Վահան Նավասարդյան
Կրթություն
1965 - 1970 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա - «Արևելահայ ոտանավորի մետրիկան», 1992 թ. ՀՀ ԳԱԱ գրականագիտության մասնագիտական խորհուրդ, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2006 թ-ից մինչ այսօր Գրականության տեսության և գրաքննադատության ամբիոնի դոցենտ
1993 - 2006 թթ. Արտասահմանյան գրականության և գրականության տեսության ամբիոնի դոցենտ
1977 - 1992 թթ. Գրականության տեսության և գեղագիտության (հետագայում Արտասահմանյան գրականության և գրականության տեսության) ամբիոնի ավագ դասախոս
1975 - 1977 թթ. Գրականության տեսության և գեղագիտության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1972 - 1974 թթ. Համաշխարհային գրականության ինստիտուտում ստաժոր-հետազոտող (Երևան - Մոսկվա )
1970 - 1972 թթ. Գրական կապերի կաբինետի լաբորանտ
30 տարուց ավելի դասավանդում է ԵՊՀ-ում, ռուս բանասիրության, հայ բանասիրության, ռոմանագերմանական ֆակուլտետներում

Կարդացվող դասընթացներ
Գրականության տեսություն, գրականագիտության ներածություն, ռուս քննադատության պատմություն, տաղաչափություն, 20-րդ դարի գրականագիտական կոնցեպցիաները, գրական երկի վերլուծություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրականության տեսություն, տաղաչափություն, ռուս և հայ գրականության պոետիկա

Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն
Վահան Նավասարդյան