Վիգեն Քոչարյան
Կրթություն
2001 թ. Քեմբրիջի համալսարանի (Քեմբրիջ, միացյալ թագավորություն) հրավիրված հետազոտող
1999 թ. Կալիֆորնիայի համալսարան/Բերկլի երիտասարդ դասախոսների վերապատրաստման ծրագիր,Միջազգային իրավունքի ոլորտում վերապատրաստման վկայական
1993 – 1996 թթ. (Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարան) Իրավաբանական գիտությունների թեքնածու (միջազգային իրավունք)
1988 – 1993 թթ. ԵՊՀ Իրավագիտության ֆակուլտետ (գերազանցության դիպլոմով),

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Международно-прaвовая зашита национальных меньшиств», ի.գ.թ., ԺԲ.00.06 Միջազգային իրավունք

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Մարդու իրավունքներ, ազգային փոքրամասնությունների պաշտպանության, ինքնորոշման իրավունք, միջազգային իրավունքի զարգացման արդի խնդիրներ:

Կարդացվող դասընթացներ
Միջազգային իրավունք, Միջզգային իրավունքի տեսության հիմունքներ, Ազգային հարց և միջազգային իրավունք:

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1996 - 2006 թթ. ԵՊՀ Սահմանադրական և միջազգային իրավունքի դասախոս, դոցենտ
2006 - 2015 թթ. Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի հիմնադիր վարիչ,
1998 - 2008 թթ. Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միություն/ասոցիացիայի,Գործադիր տնօրեն,
2008 թ-ից մինչ օրս, Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միություն/ասոցիացիայի Փոխնախագահ,
1999 - 2003 թթ. ՀՀ նախագահի առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամ,
2004 - 2008 թթ. Ազգային փոքրամասնությունների պաշտպանության շրջանակային եվրոպական կոնվենցիայի Խորհրդատվական կոմիտեի ՀՀ ներկայացնող աննդամ,
2001 - 2015 թթ. Ռասիզմի և անհանդուրժողականության դեմ պայքարի եվրոպական հանձնաժողովի ՀՀ-ն ներկայացնեղ անդամ,
2015 թ-ից մինչ օրս ՀՀ Արդարադատության նախարարի տեղակալ

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
• Եվրոպական ուսումնասիրությունների ասոցիացիայի խորհդի անդամ
• Միջազգային իրավունքի հայկական ասոցիացիայի խորհդի անդամ

Մասնակցությունըխմբագրակազմերին
• «Միջազգային իրավունքի մոսկովյան ամսագրի» խմբագրական խորհրդի անդամ
• «Պետություն եւ իրավունք» հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ
• «Եվրասիական իրավական ամսագիր» խմբագրական խորհրդի անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Պարգևներ/կոչումներ
«Կրթության և գիտության ոլորտում ներդրված մեծագույն ավանդի համար» ՀՀ ԿԳՆ մեդալ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Ծառայությունը զինված ուժերում
Պահեստազորի սպա

(+374 60) 71-02-57 (ներքին 12-55)
Վիգեն Քոչարյան