Սամվել Մխիթարյան
Կրթություն
ԵՊՀ, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ.

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական` «Հայաստանի մթնոլորտի ինտեգրալ խոնավության և ռե‎ֆրակցիոն վիճակի ուսումնասիրությւոնը ԳԲՀ ռադիոմետրական մեթոդով»: 2002 թ., Ա.04.03 «Ռադիոֆիզիկա» ԵՊՀ

Աշխատանքային գործունեություն, կոչում
1974 - 1978 թթ. ավագ լաբորանտ ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնում,
1978 - 2004 թթ. նույն ամբիոնոի ասիստենտ
2004 թ-ից մինչև այսօր Երևանի պետական համալսարանի Ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացված և կարդացվող դասընթացներ
Ըդհանուր ‎ֆիզիկայի դասընթաց` մեխանիկա, մոլ. ‎ֆիզիկա, էլեկտրականություն, օպտիկա և համապատասխան խնդիրների լուծում: Ինֆ‎որմատիկայի ‎ֆիզիկական հիմունքներ: Փորձարարական ֆիզիկա:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մթնոլորտի ֆիզիկա, օպտիկա, ռադիոֆիզիկա, միկրոէլեկտրոնիկա, էներգասնուցման համակարգեր, ֆիզիկական քիմիա՝ էլեկտրաքիմիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

s.mkhitaryan@ysu.am
Սամվել Մխիթարյան