Ֆարմացիայի ինստիտուտ
Institute of Pharmacy
2017 թ.-ին ստեղծվեց կրթական, գիտահետազոտական և ներդրումային (ինովացիոն) գործառույթների իրականացման առաքելությամբ ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտը:
>
Էլվիրա Արարատի Ադամյան

Ավագ լաբորանտ | Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոն
Կրթություն
1989 - 1994 թթ. Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ուսանող
2000 - 2005 թթ. Երևանի պետական համալասարանի հայցորդ

Աշխատանքային փորձ
1995 - 2005 թթ. Երևանի պետական համալասարանի կրտսեր գիտաշխատող
2005 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Դեղագործական քիմիայի ամբիոնի ուս. լաբորատորիայի վարիչ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Նոր պոտենցիալ β-ադրենոպաշարիչների սինթեզ

Լեզուներ
Հայերեն, Անգլերեն, Ռուսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ «Կենսատեխնոլոգների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության անդամ

2. Синтез новых 1-нафтокси-3-замещенных аминопропанолов, содержащих аминокислотный фрагмент (2. Ամինաթթվային ֆրագմենտ պարունակող նոր 1-նավթոքսի-3-տեղակալված ամինապրոպանոլների սինթեզը)
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 148-150 (ռուսերեն)
|
Синтез новых потенциальных b-адреноблокаторов, содержащих аминокислотный фрагмент
2004 | Հոդված/Article
Хим.ж.Армении, No.1-2, т.57, с.110-113, 2004
Синтез новых потенциальных b-адреноблокаторов, содержащих аминоспиртовый фрагмент
2003 | Հոդված/Article
Ученые записки, No.2, с.72-75, 2003
II. Синтез новых потенциальных β-адреноблокаторов, содержащих аминоспиртовый фрагмент. (II. Ամինասպիրտային ֆրաքգմենտ պարունակող նոր պոտենցիալ β-ադրենապաշարիչների սինթեզը)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #2, էջ 72-75 (ռուսերեն)
|