Ֆարմացիայի ինստիտուտ
Institute of Pharmacy
2017 թ.-ին ստեղծվեց կրթական, գիտահետազոտական և ներդրումային (ինովացիոն) գործառույթների իրականացման առաքելությամբ ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտը:
>
Սուսաննա Միքայելի Բադալյան

Պրոֆեսոր | Կենսաբանության ֆակուլտետ
Կրթություն
1981 - 1983 թթ. Հետբուհական գիտահետազոտական աշխատանք, Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի Ջրիմուռաբանության և սնկաբանության ամբիոն (Մոսկվա, Ռուսաստան)
1975 - 1980 թթ. ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, բուսաբանություն/սնկաբանություն (Երևան, Հայաստան)

Գիտական աստիճան
1999 թ-ին Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր (կ.գ.դ.) – Բուսաբանության ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ (Երևան, Հայաստան)
Թեմա: Որոշ մակրոսկոպիկսնկերի (Basidiomycotina) կենսաբանական առանձնահատկությունները (մորֆոլոգիան, էկոլոգիան և ֆիզիոլոգիական ակտիվությունը)
1989 թ-ին Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու (կ.գ.թ.) – Բուսաբանության ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ (Երևան, Հայաստան)
Թեմա: Ծծմբադեղին կոճղասնկի (Nematoloma fasciculare (Huds. : Fr.) Karst.) կարգաբանությունը, կենսա-էկոլոգիան և ֆիզիոլոգիական ակտիվությունը

Աշխատանքային փորձ
1984 - 1991 թթ. Կրտսեր գիտաշխատող, ԵՊՀ
1991 - 1992 թթ. Գիտաշխատող, ԵՊՀ
1992 - 1993 թթ. Ավագ գիտաշխատող, ԵՊՀ
1993 - 2005 թթ. Առաջատար գիտաշխատող, Սնկերի կենսաբանության և կենսատեխնոլոգիայի գիտական խմբի ղեկավար, ԵՊՀ
1999 - 2005 թթ. Դոցենտ, Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան
2000 - 2005 թթ. Դոցենտ, ԵՊՀ
2005 - 2021 թթ. Պրոֆեսոր, գլխավոր գիտաշխատող, Սնկերի կենսաբանության և կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիայի գիտական ղեկավար, ԵՊՀ
2022 թ.-ից պրոֆեսոր, կենսաբանության ինստիտուտի Սնկերի կենսաբանության և կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիայի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Սնկերի կենսաբանություն և կենսատեխնոլոգիա, Ընդհանուր և բժշկական սնկաբանություն, Սնկերի գենետիկա և բջջաբանություն, Սնկերի մոլեկուլային կարգաբանություն և ֆիլոգենիա, Կենսաբանություն, Բուսաբանություն

Հետազոտական հետաքրքրություններ
Սնկերի կենսաբանություն և կենսատեխնոլոգիա, սնկերի գենետիկա և ֆիլոգենիա, դեղասնկեր

Գիտական աշխատանքների ղեկավարում
Թեկնածուական թեզ - 5, մագիստրոսական թեզ - 40, բակալավրիատի ավարտական աշխատանք - 42

Միջազգային համագործակցություն, գիտական այցելություններ
1981 - 1983 թթ. Լոմոնոսովի անվ. Մոսկվայի պետական համալսարան, Ռուսաստան
1993 թ. Բուսաբանության ինստիտուտ, Ռեգենսբուրգի համալսարան, Գերմանիա
1993 թ-ից Դեղագործության ֆակուլտետ, Մոնպելյեի 1 համալսարան, Ֆրանսիա
1998 - 1999 թթ.Կանադայի գյուղատնտեսության և գյուղմթերքների գիտական կենտրոն, Օտտավա, Կանադա
1998 - 2005 թթ. Բնության պատմության ազգային թանգարան, Փարիզ, Ֆրանսիա
2000, 2009 և 2014 թթ. Գյուղատնտեսության ֆակուլտետ, Բոլոնիայի համալսարան, Իտալիա,
2002 և 2007 թ. Բուսաբանության ինստիտուտ, Գյոթինգենի համալսարան, Գերմանիա
2002 թ-ից Բուսաբանության ամբիոն, Թենեսիի համալսարան, Նոքսվիլ, ԱՄՆ
2002 թ-ից Հյուսիսային Կարոլինայի գյուղատնտեսության և տեխնոլոգիաների պետական համալսարան, Գրինսբորո, ԱՄՆ
