Ֆարմացիայի ինստիտուտ
Institute of Pharmacy
2017 թ.-ին ստեղծվեց կրթական, գիտահետազոտական և ներդրումային (ինովացիոն) գործառույթների իրականացման առաքելությամբ ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտը:
>
Մելանյա Աշոտի Սամվելյան

Դոցենտ | Օրգանական քիմիայի ամբիոն
Կրթություն
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետ
2002 - 2006 թթ Քիմիայի ֆակուլտետ (հայցորդ)

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների թեկնածու, 23.03.2007թ., Բ.00.03 - «Օրգանական քիմիա» ՀՀ ԳԱԱ ՕՔԻ - 010 խորհուրդ-Նոր սինթեզներ 2-էթօքսիկարբոնիլ-4-ալկօքսիմեթիլբուտանոլիդների բազայի վրա:
2016թ. – Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1997 - 1998 թթ. Հայաստանի Գյուղատնտեսական ակադեմիա (Պեստիցիդների լաբորատորիա –կրտսեր գիտաշխատող)
1998 թ. ԵՊՀ, Քիմիայի ֆակուլտետ, օրգանական քիմիայի ամբիոն (Գիտ-աշխատող)
2011 թ-ից Օրգանական քիմիայի ամբիոնի ասիտենտ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Օրգանական սինթեզ: Հագեցած 5-անդամանի լակտոնների սինթեզ և նրանց քիմիական հատկությունների ուսումնասիրություն:Սինթեզ և ուսումնասիրություն ազոտ- , թթվածին- և ծծումբ պարունակող հետերոցիկլերի բնագավառում:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2020-2021 ANSEF 2020- ղեկավար

Մասնագիտական անդամակցություն
2016-մինչ այժմ Քիմիայի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ, քարտուղար

Լեզուներ
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - ազատ

msamvelyan@ysu.am

Synthesis and some transformations of heterocyclic substituted derivatives of thioglycolicacid (Թիոգլիկոլաթթվի հետերոցիկլիկ տեղակալված ածանցյալների սինթեզ և որոշ փոխարկումներ)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 93-98
|
Հակաբորբոքային, ցավազրկող և քնաբեր ակտիվություն ունեցող 3-ալիլ-5-(բուտօքսիմե-թիլ)-3-(2,4-դիմեթիլ-1,2-դիօքսո¬լան-2-իլ)դիհիդրոֆուրան-2-(3H)
2020 | Արտոնագիր/Patent
Օրգանական քիմիա, 2020, Հայաստան, 3373 A:
Գյուտը վերաբերում է օրգանականքիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝հակաբորբոքային, ցավազրկող և քնաբեր ակտիվություն ունեցող 3-ալիլ-5-(բուտօքսիմեթիլ)-3-(2,4-դիմեթիլ-1,3-դիօքսոլան-2-իլ) դիհիդրոֆուրան-2-(3H)-ոնին, որը կարող է կիրառվել բժշկության մեջ:3-ալիլ-3-ացետիլ-5-ալկօքիսմեթիլդիհիդրոֆուրան-2(3H)-ոնը փոխազդեցության մեջ են դնում պրոպիլենգլիկոլի հետ բացարձակ բենզոլի միջավայրում, կատալիտիկ քանակությամբ կատիոնափոխանակիչ խեժի (КУ-2, КУ-2×8) առկայությամբ, գոյացած ջրի ազեոտրոպ հեռացմամբ:
Ընդլայնվում է հակաբորբոքային, ցավազրկող և քնաբեր ակտիվություն ունեցող միջոցների տեսականին:
Մ․ Ա․ Սամվելյան , Տ․ Վ․ Ղոչիկյան , Տ․ Հ․ Եգանյան, Մ․ Շարֆրազ, Կ․ Ջեյկոբ
