Ժենյա Յավրոյան
Կրթություն
1971 - 1976 թթ. ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին

Գիտական աստիճան
1989 թ. Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու (կենսաքիմիա 03.00.04) ԽՍՀՄ ԲՈՀ Առնետի լյարդի կորիզային կառուցվածքների լիպիդային կազմը և փոխանակությունը հիդրոկորտիզոնի ազդեցության ներքո
2008 թ. դոցենտ (գիտական կոչում), ՀՀ ԲՈՀ

Աշխատանքային փորձ
1976 - 1977 թթ. Ավագ լաբորանտ ՀԽՍՀ ԳԱ Միկրոբիոլոգիայի ինստիտուտ
1977 - 1981 թթ. Ավագ լաբորանտ, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին
1981 - 1987 թթ. Կրտսեր գիտաշխատող ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին
1987 - 2005 թթ. Ավագ գիտաշխատող, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին
2005 - 2008 թթ. Ասիստենտ և համատեղությամբ ավագ գիտաշխատող, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին
2008 թ-ից առ այսօր Դոցենտ և համատեղությամբ ավագ գիտաշխատող ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին

Կարդացվող դասընթացներ
Կեսաբանության դասավանդման մեթոդիկա
Հորմոնալ կարգավորման մեխանիզմները
Մոլեկուլային էնդոկրինոլոգիա (գործնական)
Կենսաֆիզիկայի արդիական հիմնախնդիրները
Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաներ
Ժամանակակից հետազոտման մեթոդները կենսաֆիզիկայում (լաբորատոր)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մոլեկուլային կենսաբանություն, մոլեկուլային էնդոկրինոլոգիա, հակաուռուցքային դեղերի ազդեցության մոլեկուլային մեխանիզմերը, բջջային ազդանշանում, հորմոնալ կարգավորման մոլեկուլային մեխանիզմերը:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

zhyavroyan@ysu.am
Ժենյա Յավրոյան