ թեքնոլոջիս» փաստաբանական գրասենյակի տնօրեն
2016 թ․ՀՀ փաստաբանների պալատում «Փաստաբանների վերապատրաստում» ծրագրի վերապատրաստող դասախոս
2015 թ․ «Լեգալ քնսալթինգ թեքնոլոջիս» փաստաբանական գրասենյակի փաստաբան
2015 թ․ ՀՀ փաստաբանների պալատի փաստաբան
2014 թ․ «Լեգալ քնսալթինգ թեքնոլոջիս» փաստաբանական գրասենյակի իրավաբան
2012 թ․ Խ․ Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի դասախոս
2012 թ․ Քաղաքացիական ծառայության խորհրդում մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովների անդամ
2011 թ․ Համայնքային և քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման կենտրոնի դասախոս
2009 թ․ ԵՊՀ դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Պետաիրավական մարմինների գործառույթները ազգային անվտանգության համակարգում/ Ազգային անվտանգության մագիստրոսական ծրագիր/մագիստրատուրա 2-րդ կուրս
Հանրային կառավարման օրենսդրությունը և իրավական կարգավորումը/ Հանրային կառավարման բակալավրիատ 2-րդ կուրս
ՀՀ պետական և քաղաքական համակարգեր/Հանրային կառավարման բակալավրիատ 1-ին կուրս

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հանրային ծառայություն, պետականագիտություն

Վերապատրաստումներ և մասնակցություն գիտաժողովներին
2018 թ․ մայիս Հունգարիա, Բուդապեշտ, Մրցակցության օրենսդրության հիմնական հասկացությունների և վարույթների առանձնահատկություններ վերբերյալ սեմինար մրցակցային մարմինների երիտասարդ աշխատակիցների համար
2018 թ․ մայիս, Երևան, «Առաջին հանրապետության 100 ամյակին նվիրված» գիտաժողովին մասնակցություն և զեկույցի ներկայացում ՀՊՄՀ
2018 թ․ հուլիս, Ծաղկաձոր, «Վարչական իրավունքի ամառային դպրոց» կազմակերպված գերմանական միջազգային համագործակցության կողմից (GIZ)
2017 թ. օգոստոս Պորտուգալիա, Արմոնա. սիներգետիկ ծրագիր (Founded by European Commissions Erasmus Plus Programme)
2016 թ․նոյեմբեր, Երևան, «ՀՀ անկախության 25 ամյակին նվիրված գիտաժողով» խորագրով գիտաժողովի մասնակցություն և զեկույցի ներկայացում ՀՊՄՀ
2016 թ․ հոկտեմբեր, Երևան, «Կառավարող էլիտայի արդիականացման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում» խորագրով գիտաժողովի մասնակցություն և զեկույցի ներկայացում ՀՊԿԱ
2016 թ․օգոստոս Վրաստան, Կախերթի, ամառային դպրոց «Միջհամայնքային համագործակցությ-ունից տարածաշրջանային համագործակցություն․ Եվրոպական փորձը և Կովկասյան հեռա¬նըկար-ները» թեմայով (Founded by DAAD)
2015 թ. հոկտեմբեր Հունգարիա, Հոլլոկո. սիներգետիկ ծրագիր (Founded by European Commissions Erasmus Plus Programme)
2014 թ. փետրվար Սլովենիա, Կրշկո. «Ընտրական տեխնոլոգիաներ» թեմայով (The European Union Youth in Action Programme)
2014 թ. հունիս «Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ներկայացվող գանգատների նախապատրաստման հիմնախնդիրները խտրականության գործերով» թեմայով (Եվյրոպայի խորհրդի և Եվրամիության համատեղ ծրագիր)
2013 թ. հուլիս Թուրքիա, Իսպարտա. «Ձեռք ձեռքի ընդդեմ բռնության» թեմայով (The European Union Youth in Action Programme)
2013 թ. մայիսի 22-23, Երևան. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա և Միջազգային իրավական համագործակցության գերմանական հիմնադրամ (GIZ), Հանրային ծառայողների սոցիալական իրավունքները Հայաստանի Հանրապետությունում (բուն գործունեություն, հարակից գործունեություն, արձակուրդ և բացակայություն), գիտաժողովին մասնակցություն և զեկույցի ներկայացում,
2010 թ. մարտ - մայիս - Խաղաղության կառուցման և կոնֆլիկտների լուծման կենտրոնում քննարկումներ և դասախոսություն
2007 թ. հոկտեմբեր-դեկտեմբեր- ԵՊՀ-ում Բրիտանական խորհուրդի կողմից կազմակերպված քաղաքացիական սեմինար` նվիրված «Եվրոպական հարևանության քաղաքականությանը»

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2006 թ. սեպտեմբեր - 2007 թ. մայիս- Ուսանողական-երիտասարդական միության փոխնախագահ, ապա նախագահ
2003 - 2008 թթ. Միջհամալսարանական «Դեբատ ակումբի» համահիմնադիր, գիտական և ուսանողական խորհուրդների ակտիվ անդամ
Սահակ Մանուկյան