Synthesis and study of the nematocidal activity of 1,2,4-triazolo-1,2,4-triazoles (1,2,4-Տրիազոլո-1,2,4-տրիազոլների սինթեզ և նեմատոդային ակտիվության ուսումնասիրություն)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 3-11
|
Հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող 2-(5-բուտօքսիմե¬թիլ)-2-(օքսոտետրահիդրոֆուրան-3-իլ) –N-((4-նիտրոֆենիլ)կարբամոթիոիլ)ացետամիդ
2019 | Արտոնագիր/Patent
Օրգանական քիմիա, 2019, Հայաստան, 3371 A:
Գյուտը վերաբերում է օրգանական քիմիայի բնագավառին, մասնավորապես՝ հակաբորբոքային ակտիվություն ունեցող 2-(5-բուտօքսիմեթիլ)-2-օքսոտետրահիդրոֆուրան-3-իլ)-N-((4-նիտրոֆենիլ)կարբամոթիոիլ)ացետամիդին, որը կարող է կիրառություն գտնել պրակտիկ բժշկության մեջ: 2-կարբօքսիմեթիլ-4-բուտօքսիմեթիլ4-բուտանոլիդի քլորանհիդրիդը փոխազդեցության մեջ են դնում նատրիումի կամ ամոնիումի ռոդանիդի հետ, իսկ այնուհետև՝ 4-նիտրոանիլինի հետ: Ընդլայնում է հակաբորբոքային հատկություն ունեցող միջոցների տեսականին:
Synthesis, structure and binding affinity of a novel 1,2,3-triazolyl-carvone with bovine serum albumin (1,2,3-Տրիազոլիլ-կարվոնի սինթեզը, կառուցվածքը և փոխազդեցությունը ցուլի շիճուկային ալբումինի հետ)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 155-160
|
Հակաուռուցքային հատկություն ունեցող 3-(4-հիդրօքսի-1-ֆենիլնոնան-2-իլ)-4-ֆենիլ-1H- 1,2,4-տրիազոլ-5(4H)-թիոն
2018 | Արտոնագիր/Patent
Օրգանական քիմիա: 2018, 3166 A
Հակաօքսիդանտային ակտիվություն ցուցաբերող (R)-2-մեթիլ-5-(3-(4-(ամինոմեթիլ)-1H-1,2,3-տրիազոլ-1-իլ)պրոպ-1-են-2-իլ)ցիկլոհեքս-2-ենոնի N,N-երկտեղակալված ածանցյալներ
2018 | Արտոնագիր/Patent
Օրգանական քիմիա: 2018, 3851 A
Հակացնցոմային, քնաբեր և հիպնոսեդատիվ հատկոթյոններ ոնեցող 1-ալկօքսի- 4-(5-մրկապտո(տեղակալված մրկապտո)-4- տեղակալված-4H-1,2,4-տրիազոլ-3-իլ) բոտան- 2-ոլներ
2018 | Արտոնագիր/Patent
Օրգանական քիմիա: 2018, 3203 A
Հակաբորբոքային և ցավազրկող հատկություններ ունեցող 2-(2-բենզիլ-4- հիդրօքսի-5-(իզոպենտիլօքսի)պենտանոիլ)-N- ֆենիլհիդրազինոկարբոթիոամդ
2018 | Արտոնագիր/Patent
Օրգանական քիմիա: 2018, AM20180052/ 3202 A
Հիպոթենզիվ ակտիվություն ունեցող 4-հիդրօքսի-5-ալկօքսիպենտանաթթուների հիդրազիդներ
2018 | Արտոնագիր/Patent
Օրգանական քիմիա, 2018, N3165A
Поведение γ-лактонов в реакции кросс-сочетания
2018 | Հոդված/Article
Հայաստանի քիմիական հանդես, 2018, 71, 1-2, էջ 140-152
|
Synthesis and characterization of substituted 1,2,3-triazoles combined with γ-butanolide ring (γ-Բուտանոլիդային օղակի հետ համատեղված՝ տեղակալված 1,2,3-տրիազոլների սինթեզ և բնութագիր)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 156-162
|
Samvelyan Melanya , Ghochikyan Tariel , Grigoryan Sevak, R. A. Tamazyan, A. V. Aivazyan