2003 թ. Ֆիտոպաթոլոգիայի և բույսերի պաշտպանության ամբիոն, Լյովենի կաթոլիկ համալսարան, Բելգիա
2008, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 թթ. Բյուսգեն ինստիտուտ, Մոլեկուլային կենսատեխնոլոգիայի և տեխնիկական սնկաբանության լաբորատորիա, Գյոթինգենի համալսարան, Գերմանիա
2016 թ. Ուրալի ֆեդերալ համալսարան, Ռուսաստան
2018 թ–ից Բելգորոդի համալսարան, Ռուսաստան
2019 թ-ից Կյոտոյի համալսարան, Ճապոնիա
2019 թ-ից Լ՛Աաքիլայի համալսարան, Իտալիա

Գիտական դրամաշնորհներ
1993 - 1995 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության դրամաշնորհ (#93-344), ծրագրի ղեկավար
1996 - 1999 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության դրամաշնորհ (#93-845), ծրագրի ղեկավար
2000 - 2002 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության դրամաշնորհ (#0718), ծրագրի ղեկավար
2003 - 2004 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության դրամաշնորհ (#0104), ծրագրի ղեկավար
2005 - 2007 թթ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության դրամաշնորհ (#0169), ծրագրի ղեկավար
1993- ԴԱԱԴ (DAAD) դրամաշնորհ, Ռեգենսբուրգի համալսարան
2002, 2008, 2011, 23014, 2019 - ԴԱԱԴ (DAAD) դրամաշնորհներ, Գյոթինգենի համալսարան, Գերմանիա
1993, 1994, 1996 և 1997 թթ. Ֆրանսիայի կրթության, գիտության և հետազոտությունների նախարարության /M.E.S.R./ դրամաշնորհներ
1994 թ-ին Սորոսի անվ. Միջազգային գիտական ֆոնդի դրամաշնորհ (G. Soros ISF), ԱՄՆ
2001, 2009, 2013 թթ. - Բոլոնիայի համալսարանի դրամաշնորհներ, Իտալիա
2004 թ.-ին Գիտության և Կրթության Հայկական Ազգային Հիմնադրամի (ANSEF) դրամաշնորհ (#04-NS-biotech-814-73), ԱՄՆ, ծրագրի ղեկավար
2004 թ.-ին Ամերիկյան Սնկաբանության Ինստիտուտի (AMI) դրամաշնորհ, ԱՄՆ
2004 թ.-ին Օսակայի ֆերմենտացիայի ինստիտուտի (OFI) դրամաշնորհ, Ճապոնիա
2004 - 2006 թթ. ՆԱՏՕ (NATO) Ռեինտեգրման դրամաշնորհ (#FEL.RIG.980764), ծրագրի ղեկավար
2004 - 2006 թթ. ԴԱԱԴ սարքավորումների դրամաշնորհ (#548.104401.174), Գերմանիա, ծրագրի ղեկավար
2005 թ-ին ՄԳՏԿ (ISTC) դրամաշնորհ
2000, 2006 և 2007 թթ. Բրիտանական սնկաբանների միության դրամաշնորհներ
2006 թ-ին ԻՆՏԱՍ (INTAS) դրամաշնորհ
2007 թ-ին ԴԱԱԴ (DAAD) դրամաշնորհ, Գերմանիա
2007 թ-ին ՆԱՏՕ (NATO) դրամաշնորհ
2007, 2010 և 2013 թթ.Կուլտուրաների Հավաքածուների Համաշխարհային Ֆեդերացիայի (WFCC) դրամաշնորհներ
2007, 2008 և 2009 թթ. Եվրոպական գիտական ֆոնդի (ESF) դրամաշնորհներ
2008, 2011 և 2014 թթ. Սնկերի կենսաբանության և սնկային արտադրանքների համաշխարհային ֆեդերացիայի (WSMBMP) դրամաշնորհներ
2012 թ. ԴԱԱԴ սարքավորումների դրամաշնորհ (#548.104401.317), Գերմանիա, ծրագրի ղեկավար
2013 թ-ին Հայ-ռուսական հիմնարար գիտական հետազոտությունների «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ՀՀՌՀ-2013թ.» համատեղ նախագծի դրամաշնորհ (#13RF-110), ծրագրի ղեկավար
2015 թ-ին Հայ-ռուսական հիմնարար գիտական հետազոտությունների «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ՀՀՌՀ-2015» համատեղ նախագծի դրամաշնորհ (#15RF-064), ծրագրի ղեկավար
2018 - 2020 թթ. ՀՀ Գիտության կոմիտեի Թեմատիկ (#18T‐1F115) դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար
2021 - 2024 թթ. ՀՀ Գիտության կոմիտեի Թեմատիկ (#21T-1F228) դրամաշնորհային ծրագրի ղեկավար:

