Սպարտակ Ռաֆայելյան
Կրթություն
1971-1976թթ. Երևանի պետական համալսարանի մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ
1976-1979թթ. Երևանի պետական համալսարանի մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ, գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ ` «Դիսկրետ հարմոնիկ անալիզի որոշ հարցեր կոմպլեքս տիրույթում», ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ, 1980թ.

Աշխատանքային փորձ
1988թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի դոցենտ
1979-1988թթ. ԵՊՀ ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր դասընթացներ`
Կոմպլեքս անալիզ, Մաթեմատիկական անալիզ, Բարձրագույն մաթեմատիկա
Մասնագիտական դասընթացներ`
Ինտեգրալային ձևափոխություններ, Ամբողջ և մերոմորֆ ֆունկցիաներ, Անալիտիկ ֆունկցիաների եզրային վարքը, Պոտենցիալի տեսություն, Հարդիի դասերի տեսությունը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հարմոնիկ անալիզ, Ամբողջ և մերոմորֆ ֆունկցիաներ, Անալիտիկ ֆունկցիաների բանախյան տարածություններ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն
Սպարտակ Ռաֆայելյան