Alkylation of 1,2,4-Triazole-3-thiols with Haloalkanoic Acid Esters
2017 | Հոդված/Article
Russian Journal of Organic Chemistry. 2017, 53, No. 6, pp. 935-940
Andranik Petrosyan, Tariel V. Ghochikyan , Syeda Abida Ejaz, Zorayr Z. Mardiyan, Shafi Ullah Khan, Tatevik Grigoryan, Ashot Gevorgyan, Melanya A. Samvelyan , Armen S. Galstyan , Silvio Parpart, Qamar Rahman, Jamshed Iqbal, Peter Langer
Synthesis of Alkynylated Dihydrofuran-2(3H)-ones as Potent and Selective Inhibitors of Tissue Non-Specific Alkaline Phosphatase
2017 | Հոդված/Article
ChemistrySelect. 2017, 2, 20, pp. 5677-5683
А. С. Сагиян, Л. Ю. Саакян , А. М. Симонян , С. Г. Петросян , А. Ф. Мкртчян, М. А. Самвелян , Т. В. Кочикян
Асимметрический синтез новых гетероцик-лически замещенных аналогов α-аминомасляной кислоты, содержащих замещенные триазольные группы в боковом радикале
2017 | Հոդված/Article
Химический Журнал Армении. 2017, 70, 1-2, стр. 71-81
|
А. М. Симонян , А. С. Сагиян, Л. Ю. Саакян , Н. Н. Багян, А. О. Восканян, Ж. Н. Сарибекян, М. А. Самвелян , Т. В. Кочикян
Асимметрический синтез новых гетероцик-лически замещенных аналогов (S)-α-аланина, содержащих 3,4-дизамещенные -5-тиоксо-1,2,4-триазолы в боковом радикале
2017 | Հոդված/Article
Химический Журнал Армении. 2017, 70, 1-2, стр. 82-91
|
3-(Prop-2-ynyl)dihydrofuran-2(3H)-ones: synthones for lactone-containing new compounds (3-(պրոպ-2-ինիլ)դիհիդրոֆուրան-2(3H)-ոների՝ ելանյութեր լակտոն պարունակող նոր միացությունների համար)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 81–88
|
T. V. Ghochikyan , M. A. Samvelyan , A. S. Galstyan , A. Gevorgyan, G. Vardanyan, T. Grigoryan, P. Langer
Sonogashira reaction of 5-substituted 3-(prop-2-yn-1-yl)oxolan-2-ones
2017 | Հոդված/Article
Russian Journal of Organic Chemistry, 2017, 53, 12, 1833–1839 pp.
Tariel V. Ghochikyan , Melanya A. Samvelyan , Armen S. Galstyan , Vasiliy M. Muzalevskiy, Valentin G. Nenajdenko
Copper catalyzed alkyne–azide cycloaddition with 3-propargyl-γ-butyrolactones
2017 | Հոդված/Article
Mendeleev Communications, 2017, 27, 562-564 pp.
The synthesis of potentially bioactive new compounds in the field of 3,4-disubstituted -5-mercapto -1, 2,4-tiazoles
2016 | Թեզիս/Thesis
6th Pharmacovigilance Congress. 2016, p. 36
T. V. Kochikyan, M. А. Samvelyan , А. S. Galstyan , V. M. Muzalevskiy, V. G. Nenajdenko
Synthesis and Transformations of 5,5-Disubstituted 3-Alkenyloxolan-2-ones
2016 | Հոդված/Article
Russian Journal of Organic Chemistry. 2016, 52(5), 682-688 pp.
