Վիրաբ Կիրակոսյան
Կրթություն
2003 - 2008 թթ. Երևանի Պետական Համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետի, դեղագործական քիմիայի բաժին: Մասնագիտություն` «դեղագործական քիմիա»
2008 - 2011 թթ. Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարանի բժշկա-կենսաբանական ֆակուլտետի ընդհանուր և դեղագործական քիմիայի ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական ստիճան, կոչում
Քիմիական գիտությունների թեկնածու
Ատենախոսության թեմա՝ «Կամրջային ազոտի ատոմ պարունակող ազոլոպիրիմիդինների վերախմբավորման ռեակցիաների հետազոտումը»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Համակցված ազոլոպիրիմիդինների վերախմբավորման ռեակցիաների հետազոտումը:
Ֆոսֆորօրգանական միացությունների սինթեզը միջֆազային կատալիզի պայմաններում:
Անալիտիկ մեթոդի վալիդացիա: Դեղերի անալիզ, անալիզի օպտիկական եղանակներ:

Կարդացվող դասընթացներ
Դեղանյութերի որակի հետազոտման մեթոդներ
Դեղարտադրության որակի կառավարում (GLP, GMP, GDP և այլն)

Աշխատանքային փորձ
2016 թ-ից մինչ օրս ֆարմքիմիայի և ֆարմակոգնոզիայի ամբիոնի դասախոս
2014 թ-ից մինչ օրս դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնում, որոպես առաջին կարգի փորձագետ
2012 - 2014 թթ. դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնում, որպես փորձագետ
2009 - 2011 թթ. ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի ազոտ պարունակող հետերոցիկլիկ համակարգերի լաբորատորիայում, որպես կրտսեր գիտաշխատող:
2012 - 2013 թթ. նույն կենտրոնի ֆոսֆորօրգանական քիմիայի լաբորատորիայում, որպես գիտաշխատող:

Պարգևներ
2011 թ. լավագույն գիտական հոդված մրցանակ «Պահանջում ենք գիտության ֆինանսավորման ավելացում, ԱԳ_ԳՖԱ-Գ.Ծ.1»

Որակավորման դասընթացներ
25.05.13 թ. Ատոմային-աբսորբցիոն սպեկտրասկոպիայի դասընթացի մասնակցություն: Ռուսաստան, ք. Սանկտ-Պետերբուրգ,
13.09.16 թ.Ժամանակակից անալիտիկ սարքավորումներ: Դեղերի որակի գնահատում թեմայով դասընթացի մասնակցություն: Հնդկաստան, Չանդիգար
12.12.16 թ. Ներքին աուդիտի դասընթացի մասնակցություն: Հայաստան, Երևան

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, հունարեն (B 1 մակարդակ), անգլերեն (գործնական)

virab.kirakosyan@ysu.am
Վիրաբ Կիրակոսյան