Վարվառա Հովսեփյան
Կրթությունը
1995 - 2000 թթ. Վ. Բրյուսովի անվան օտար լեզուների պետական համալսարան, Ռոմանո- գերմանական լեզվաբանության ֆակուլտետ:
Երկրորդ մասնագիտությունը` հոգեբան:

Աշխատանքային փորձը
2003 թ-ի Փետրվարից առ այսօր Ռոմանագերմանական ֆակուլտետի թիվ 1 ամբիոնի դասախոս:
2000 թ. Սեպտեմբեր Արևելագիտության ֆակուլտետում ավագ լաբորանտ

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Անգլերենի գիտական տերմինաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, Անգլերեն, Ռուսերեն
Վարվառա Հովսեփյան