Վլադիմիր Մորոզով
Կրթություն
1967 թ-ին ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետը:

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկմածու (01.04.14- Մոլեկուլային ֆիզիկա) - «Ամորֆ-բյուրեղային պոլիմերների ծերացման կառուցվածքաֆիզիկական ասպեկտները», 1982 Ցածր ջերմաստիճանների ֆիզիկա-տեխնիկական ինստիտուտ։ Խարկով։ Ուկրաինա
Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր (01.04.14- Մոլեկուլային ֆիզիկա) - «Միաչափ կոոպերատիվ համակարգերում կարգավորվածություն - անկարգություն անցման տեսությունը», 1996 թ., ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պրոբլեմների ինստիտուտ:

Աշխատանքային փորձ
2006 թ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր
2000 - 2006 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ.
1996 - 2000 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր.
1982 - 1996 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ։
1972 - 1982 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի ասիստենտ։
1967 - 1972 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիկայի ամբիոնի լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մոլեկուլային ֆիզիկա - ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի բակալավրիատի 1 կուրսի ուսանողներին, մակրոմոլեկուլների ֆիզիկայի ներածություն-ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանողներին։ Մակրոմոլեկուլների վիճակագրական ֆիզիկա-ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողներին, պարույր-կծիկ անցումը կենսապոլիմերներում- ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանողներին, ժամանակակից բնագիտության կոնցեպցիաները-հումանիտար մասնագիտությունների ուսանողներին։

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսապոլիմերների վիճակագրական ֆիզիկա, կարգավորվածություն-անկարգություն անցումները մակրոմոլեկուլային համակարգերում, ֆոլդինգը սպիտակուցներում և ՌՆԹ-ում։

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1994 թ. RYX000 from International Science Foundation
1998 թ. ISTC # A 301 PDG
1999 թ. CRDF # AB2-2006
2001 թ. ISTC # A-092.2
2002 թ. ISTC # A 301.
2005 – 05 ns-molbio-815-503 from ANSEF
2011 – PS condmatth 2567 from ANSEF
2012 – 2014 Project ”Equilibrium and non–equilibrium behavior of single– and double–stranded biological molecules” from Volkswagenstiftung
2013 Project ”Dynamics of the self-assembly of DNA-coated carbon nanotubes in polymer matrix” from German Federal Ministry of Education and Research and Ministry of Education and Science RA
2013-2015Kinetics and thermodynamics of translocation of nucleic acids during the sequencing in protein nano–channel

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Ֆիզիկայի կիրառական խնդիրների ինստիտուտին կից ՎԱԿ-ի հատուկ մասնագիտացված 021 խորհրդի.
Հայկական կենսաֆիզիկական Общества անդամ Член Армянского Биофизического Общества.

morozov@ysu.am
Վլադիմիր Մորոզով