Սահակ Նարիմանյան
Կրթություն
Բարձրագույն
ԵՊՀ-ի մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետ
Մոսկվայի պետհամալսարանի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզ.մաթ.գիտ.թեկնածու - «Որոշ էրգոդիկ թեորեմներ Մարկովի շղթաների և պատահական հաջորդականությունների համար», 31 հոկտեմբերի 1980թ.,Մոսկվայի պետհամալսարանի մաթեմատիկայի գծով №1 խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1977 - 1981 թթ. Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի ասիստենտ
1981 թ-ից մինչ այժմ, ԵՊՀ դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Հավանականությունների տեսություն, մաթեմատիկական վիճակագրություն, հավանականությունների տեսության լրացուցիչ գլուխներ, հավանականային չափերի զուգամիտություն, մարտինգալների տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սահմանային թեորեմներ մարկովյան շղթաների համար, խմբերի վրա պատահական թափառւմների հավասարաչափ բաշխվածություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ մաթեմատիկական ասոցիացիա

(+374 10) 53-56-17
Սահակ Նարիմանյան