Տիգրան Հայրապետյան
Կրթություն
2002 - 2006 թթ. Բակալավրի աստիճան, Կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան
2006 - 2008 թթ. Մագիստրոսի աստիճան, Կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան

Գիտական աստիճան
Մագիստրոս

Աշխատանքային փորձ
2013 թ-ից մինչ այժմ ուս. լաբորատորիայի (կենդանիների բուժարան) վարիչ, ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետ
2015 թ-ից մինչ այժմ նախագահ, «Կաթնասունաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ
2015 թ. մասնագետ, ՀՀ–ում CNF-ի կողմից հովանավորվող Հատուկ պահպանվող տարածքների կենսաբազմազանության մոնիտորինգի մեխանիզմների ստանդարտացման ծրագիր
2014 - 2015 թթ. Մասնագետ,Բաբաջանյան փող. և Աշտարակի խճուղի ճանապարհային նախագծի կենդանիների հետազոտությունների եւ օգնության համար նախապատրաստման նախնական բնապահպանական գնահատման (IEE) ծրագիր, S6 և S8 և S8-ի 3 այլընտրանքի համար 2014թ., և S9 տեղամաս, 2015 թ.-ին
2014 - 2015 թթ. մասնագետ, Հարավային Հայաստանում կենսաբազմազանության վերաբերյալ փորձաքննության իրականացում «DPMK» ՓԲԸ պատվերով
2014 - 2015 թթ. ծրագրի ղեկավար «Դաշտամկները որպես կենսաինդիկատորներ և նրանց դերը էկոհամակարգում» Գիտության և կրթության հայկական ազգային հիմնադրամ (ANSEF)
2014 թ. մասնագետ, Դիլիջան ազգային պարկի կառավարման պլանի մշակում
2013 - 2014 թթ. մասնագետ, ՀՀ Սյունիքի մարզի մանր կաթնասունների բազամազանությունն ու նրանց դերը էկոհամակարգում (NFSAT)
2009 - 2013 թթ. ինժեներ, Բի-լայն ՍՊԸ, Երևան, Հայաստան
2008 - 2009 թթ. Կենդանաբանության ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ, ԵՊՀ
2006 - 2008 թթ. Կենդանաբանության ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիայի լաբորանտ, ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան
2005 - 2006 թթ. Ընդհանուր կեսաբանության գիտահետազոտական լաբորատորիայի լաբորանտ, Կենսաբանության ֆակուլտետ

Կարդացվող դասընթացներ
Ուսումնական պրակտիկա - ողնաշարավոր կենդանիների բաժին

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակըՀՀ և ԱՀ կաթնասունների բազմազանությունն ու էկոլոգիան, պահպանման հիմնահարցեր, դաշտամկների ձևաբանություն, գենետիկական բազմազանություն և պահպանման կարգավիճակ, կրծողների և երկկենցաղների մակաբույծները

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
“Voles as bioindicators and their role in ecosystems” ANSEF, 2014

Լեզուներ
Անգլերեն- լավ, ռուսերեն- գերազանց, լեհերեն – բառարանով, հայերեն- մայրենի

Մասնագիտական անդամակցություն
2009 թ-ից մինչ այժմ Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա ՀԿ
2009 թ-ից մինչ այժմ Federation of European Biochemical Societies
2010 թ-ից մինչ այժմ Society for Conservation Biology (SCB)
2015 թ-ից մինչ այժմ «Կաթնասունաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ, նախագահ
Տիգրան Հայրապետյան