Եվա Սողոյան
Կրթություն
1995 - 1999 թթ. Երևանի պետ. համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետ (բակալավրիատ)
1999 - 2001 թթ. Երևանի պետ. համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետ (մագիստրատուրա)
2001 - 2005 թթ. Երևանի պետ. համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետ, բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոն, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Կ.գ.թ. «Հայաստանի կերային բույսերի ախտածին միկոբիոտան», ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության մասնագիտությամբ մասնագիտական խորհուրդ, Գ. 00.17 –“Սնկաբանություն” մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
2015թ-ից Կենսաբանության ֆակուլտետ, “Կենսաբանություն” ինստիտուտի բուսաբանության և սնկաբանության լաբորատորիա, գիտաշխատող
2012 - 2014 թթ., 2016 թ-ից ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետ, բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոն, դասախոս
2011 թ-ից Այբ ավագ դպրոց, կենսաբանության ուսուցիչ
2009 թ-ից ՀՀ ԿԳՆ Կենսաբանության հանրապետական օլիմպիադայի հանձնաժողովի անդամ
2007 - 2015 թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետ, բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոն, ավագ լաբորանտ
2006 - 2007 թթ., 2012 - 2015 թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետ, բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոն, կրտսեր գիտաշխատող
2004 - 2008 թթ. «Փոքրիկ Իշխան» կրթահամալիր, կենսաբանության և քիմիայի ուսուցիչ
2002 - 2004 թթ. Երևանի թիվ 5 միջն. դպրոց, կենսաբանության և քիմիայի ուսուցիչ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սնկերի և բույսերի կենսաբազմազանություն, կարգաբանություն և էկոլոգիա, ֆիտոպաթոլոգիա, բնապահպանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

yevasoghoyan@ysu.am
Եվա Սողոյան