|
Т. В. Кочикян, А. С. Галстян , М. А. Самвелян , В. Р. Франгян
Синтез новых бис-1,2,4-триазолов
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի քիմիական հանդես: 2016թ․, 69 (1-2), 171-175 էջ, Հայաստան
|
Tariel V. Ghochikyan, Vasily M. Muzalevskiy, Melanya A. Samvelyan , Armen S. Galstyan
Efficient synthesis of triazole-containing spiro dilactone
2016 | Հոդված/Article
Mendeleev Communications. 2016, 26, 11-13 pp.
|
T. Ghochikyan, M. Samvelyan , V. Harutyunyan, E. Harutyunyan, A. Petrosyan, P. Langer
Synthesis and aminomethyl derivatives of 5-substituted-3-(prop-2-ynyl)dihydrofuran-2(3H)-ones
2016 | Հոդված/Article
Zeitschrift fur naturforschung section B-A journal of chemical sciences. 2016, 71(3)b, 267-271
Synthesis of some S-derivatives of 1,2,4-triazoles (1,2,4-տրիազոլների S-ածանցյալների սինթեզը)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #2, էջ 8-12
|
Галстян А. С. , Маргарян Ш. Г., Самвелян М. А. , Кочикян Т. В.
Синтез и функционализация бис-1,2,4-триазолов
2015 | Թեզիս/Thesis
Book of absrtracts. International Congress on Heterocyclic Chemistry "Kost-2015", 2015, p. 413
Synthesis and properties of thiazolo[2,3-c][1,2,4]triazoles
2015 | Հոդված/Article
Russian Journal of Organic Chemistry. Russia, 2015, 51(10), 1499-1503 pp.
Синтез и исследование пинаколиновой перегруппировки диололактонов нового строения
2015 | Հոդված/Article
Հայաստանի քիմիական հանդես. 2015թ․, 68 (3), 418-425 էջ
The new transformation of 3-substituted-1,2,4-triazoles
2013 | Թեզիս/Thesis
Frontiers in Chemistry, Yerevan, 25-29 august, 2013
Синтез новых гетерилкомбинировнных 1,2,4-триазолов
2013 | Թեզիս/Thesis
3-я междунар. кон. «Новые направления в химии гетероциклических соединений», Пятигорск, Россия, 17-21 сетября 2013, с. 103
Synthesis of new spiroheteril-derivatives of butanolides
2013 | Թեզիս/Thesis
3-rd International Conference of Young Scientists «Chemistry Today - 2013». Tbilisi – Georgia, May 17-19, 2013, p 84
Որոշ ֆունկցիոնալ խմբերի անալիզի որակական և քանակական եղանակներ
2012 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2012 թ
3-Մեթիլ-4-հիդրազինոկարբոնիլմեթիլ-2-պիրազոլին-5-ոնը և նրա ածանցյալները
2012 | Թեզիս/Thesis
Հայկական քիմիական ընկերության III գիտաժողով. Երևան, Հոկտեմբերի 3-6, 2012թ., էջ 84
2-Կարբօքսիմեթիլ-4-ալկօքսիմեթիլբուտանոլիդների պոտենցիալ կենսաակտիվ ածանցյալներ
2012 | Թեզիս/Thesis
Հայկական քիմիական ընկերության III գիտաժողով. Երևան, Հոկտեմբերի 3-6, 2012թ., էջ 82
Синтез 2-замещенные аминотиазолов-4-(5H)-онов на основе карбоксилактонов
2011 | Հոդված/Article
ЖOрХ, 2011, т. 47, (8), с. 1186-1190
|
Новые гетероциклические соединения на основе карбоксилактонов
2011 | Հոդված/Article
Хим.ж.Армении, 2011, т. 64, N 1, с. 54-60
|
Синтез и биологическая активность спирогетерилзамещенных 4-бутанолидов
2011 | Թեզիս/Thesis
III-Региональная научно-практическая конференция с меж. уч. Казань, 2011, 24 мая, стр. 41-43
