Տիրուհի Մկրտչյան
Կրթություն
1995 թ-ին Երևանի Պետական Համալսարան, Երկրաբանական ֆակուլտետ, հիդրոերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն ինժեներ-երկրաբան, Դիպլոմ
1998 - 2000 թթ. Ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Երկրաբանական գիտությունների թեկնածու,
Գիտական թեզ «Երևան քաղաքի և հարակից տարածքների երկրաբանական միջավայրի փոփոխությունները տեխնածին գործոնների ազդեցության տակ», ԵՊՀ 2020:

Աշխատանքային փորձ
2019 թվականից Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, Ասիստենտ
2002-2019 թվականը Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, Դասախոս:

Դասավանդվող առարկաներ
Հիդրոերկրաբանություն, հիդրոերկրաքիմիա

Մասնագիտական հետարքրքրություններ
Հիդրոերկրաբանական արդի խնդիրներ, ստորերկրյա ջրերի հիդրոքիմիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

tiruhi@ysu.am
(+374 10) 57-68-38
Տիրուհի Մկրտչյան