Անդամակցություններ
2002 թ-ից Ռուսաստանի բնական գիտությունների ակադեմիայի իսկական անդամ
2002 - 2017 թթ. ԵՊՀ-ի կենսաբանության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
2004 - 2016 թթ. 035 Մասնագիտական խորհրդի անդամ, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ
2004 թ-ից Բրիտանական սնկաբանական միության (BMS) անդամ
2005 թ-ից Ամերիկյան սնկաբանական միության (AMS) անդամ
2004 թ-ից 018 Մասնագիտական խորհրդի անդամ, Արմկենսատեխնոլոգիա, Հայաստանի ԳԱԱ
2008 թ-ից Հայկական Սնկագիտական Ասոցիացիայի (ՀՍԳԱ) նախագահ
2013 թ-ից Կուլտուրաների հավաքածուի համաշխարհային ֆեդերացիայի (WFCC) անդամ
2015 թ-ից Կենսաբանության իստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2017 թ-ից Հայկական մանրէաբանների միության անդամ
2017 - 2022 թթ. ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի գիտխորհրդի անդամ

Խմբագրական և գրախոսական աշխատանք
2007 թ.-ից International Journal of Medicinal Mushrooms (USA), 2011 - 2016 թթ. International Journal of Microbiology and Microbial Biotechnology, 2012-2015թթ. Pakistan Journal of Phytopathology, 2012 - 2015 թթ. Int. eSci Journal of Plant Pathology, 2012թ-ից Microbiology Discovery և 2013 թ-ից Applied Scientific Reports (Մեծ Բրիտանիա), 2016 թ. Mycologia Italiana (Italian Journal of Mycology), 2020 թ-ից Frontiers in Fungal Biology ամսագրերի խմբագիր:
2008-ից Archives of Microbiology (Springer), Food Biotechnology (Taylor & Francis), Food Chemistry (Elsevier), IJMM (Beggel house), Journal of Food Science (Wiley) և այլ գիտական ամսագրերի, 2010 թ-ից ՀՀ Գիտության կոմիտեի, 2012 թ-ից Իտալիայի կրթության, համալսարանների և հետազոտությունների նախարարության (MIUR) ծրագրերի (PRIN, SIR, PISCOPIA, Futuro in Ricerca, ANVUR-VQR 2011 - 2014 թթю) և 2013 - 2016 թթ. Հայֆայի համալսարանի (Իսրայել) դոկտորական ատենախոսությունների (PhD) գրախոս:

Մասնակցությունը գիտաժողովներին (1985 - 2022 թթю)
III Всес. конф. Изучение грибов в биогеоценозах (Ташкент, Узбекистан, 1985)
X Науч. симп. микол. и лихенол. Прибалт. Респ. Белоруссии Грибы и лишайники в экосистеме. (Рига, Латвия, 1985)
VII Закавк. конф. по спор. растениям (Ереван, Армения, 1986)
IV всес. конф. Изучение грибов в биогеоценозах (Перм, Россия,1988)
X Int. Congr. European Mycologists (Tallinn, Estonia, 1989)
IV Int. Mycological Congress (Regensburg, Germany, 1990)
II Респ. науч. конф. Загрязнение пищев. прод. биотич. и абиотич. контамин. (Ереван, Армения, 1996)
III Межд. Конгр. Наука и практика грибоводтсва (Кашира, Москва,1996)
IV Meeting of Europ. Council Conserv. of Fungi (Vipiteno, Italy, 1997)
I и II Меж. конф. Метод. основы позн. биол. особен. грибов продуц. физиол. aкт. соед... (Донецк, Украина, 1997, 2002)
IV Int. Colloq. Produits Naturels d’Origine Vegetale (Ottawa, Canada, 1998)
II Int. Symp. Plant Biotechnology (Kiev, Ukraine, 1998)
Reunion du Reseau de Mycologie (Lille, France, 1999)
Int. conf. Mycorrhyza (Ottawa, Canada, 1999)
Микология и криптогамная ботанка в России (Санкт-Петербург, Россия, 2000)
Int. Symp. Bioactive Fungal Metabolites: Impact and Exploitation (Swansea, UK, 2001)
