Ֆարմացիայի ինստիտուտ
Institute of Pharmacy
2017 թ.-ին ստեղծվեց կրթական, գիտահետազոտական և ներդրումային (ինովացիոն) գործառույթների իրականացման առաքելությամբ ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտը:
>
Արամ Հելբիկի Հակոբյան

Ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ | Ֆարմտեխնոլոգիայի և ֆարմացիայի էկոնոմիկայի ու կառավարման ամբիոն
Կրթություն
1994 - 2000 թթ. ԵՊՀ Քիմիական ֆակուլտետ. բակալավրիատի դիպլոմ A N 062849
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ Քիմիական ֆակուլտետ. մագիստրոսի դիպլոմ AM N 003289

Աշխատանքային փորձ
2000 - 2007 թթ. ԵՊՀ ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի ամբիոն, ավագ լաբորանտ
2007 - 2016 թթ. ԵՊՀ Էկոլոգիական քիմիայի ամբիոն, ուսումնական լաբ. վարիչ
2016 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի Ֆարմտեխնոլոգիայի և ֆարմացիայի էկոնոմիկայի ու կառավարման ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ջրային միջավայրի էկոլոգիական քիմիա, Քիմիական համակարգչային մոդելավորում, Հայկական Քիմիական Բլոգի հիմնադիր

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի` A-199, A-485 և A-629

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն-ազատ, անգլերեն-կարդում եմ և կարող եմ բացատրվել

aramo@ysu.am

Конденсация Михаэля в модельной двухфазной системе «Нефть-Вода»
2010 | Թեզիս/Thesis
II Международная конференция по химии и химической технологии, с. 364-365, Ереван-2010
Ա. Հ. Հակոբյան , Պ. Հ. Փիրումյան, Ա. Է. Մարգարյան, Ն. Հ. Զուլումյան, Գ. Պ. Փիրումյան
Ակվաժելերի կիրառումը քաղաքային թափոնաջրերի մաքրման գործընթացում
2007 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2007
Ա. Հ. Հակոբյան , Պ. Հ. Փիրումյան, Ա. Ա. Թութունջյան , Ն. Հ. Զուլումյան, Գ. Պ. Փիրումյան
Շիկացրած ակվաժելի և փքեցրած պեռլիտի կիրառումը քաղաքային թափոնաջրերի մաքրման գործընթացում
2007 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2007
Реакции вторичных аминов с поверхностно активными α,β-ненасыщенными соединениями в воде
2002 | Հոդված/Article
Информ.технологии и управление 2002, No 2, с. 115-117