Երվանդ Մկրտչյան
Կրթություն
1976 - 1979 թթ. ասպիրանտ,ՍՍՀՄ Գ Ասիբիրի մասնաճյուղի ֆիզիկայի ինստիտուտ, Կրասնոյարսկ, Ռուսաստան
1966 - 1971 թթ. ուսանող, մեխանիկայի և մաթեմատիկայիֆակուլտետ, Երևանիպետականհամալսարան, Հայաստան

Գիտական աստիճան
1980 թ. Ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու
Թեմա. «Շատ փոփոխականի հոլոմորֆ ֆունկցիաների վերականգնումը, նրանց արժեքներով որոշ միակության բազմությունների վրա և բազմաչափ լոգարիթմական մնացքների բանաձևերը»
ՀԽՍՀ ԳԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Երևան, Հայաստան, մասնագիտություն` Ա.01.01 - մաթեմատիկական անալիզ

Գիտական կոչում
2007 թ. դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1995 թ-ից մինչ այժմ Թվային անալիզիև մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դոցենտ, ինֆորմատիկայիև կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1982 - 1993 թթ. Դոցենտ, բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն, Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան,
1973 - 1976 թթ. Լաբորանտ ՀԽՍՀ ԳԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ

Կարդացվող դասընթացներ
- մաթեմատիկական անալիզ,
- կոմպլեքս անալիզ,
- ֆունկցիոնալ անալիզ,
- անալիտիկ երկրաչափություն,
- օպտիմիզացիայի մեթոդներ

Գիտականհետաքրքրություններիշրջանակը
- շատ փոփոխականի հոլոմորֆ ֆունկցիաներ,
- թվերի տեսություն,

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

ervand@ysu.am
Երվանդ Մկրտչյան