Int. Conf. Persp. Med. Mushrooms Health & Nutrition in the 21st Century, IMMC1 (Kiev, Ukraine, 2001) - Member of Scientific Committee
I Съезд микол. России Соврем. микология в России (Москва, Россия, 2002)
VII Int. Mycological Congress (Oslo, Norway, 2002)
II Int. Congr. Biotechnology: State & Perspectives of Development (Moscow, Russia, 2003)
XI Съезд Русского ботанического общества (Барнаул, 2003)
XIV Congr. European Mycologists (Katsiveli, Crimea, Ukraine, 2003)
X Росс. нац. конгресс. Человек и лекарства (Москва, Россия, 2003)
VAAM conf. Molecular Biology of Fungi 2003 (Goettingen, Germany, 2003)
Int. DAAD Workshop (Kerman, Iran, 2003)
XVI Int. Congr. Science and Cultivation of Edible & Medicinal Fungi (Miami, USA, 2004)
XVII North American Mushroom Congress (Miami, USA, 2004)
Academy Colloq. Fungal Phylogenomics (Amsterdam, Netherlands, 2004)
Int. Symp. Understanding poplar: From genes to functions (Göttingen, Germany, 2004)
CBS Int. Symp. 100 Years of Fungal Biodiversity & Ecology (Amsterdam, Netherlands, 2004)
X Int. Congr. Culture Collections, ICCC10 (Tsukuba, Japan, 2004)
I, III и V Всеросс. конгр. мед. микологии (Москва, Россия, 2003, 2005, 2006)
Int. conf. Genetic and Cellular Biology of Basidiomycetes -VI (Pamplona, Spain, 2005)
MSA/MSJ Joint Meeting (Hilo, Hawaii, 2005)
Int. conf. Biotechnol. & Health & DAAD Alumni Sem. (Yerevan, Armenia, 2005, 2008, 2010) - Member of Scientific Committee
III Int. Medicinal Mushrooms Conf., IMMC3 (Port Townsend, USA, 2005)
Workshop INTAS – South Caucasus 2006 (Tbilisi, Georgia, 2006)
Int. Conf. Adv. Biotechnol. Perspec. Develop. in Armenia (Tsakhkadzor, Armenia, 2006, 2008)
VIII Int. Mycological Congress (Cairns, Australia, 2006)
I African Sci. Conf. Edible and Medicinal Mushrooms (Kampala, Uganda, 2006)
DAAD Alumni Seminar for the Southern Caucasus (Tbilisi, Georgia, 2007)
XV Congr. European Mycologist (St. Petersburg, Russia, 2007)
XI Int. Congr. Culture Collections, ICCC11 (Goslar, Germany, 2007)
BMS Annual Meeting. Ecology of Fungal Communities (Manchester, UK, 2007)
ESF Conf. Synthetic Biology, ECSB-2007 (St. Feliu de Guixols, Spain, 2007)
IV Int. Medicinal Mushrooms Conf., IMMC4 (Ljubljana, Slovenia, 2007) - Member of Scientific Committee
ESF World Conf. on Research Integrity (Lisbon, Portugal, 2007)
ESF Conf. System Biology (St. Feliu de Guixols, Spain, 2008)
XVII ISMS Congress (Cape Town, South Africa, 2008)
IX Int. Congr. Plant Pathology (Turin, Italy, 2008)
III Congr. Int. di Spoleto sul Tartufo (Spoleto, Italy, 2008)
VI Int. Conf. Mushr. Biol. & Mushr. Prod. (Bonn, Germany, 2008)
ESF Conf. Complex Systems and Changes (St. Feliu de Guixols, Spain, 2009)
ESF-COST High-level Res. Conf. Natural Products Chemistry, Biology and Medicine-II (Acquafreda di Maratea, Italy, 2009)
DAAD Summer School in Borstel (Borstel, Germany, 2009)
V Int. Medicinal Mushrooms Conf., IMMC5 (Nantong, China, 2009)
DAAD Sem. Research in Germany (Yerevan, Armenia, 2010)
XVI Nat. & XIV Int. Conf. Biology (Mashhad, Iran, 2010)
