Սվետլանա Ափոյան
Կրթություն
ԵՊՀ, Կենսաբանական ֆակուլտետ, Կենսաֆիզիկայի բաժին

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
Кинетические закономерности полимеризации акриловой кислоты в обратной эмульсии, стабилизированной лецитином

Աշխատանքային փորձ
ԵՊՀ ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի ամբիոնում 1980թ լաբորանտ
1985 թ գիտաշխատող
2011 թ. ասիստենտ
2016 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ ֆարմացիայի ինստիտուտում դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ֆոտոքիմիա և ֆոտոկենսաբանություն, Ֆիզիկական քիմիա, Մոլեկուլային կենսաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Շրջված միցելային համակարգերում ակրիլաթթվի պոլիմերման առանձնահատկություները, դեղաբույսերից էքստրակտների ստացումը, տարբեր էներգետիկ աղբյուրներով ճառագայթված ջրի ուսումնասիրությունը

Մասնագիտական նդամակցությունը
Ֆարմացիայի ինստիտուտի արհբյուրոյի նախագահ

Որակավորման դասընթացներ
Որակավորման բարձրացման վկայական N 000509

Համակարգչային հմտություններ
MS WORD, PowerPoint, MS EXCEL

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

svapoyan@ysu.am
Սվետլանա Ափոյան