Տաթևիկ Կարապետյան
Կրթություն
2016 թ-ից առ այսօր Ասպիրանտուրա, Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2014 - 2016 թթ. Սոցիալական քաղաքականություն և սոցիալական վարչարարություն մագիստրոսական ծրագիր, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2010 - 2014 թթ. Սոցիալական աշխատանքի բաժին, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Ակադեմիական փորձ
2017 թ-ից առ այսօր Դասախոս, Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն, Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի, ԵՊՀ

Մասնագիտացման ոլորտները
Սոցիալական աշխատանք երեխաների և ընտանիքների հետ
Սոցիալական պաշտպանության համակարգը ՀՀ-ում
Սոցիալական տրանսֆերտների համակարգը ՀՀ-ում
Աղքատությունը՝ որպես սոցիալական հիմնախնդիր

Մասնագիտական փորձ
2017 թ-ից մինչ այսօր Սոցիալական աշխատող, ՀՕՖ-ի Երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամ
2018 - 2019 թթ. Երեխաների պաշտպանության հարցերով մենթոր, Փոքր սոցիալական տուն, Վանաձոր, ՀՕՖ-ի Երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամ, ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամ
2018 թ. օգոստոս - 2019 թ. մարտ Երեխաների պաշտպանության փորձագետ-սուպերվիզոր, «Բարելավված սոցիալական ծառայություններ մասնագիտական աշխատուժի կարողությունների զարգացման միջոցով» ծրագիր, Սեյվ դը Չիլդրեն Հայաստան, ՀՕՖ-ի Երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամ
2017 թ. հունիս - 2019 թ. փետրվար Երիտասարդների հարցերով վերապատրաստող, «Գործենք միասին հանուն Հայաստանում ավելի հաշվետու սոցիալական պետության» ծրագիր, Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա, ՄԱԿ-ի Ժողովրդավարության հիմնադրամ
2017 - 2018 թթ. Դեպք վարողների մենթոր-սուպերվիզոր, «Խոցելի երեխաների սոցիալական ներառում» ծրագիր, ՀՕՖ-ի Երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամ, ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամ, ԱՄՆ ՄԶԳ
2017 թ. հունիս - 2018 փետրվար թ. Սոցիալական պաշտպանության հարցերով փորձագետ, «Գործենք միասին հանուն Հայաստանում ավելի հաշվետու սոցիալական պետության» ծրագիր, Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա, ՄԱԿ-ի Ժողովրդավարության հիմնադրամ
2018 թ. հունվար - հուլիս Երեխաների պաշտպանության փորձագետ-վերապատրաստող, Երեխաների պաշտպանության ցանց
2018 թ. հունիս - նոյեմբեր Սոցիալական աշխատանքի փորձագետ, «Համայնքային սոցիալական աշխատողների դասընթացի մշակում» ծրագիր, Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա, Վորլդ վիժն Հայաստան
2018 թ. հունվար - մարտ Սոցիալական պաշտպանության փորձագետ, «Սոցիալական աշխատողների համագործակցությունը հանուն սոցիալական փոփոխությունների» ծրագիր, Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա, Հիլֆսվերկ միջազգային, ԵՄ, ԱԶԳ
2017 թ. հունիս - նոյեմբեր Երեխաների պաշտպանության վերապատրաստող, Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա, Վորլդ վիժն Հայաստան
2017 թ. մայիս - դեկտեմբեր Սոցիալական աշխատանքի փորձագետ, «Վերապատրաստման ձեռնարկների մշակում Երեխայի և ընտանիքի աջակցության վերակազմակերպված կենտրոնների անձնակազմերի համար» ծրագիր, Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա, Վորլդ վիժն Հայաստան
2017 թ. փետրվար - սեպտեմբեր Երեխաների պաշտպանության փորձագետ, Առաջին հանրապետական կրթական համալիրի վերակազմակերպման մոդելի մշակում, Ֆրանս-հայկական հիմնադրամ
2016 թ. հոկտեմբեր - 2017 թ. փետրվար Երեխաների պաշտպանության փորձագետ, Երեխաների պաշտպանության և անվտանգության ներքին ռազմավարության մշակում, Հայկական Կարիտաս
2015 - 2017 թթ. Երեխաների պաշտպանության փորձագետ, «Խոցելի երեխաների սոցիալական ներառում», ՀՕՖ-ի Երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամ, ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամ, ԱՄՆ ՄԶԳ
2015 - 2016 թթ. Սոցիալական պաշտպանության փորձագետ, «Մեթոդական աջակցություն ինտեգրված սոցիալական ծառայություններին համակարգին Հայաստանում», Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա, Համաշխարհային բանկ, ՀՀ ԱՍՀՆ
2015 թ. փետրվար - սեպտեմբեր Սոցիալական պաշտպանության փորձագետ, «Այլընտրանքային խնամքի համակարգի զարգացումը ՀՀ-ում», ՀՕՖ-ի Երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամ, Սեյվ դը չիլդրեն Հայաստան, ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամ

Հասարակական գործունեություն
2014 թ-ից առ այսօր Հայաստանի սոցիալական աշխատողների ասոցիացիայի անդամ
2013 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Ուսանողական գիտական ընկերության անդամ

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ
MS Office Excel, Word, Power Point, Publisher, Adobe Photoshop CS6, Adobe Illustrator CC, Internet applications
Տաթևիկ Կարապետյան