Синтез и биологическая активность гетероциклических соединенй содержащих дибутанолидный фрагмент
2011 | Թեզիս/Thesis
III-Региональная научно-практическая конференция с меж. уч. Казань, 2011, 24 мая, стр. 57
Синтез и исследование антиоксидантной активности новых производных 1,2,4-триазолов
2011 | Թեզիս/Thesis
III-Региональная научно-практическая конференция с меж. уч. Казань, 2011, 24 мая, стр. 43-45
Синтез новых гетероциклических соединений на основе ацетил-a-спиродилактонов (Նոր հետերոցիկլիկ միացությունների սինթեզ ացետիլ-a-սպիրոդիլակտոնների բազայի վրա)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #3, էջ 30-34 (ռուսերեն)
|
Т. В. Кочикян , М. А. Самвелян , Э. В. Арутюнян , В. С. Арутюнян , А. А. Аветисян, М. Г. Малакян, Л. А. Вардеванян, С. А. Баджинян
Синтез и исследование антиoксидантных свойств новых производных 1,2,4-триазолов
2010 | Հոդված/Article
Хим.-фарм.ж., 2010, т. 44, N 10, с. 3-6
|
The synthesis new trisubstituted 1,2,4-triazoles
2010 | Հոդված/Article
Chemical Journal of Armenia, 2010, v.63 (1), pp. 87-94
|
T. V. Ghochikyan , M. A. Samvelyan , V. S. Harutyunyan , R. A. Thamazyan, A. G. Ayvazyan
The synthesis of new 2-brombutanolides and spiroheterylcombination derivatives of their base
2010 | Հոդված/Article
Chemical Journal of Armenia, 2010, v.63 (2), pp. 234-241
|
Синтез новых спирогетерилзамещенных бутанолидов (Նոր սպիրոհետերիլտեղակալված բուտանոլիդների սինթեզ)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #2, էջ 28-32 (ռուսերեն)
|
T. V. Ghochikyan , M. A. Samvelyan , V. S. Harutyunyan , A. A. Avetisyan, R. A. Thamazyan, A. G. Ayvazyan
Synthesis of 1,2,4-triazol-3-thyoles and their S-substituted derivatives
2010 | Հոդված/Article
Journal of Org.Chemistry, 2010, v. 46 (4), pp. 560-564
|
Т. В. Кочикян , Э. В. Арутюнян , М. А. Самвелян , В. С. Арутюнян , А. А. Аветисян, Р. В. Пароникян, Г. М. Степанян
Синтез и антибактериальных активность гидразонотиазилилпроизводных насыщенных 2,4,4-замещенных бутанолидов
2009 | Հոդված/Article
Хим.-фарм. ж., 2009, т. 43, N 3, с. 22-25
|
Т. В. Кочикян , М. А. Самвелян , В. С. Арутюнян , А. А. Аветисян, Р.В. Пароникян, Г.М. Степанян
Синтез и биологические свойства 3-метил-3-(3’-амино-4-ил)-8-алкоксиметил-2,7-диоксаспиро[4,4]нонан-1,6-дионов
2008 | Հոդված/Article
Хим-фарм.ж., 2008, т. 42, N 9, с. 12-14
|
The study of rearrangement in the heterocyclic α-glicols series
2008 | Թեզիս/Thesis
International Conference “State the Art Biotechnologi in Armenia & ISTC contribution”, Tsakhadzor, September, 2008, p. 124
2-Алкенил-2-этоксикарбонил-4-алкоксиметилбутанолиды как синтоны для производных моно- и дилактонов
2007 | Հոդված/Article
Хим. жур. Армении, 2007 г., т. 60 № 3, с 509-520
|
3,4-Երկտեղակալված-5-մերկապտո-1,2,4-տրիազոլների ստացման եղանակ
2007 | Արտոնագիր/Patent
ՀՀ Արտոնագիր 2040 A 2, 2007, N 4, 12
