Վարդուհի Պետրոսյան
Կրթություն
1997 - 2002 թթ. Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Պատմանբանասիրական ֆակուլտետի ժուռնալիստիկայի բաժին (գերազանցության դիպլոմ)

Գիտական աստիճան
2010 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու
2015 թ. ԵՊՀ գիտական խորհրդի որոշմամբ շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում

Աշխատանքային փորձ
2011 թ - ից դասախոս ԵՊՀ - ի Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետում:
2012 - 2013 թթ. դասախոս ՀՀ փաստաբանական դպրոցում:
2002 - 2012 թթ. դասախոս Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի լրագրության սեկտորում:
2008 - 2009 թթ. դասախոս Ռուս-հայկական (Սլավոնական) համալսարանում:
2002 - 2004 թթ. դասախոս Գյումրու «Պրոգրես» համալսարանում:
2011 թ - ից դասախոս ԵՊՀ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետում

Թղթակցություն
2000 - 2002 թթ. «Ցայգ» շաբաթաթերթ, «Շիրակ», «Ցայգ» հեռուստատեսություններում:

Կարդացվող դասընթացներ
«ԶԼՄ ինքնակարգավորում և կարգավորում», «Ժուռնալիստի վարպետություն»:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տեղեկատվության ազատության, ժուռնալիստական էթիկայի, կիբեռմշակույթի էթիկական, ինքնակարգավորման մեխանիզմների ձևավորման հիմնահարցեր, հանրային կապեր, մեդիա հետազոտություններ:

Մասնագիտական պատրաստվածություն
2014 թ. V - ая международная научно - практическояая конференция, С.- Петербург
2013 թ. «Մտավոր սեփականության իրավունքի բնագավառը» թեմայով եռօրյա գիտաժողով, կազմակերպիչ Մտավոր սեփականության իրավունքի կենտրոն:
2013 թ. «Միգրացիայի լուսաբանումը լրատվամիջոցներով» թեմայով սեմինար:
2012 թ. «Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ» թեմայով միջազգային միջբուհական գիտաժողով:
2007 թ. CFPJ ժուռնալիստական դպրոց, Ֆրանսիա, Փարիզ:
2007 թ. «Ժուռնալիստական կրթության նոր մոդել» ամառային դպրոց,կազմակերպիչներ` ԵՊՀ Ժուռնալիստիկայի հայկական դպրոց և Ժուռնալիստների միջազգային կենտրոն:
2004 թ. FAMU համալսարան, ԱՄՆ, Ֆլորիդա:

Սեմինարներ, կոնֆերանսներ, թրեյնինգներ
2015 թ. «Մեդիա, օրենսդրական և էթիկական հեռանկարները» թեմայով երկօրյա գիտական կոնֆերանս, կազմակերպիչ ՝ գերմանական Դոյչե Վելլե ակադեմիա, Թբիլիսի
2015 Որպես թրեյներ: Թիրախային լսարանը՝ գործող լրագրողներ: Թեմա՝ <<Լրագրողական էթիկան և երեխաները>>, Կազմակերպիչ՝ Վորլդ Վիժն, Աղվերան
2015թ. IX-- ая международная научно – практическая конференция, С.- Петербург
2013թ. «Մտավոր սեփականության իրավունքի բնագավառը» թեմայով եռօրյա գիտաժողով, կազմակերպիչ Մտավոր սեփականության իրավունքի կենտրոն
2013 թ. «Միգրացիայի լուսաբանումը լրատվամիջոցներով» թեմայով սեմինար
2012 թ. «Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ» թեմայով միջազգային միջբուհական գիտաժողով
2007 թ. CFPJ ժուռնալիստական դպրոց, Ֆրանսիա, Փարիզ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:
Վարդուհի Պետրոսյան