Թագուհի Բլբուլյան
Կրթություն
1976 - 1981 թթ. ԵՊՀ, Բանասիրական ֆակուլտետ, Ռոմանագերմանական լեզուների բաժին
2000 - 2009 թթ. դոկտորանտուրա Մոնպելյեի Պոլ Վալերի համալսարանում,
2002 - 2003 թթ. ֆրանսիական կառավարության թոշակ` Մոնպելյեի Պոլ Վալերի համալսարանի դոկտորանտուրա

Մասնագիտական գործունեություն
1994 թ-ից առ այսօր ֆրանսիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2010 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ –ի և Մոնպելյե Պոլ Վալերի համալսարանի միջհամալսարանական կապերի համակարգող
2007 թ. մայիս - հունիս Հրավիրված դասախոս Մոնպելյեի Պոլ Վալերի համալսարանում
1999 - 2009 թթ. վերապատրաստումներ Մոնպելյեի Պոլ Վալերի համալսարանում,
1991 - 1994 թթ. Մամուլի պետական կոմիտե, Ազգային գրապալատ, գլխավոր մատենագետ
1984 - 1991 թթ. Մամուլի պետական կոմիտե, Ազգային գրապալատ, խմբագիր

Օտար լեզուներ
Ֆրանսերեն, ռուսերեն, իտալերեն
Թագուհի Բլբուլյան