Թամարա Հովակիմյան
Կրթություն
1968 - 1973 թթ. Երևանի Կարլ Մարքսի անվան Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ,Շինարարության Էկոնոմիկա և կազմակերպում մասնագիտություն, ինժեներ տնտեսագետի որակավորում, Դիպլոմի,գրանցման համարը 21172.
1975 - 1979 թթ. Հայաստանի շինարարության և ճարտարապետության գիտահետազոտական ինստիտուտ, հեռակա ասպիրանտուրա
1987 թ-ին Մոսկվայի Վ.Վ. Կույբիշևվի անվան Ինժեներա Շինարարական ինստիտուտ, Տնտեսգիտության Թեկնածուի գիտական աստիճան,դիպլոմ,նԽ024662.
2004 թ-ին դոցենտի կոչում, ՀՀ Բոհ, ԺN 00652

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսության թեման` «Բնակլիմայական պայմանների ազդեցությունը բնակելի կոմպլեքս միկրոշրջանների տնտեսական ցուցանիշների վրա», Մոսկվայի Կույբիշևի անվան ինժեներաշինարարական ինստիտուի գիտական խորհուրդ, 25.05.1987թ. արձանագրություն N6.

Աշխատանքային փորձ
1973 - 1987 թթ. Հայաստանի շինարարության և ճարտարապետության գիտահետազոտական ինստիտուտ: Պաշտոն` կրտսեր գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող, բաժնի վարիչ
1987 - 1992 թթ. «Էկո» Գիտափորձարարական փոքր ձեռնարկություն. Պաշտոն` տնօրեն:
1992 - 1994 թթ. «Սիփան-2» ԱԲ. Պաշտոն` փոխտնօրեն
1994 - 1997 թթ. «Էխոբանկ». Պաշտոն` վարչության նախագահ
1997 - 2005 թթ. «Էխոբանկ». Պաշտոն` լուծարային կառավարիչ
1997 - 2003 թթ. «Հրաչյա Աճառյան» համալսարան. Պաշտոն` դասախոս, դոցենտ
2003 թ-ից ներկա Երևանի Պետական Համալսարան: Պաշտոն` դասախոս, դոցենտ

Գիտական գործուղումներ
1980 - 1985 թթ. Մոսկվա, «Շինարարության և տնտեսագիտության կենտրոնական գիտահետազոտական ինստիտուտ», Գիտատեխնիկակական աշխատանքների տնտեսական հիմնավորումների ծրագրի համակարգող:

Կարդացվող դասընթացներ
«Բանկային գործ», «Վճարահաշվային համակարգեր», «Ֆինանսական հաշվառում», «Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆինանսական ինժեներիայի և ֆինանսական նոր գործիքների ներդրման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Լեզուներ
ռուսերեն գեևազանց, անգլերեն և ֆրանսերեն բավարար

Մասնագիտական անդամակցություն
2004 թ-ից ներկա Հայսատանի Հանրապետության քաղծառայողի որակավորման հանձնաժողովի անդամ
Թամարա Հովակիմյան