VI Int. Medicinal Mushrooms Conf., IMMM6 (Zagreb, Croatia, 2011) - Member of Scientific Committee
VII Int. Conf. Mushr. Biol. & Mushr. Prod. (Arcachon, France, 2011)
V National Congr. New Idea on Agriculture (Tehran, Iran, 2011)
III Congr. Russian Mycologists (Moscow, Russia, 2012)
XVIII ISMS Congress (Beijing, China, 2012)
ISTC Sem. Modern State Biotech. Develop. Ways Commercal. (Yerevan, Armenia, 2012)
VII Int. Medicinal Mushrooms Conf., IMMC7 (Beijing, China, 2013)
XII Int. Congr. Cultiv. Collections, ICCC13 (Beijing, China, 2013)
XI Int. Fungal Biology Conf. (Karlsruhe, Germany, 2013)
XII European Conf. Fungal Genetics. (Seville, Spain, 2014)
XII Int. Conf. Mushr. Biol. & Mushr. Prod. ICMBMP8 (New Delhi, India, 2014) (Keynote speaker)
III Международный Микологический Форум (Москва, Россия, 2015)
Всероссийской конференции с международным участием «Биоразнообразие и экология грибов и грибоподобных организмов Северной Евразии» (Екатеринбург, Россия, 2015) (Пленарный доклад).
VIII Int. Medicinal Mushrooms Conf., IMMC8 (Manizales, Colombia, 2015)
XIX ISMS Congr. (Amsterdam, Netherlands, 2016)
VIII Int. Medicinal Mushrooms Conf., IMMC9 (Palermo, Italy, 2017)
IV Congr. Russian Mycologists (Moscow, Russia, 2017)
ICMBMP9 (Shanghai, China, 2018)
I Int. Conf. Curr State Pharmacy Prospects of Development (Yerevan, Armenia, 2018) (Oral presentation)
9th Edition Int. Conf. Cosmetology & Skin Care (London, UK, 2019) (Invited speaker)
5th Int. Congress & Expo Biotechnology and Bio engineering (London, UK, 2019) (Plenary lecture)
X Int. Medicinal Mushrooms Conf., IMMC10 (Nantong, China, 2019)
13th Symp. VAAM Special Group (Goettingen, Germany, 2019)
DAAD Int Conf Biotechnol & Health 2020 (ICBH-2020) (Yerevan, Armenia, 2020) (Oral presentation)
ISMS 2021 e-Congress
BMS and AGM 2022, Cranfield University (UK, Cranfield, 2022) (Oral presentation)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն

(+374 60) 710 429; 34-29
s.badalyan@ysu.am

Badalyan S. M. , Zhuykova E. V., Mukhin V. A.
The phylogenetic analysis of Armenian collections of medicinal tinder polypore Fomes fomentarius (Agaricomycetes, Polyporaceae)
2022 | Հոդված/Article
Italian J Mycology. 51, p. 23-33, 2022
Badalyan S. M. , Sunil K. Deshmukh, Kandikere R. Sridhar
Fungal Biotechnology: Prospects and Avenues
2022 | Գիրք/Book
CRC Press, 2022, p. 450
Agaricomycetes mushrooms distributed in Armenia - source of cosmetic bioingridients
2022 | Հոդված/Article
Proceedings YSU. Chem. Biol. 56(1), 2022, p. 74-83
Հայաստանում տարածված ագարիկոմիցետային սնկերը՝ կոսմետիկ կենսաբաղադրամասերի աղբյուր
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 74-83
|
Badalyan S.M. , M. W. Khonsuntia, S. Subba, K. Lakkireddy, U. Kües
Morphological features of dikaryons of Coprinellus species
2021 | Հոդված/Article
ISMS e-Congress - 2021, online, 14 - 17 Sept, 2021.
The Cardioprotective Properties of Agaricomycetes Mushrooms Growing in the Territory of Armenia (Review)
2021 | Հոդված/Article
Int J Med Mushrooms. 23(5), 2021, p. 21-31
Badalyan S. M. , Rapior S.
