Վարդուհի Ղումաշյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2011- Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
2005-2010- Հայցորդ, ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
2000-2002- ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն /Մագիստրոսի աստիճան/
1996-2000 - ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն /Բակալավրի աստիճան/

Մասնագիտական գործունեություն
2011- ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
2004- ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2002- 2003- ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Հայաստանի Հանրապետություն

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (լավ)
Վարդուհի Ղումաշյան