1,4-Երկտեղակալված թիոսեմիկարբազիդների ստացման եղանակ
2007 | Արտոնագիր/Patent
ՀՀ Արտոնագիր 2039 A 2, 2007, N 4, 11
New syntheses on the base of 2-alkenyl-2-ethoxycarbonyl-4,4-disubstituted butanolids
2006 | Թեզիս/Thesis
International Conference «Advanced Biotechnology: Perspectives of development in Armenia» Tsakhadzor, Yuly, 2006, p. 55
New transformations of 2-carboxyehyl-4,4-disubstituted butanolids
2006 | Թեզիս/Thesis
International Conference «Advanced Biotechnology: Perspectives of development in Armenia», Tsakhadzor, Yuly, 2006, p. 54
Синтез и некоторые превращения 2-алкенил-4-алкоксиметилбутанолидов
2006 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2006, т. 42, вып. 8, с. 1203-1207
|
Синтез и превращения 2-бром-4-алкоксиметилбутанолидов (2-Բրոմ-4ալկօքսիմեթիլբութանոլիդների սինթեզ և փոխարկումներ)
2006 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #2, էջ 149-152 (ռուսերեն)
|
Синтез новых α-спирогетерилсочлененных бутанолидов
2006 | Հոդված/Article
ХГС, 2006, вып.4, с. 510-514
|
Synthesis of carboxylactones and new heterocyclic compounds based theron
2006 | Հոդված/Article
Synth.Comm., 2006, v.36, N 11, pp 1613-1620
Новые гетероциклические производные α-спиродилактонов
2005 | Հոդված/Article
ЖOрХ, 2005, т. 41, вып. 6, с. 913-916
|
Синтез новых гетероциклических соединений на базе карбоксилактонив
2005 | Հոդված/Article
Хим. ж. Армении, т. 58, N-4, 2005, с. 130-132
|
Синтез и некоторые превращения 4-алкоксиметил-2-этоксикарбонил-2-этоксикарбонилметилбутанолидов
2005 | Հոդված/Article
ХГС, 2005, вып. 11, с. 1625-1633
Синтез биологически активных соединений на основе 2-ацетонил- и 2-(3'-оксобутил)производных бутанолидов
2004 | Թեզիս/Thesis
Сб. Трудов ИТОХ НАН РА, Ереван, 2004, с. 201
Новые гетероциклические соединения содержащие спиродибутанолидный фрагмент
2004 | Հոդված/Article
Хим. ж. Арм., 2004, т. 57, N 1-2, с. 152-153
|
Синтез и некоторые превращения карбоксилактонов нового строения
2004 | Թեզիս/Thesis
ИОХ НАН РА Тез. Докладов респуб.конф. Ереван 2004, с. 35
Sinthesis of bromacetyl α-spirodilactones and new heterocycles on their baze
2004 | Թեզիս/Thesis
Transmediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry, Maracesha, 2004 Nov. 23-27, p. 141
Синтез и некоторые превращения 4-алкоксиметил-2-(2-метил-3-оксобутил)-2-этоксикарбонилбутанолидов
2003 | Հոդված/Article
ЖОрХ, 2003, т. 39, вып. 9, с. 1402-1405
|
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , З. Ю. Налбандян, М. А. Самвелян , А. А. Аветисян
Новый способ синтеза 4-алкоксиметил-2-ацетонилбутанолидов
2001 | Հոդված/Article
ЖорХ, 2001, т. 37, вып. 1, с. 119-121
|
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , З. Ю. Налбандян, М. А. Самвелян , А. А. Аветисян
Способ получения 2-карбэтокси-4-алкоксиметилбутанолидов и кетолактонов на их основе
2000 | Հոդված/Article
Сб. статей ИАА «Инф.технол. и управ.», Ереван, 2000, N 2, с. 48-51