The Neuroprotective Potential of Macrofungi
2021 | Գիրք/Book
Medicinal Herbs and Fungi – Neurotoxicity vs. Neuroprotection. Eds. D. Agrawal & M. Dhanаsekaran. Springer Nature Singapore, 2021, pp. 37-77.
Badalyan S. M. , Rapior S.
Agaricomycetes mushrooms (Basidiomycota) as potential neuroprotectants
2021 | Հոդված/Article
Italian J Mycology. 50, p. 30-43, 2021
Ս․ Մ․ Բադալյան , Ս․ Ռապիոր
Agaricomycetes medicinal mushrooms with potential neuroprotective activity growing in Armenia (Հայաստանում աճող ագարիկոմիցետային դեղասնկերի նեյրոպաշտպան ներուժը)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 196-203
|
Badalyan S.M. , Vladykina V.D., Mukhin V.A.
Daedaleopsis Genus in Siberia and the Far East of Russia
2020 | Հոդված/Article
ARPHA Proceedings 2, 2020: 17-26. https://doi.org/10.3897/ap.2.e58134
Бадалян С.М. , Жуйкова Е.В., Мухин В.А.
О формировании базы данных Fomes fomentarius на Урале
2020 | Հոդված/Article
Информационные технологии в исследовании биоразнообразия: материалы III Национальной научной конференции с международным участием, посвященной 100-летию со дня рождения академика РАН П.Л. Горчаковского (Екатеринбург, 5–10 октября 2020г.). – Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2020. Россия, С. 210-212.
Бадалян С.М. , Владыкина В.Д., Мухин В.А.
База данных о распространении видов родов Daedaleopsis в Азиатской части России
2020 | Հոդված/Article
Информационные технологии в исследовании биоразнообразия: материалы III Национальной научной конференции с международным участием, посвященной 100-летию со дня рождения академика РАН П. Л. Горчаковского (Екатеринбург, 5–10 октября 2020 г.). – Екатеринбург: Гуманитарный университет, Россия, 2020. С. 130-131.
Badalyan S. M. , Gharibyan N.G.
The Role of Fungal Culture Collections and Databases to Study and Preserve Mycobiodiversity
2020 | Հոդված/Article
Информационные технологии в исследовании биоразнообразия: материалы III Национальной научной конференции с международным участием, посвященной 100-летию со дня рождения академика РАН П. Л. Горчаковского (Екатеринбург, 5–10 октября 2020 г.). – Екатеринбург: Гуманитарный университет, Россия, 2020. С. 45-47.
Pharmacological Properties and Resource Value of Hymenochaetoid Fungi (Agaricomycetes) Distributed in Armenia: Review
2020 | Հոդված/Article
Int J Med Mushrooms. 22(12), 2020: 1135 – 1146
Badalyan S.M. , S. Rapior
Perspectives of Biomedical Application of Macrofungi
2020 | Հոդված/Article
Curr Trends Biomedical Eng & Biosci 19(5), 2020:ID.556024
S.M. Badalyan , Mukhin V.A., Zhuykova E.V., Yambusheva V.D.
Notes on Medicinal Polypore Species from the Genus Daedaleopsis (Agaricomycetes), Distributed in the Asian Part of Russia
2020 | Հոդված/Article
Int J Med Mushrooms. 22(8), 2020, 775-780
Medicinal Coprinoid Mushrooms (Agaricomycetes) Distributed in Armenia (Review)
2020 | Հոդված/Article
Int J Med Mushrooms. 22(3), 2020, 257 – 267
Badalyan S. M. , Mukhin V. A., Zhuykova E. V.
