Սուրիկ Բզնունի
Կրթություն
1994 – 1999 թ. Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
2002 թ. Թեկնածուական «Երկռեակտորային էլեկտրոմիջուկային համակարգեր մաթ: մոդելավորումը», Միջուկային հետազոտությունների միացիալ ինստիտուտ, ՌԴ, Դուբնա

Աշխատանքային փորձ
1999 – 2002 թթ. Ասպիրանտ, ԵՊՀ, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
1999 - 2002 թթ. Գիտաշխատող, Միջուկային հետազոտությունների միացիալ ինստիտուտ
2003 թ-ից մինչ այժմ Ասիստենտ, ԵՊՀ
2003 թ-ից մինչ այժմ Առաջատար մասնագետ, Միջուկային և ռադիացիոն անվտանգության գիտատեխնիկական կենտրոն

Կարդացվող դասընթացներ
Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա
Միջուկային ռեակտորների մոդելավորում
Միջուկային ռեակտորների դինամիկա և անվտանգություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա, բաժանվող նյութեր պարունակող համակարգերի կրիտիկության անվտանգություն, միջուկային վառելիքի ջերմա-մեխանիկական բնութագրերի մոդելավորում, աշխատած միջուկային վառելիք իզոտոպային կազմի մոդելավորում, ռեակտորի իրանին նեյտրոնային ֆլյուենսի մոդելավորում, նեյտրոն - միջւկային փոխազդեցության կտրվածքների գրադարանների մշակում

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն
Սուրիկ Բզնունի