About the formation of the Fomes fomentarius database in the Urals. Information technologies in the study of biodiversity. Information technologies in the study of biodiversity
2020 | Թեզիս/Thesis
Proceed. III Nat. Sci Conf with int. participation, Oct 5-10, 2020.Yekaterinburg: Humanit. Univ, 2020, p. 210-212
Ս. Մ. Բադալյան , Ա. Բորհանի
Morphological and growth characteristics of mycelial collections of medicinal xylotrophic mushrooms (Agaricomycetes) distributed in forests of Northern Iran (Հյուսիսային Իրանի անտառներում տարածված միցելային (Agaricomycetes) քիլոտրոֆ դեղասնկերի մորֆոլոգիական և աճման բնութագրերը )
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 97-106
|
Ս. Մ. Բադալյան , Տ. Ա. Շահբազյան, Ն. Գ. Ղարիբյան
Тhe morphological observation of mycelia of several Armenian strains of medicinal bracket fungus Fomes fomentarius (L.) Fr. (Polyporales, Agaricomycetes) (Fomes fomentarius (L.) FR. (Polyporales, Agaricomycetes) դեղասնկի հայկական որոշ շտամների միցելիումի մորֆոլոգիական առանձնահատկությունների հետազոտությունը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 91-96
|
Badalyan S. M. , Khonsuntia W., Subba S., Lakkireddy K., U. Kües
Probing life cycles of some lignicolous Coprinellus species in the laboratory
2019 | Թեզիս/Thesis
13th Symp VAAM Molecular Biology of Fungi 2019 1st Joint Meeting with the GeneAG “Fungal Genetics” of the German Genetics Society. Sept 19 – 21 2019, Göttingen, Germany, p 34-35
In vitro antibacterial activity of mycelia of several medicinal Trametes species (Polyporales, Agaricomycetes)
2019 | Թեզիս/Thesis
10 IMMC, Sept 19-22, 2019. Nantong, Jiangsu, China, p 290.
Mushrooms as valuable sources of organic cosmetic ingredients
2019 | Թեզիս/Thesis
9th Ed Int Conf Cosmetology & Skin Care. June 20-21, 2019, London, UK, p 20
Badalyan S. M. , Borhani A.
Medicinal, nutritional and cosmetic values of macrofungi distributed in Mazandaran province of northern Iran: Review
2019 | Հոդված/Article
Int J. Med Mushrooms. 2019, 21(11), p. 1099 –1106
Badalyan S. M. , Shnyreva A. V., Shnyreva A. A.
Analysis of intraspecies genetic variability among collections of medicinal red belt conk mushroom
2019 | Հոդված/Article
Fomitopsis pinicola (Agaricomycetes). Int J Med Mushrooms. 2019, 21(3), p. 291–300
Badalyan S .M. , Zambonelli A.
Biotechnological exploitation of macrofungi for the production of food, pharmaceuticals and cosmeceuticals
2019 | Գիրք/Book
Advances in Macrofungi: Diversity, Ecology and Biotechnology. Eds. Sridhar KR & Deshmukh SK, First edit. CRC Press, Boca Raton, pp. 199-230
N. Gharibyan , Badalyan S. M. , Iotti M., Zambonelli A.
Morphological and ecological screening of different collections of medicinal white-rot bracket fungus Ganoderma adspersum (Schulzer) Donk (Agaricomycetes, Polyporales)
2019 | Հոդված/Article
Italian Journal of Mycology. 48, p. 1-15
Recent progress in research on the pharmacological potential of mushrooms and prospects for their clinical application
2019 | Գիրք/Book
Medicinal Mushrooms - Recent Progress in Research and Development. Eds. D. Agrawal & M. Dhanаsekaran. Springer Nature Singapore, pp. 1-70
Ս. Մ. Բադալյան , Ա. Բորհանի
The diversity and distribution of edible and medicinal mushrooms from Mazandaran Province of Northern Iran (Ուտելի սնկերի և դեղասնկերի բազմազանությունն ու տարածվածությունը հյուսիսային Իրանի Մազանդարան նահանգում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 33-41
|
S. M. Badalyan , Khonsuntia W., S. Subba, K. Lakkireddy, Kües U.
Probing life cycles of some Coprinellus species in the laboratory
2018 | Թեզիս/Thesis
ICMBMP9. 12-19 November, 2018, Shanghai, China, p 103
Badalyan S. M. , T. A. Shahbazyan, Shnyreva A., Zambonelli A.
Proteolytic/thrombolytic effect of mycelia of medicinal mushroom Fomitopsis pinicola (Agaricomycetes, Polyporales)
2018 | Թեզիս/Thesis
ICMBMP9. 12-19 November, 2018, Shanghai, China, p. 128-129
Badalyan S. М. , T. A. Shahbazyan, V. A. Mukhin
Аntifungal activity of mycelia of medicinal mushrooms Fomes fomentarius and Fomitopsis pinicola (Аgaricomycetes, Polyporales) against potentially pathogenic for humans and animals keratinophilic fungi
2018 | Թեզիս/Thesis
ICMBMP9. 12-19 November, 2018, Shanghai, China, pp. 127-128
Victor A. Mukhin, Elena V. Zhuykova, Susanna M. Badalyan
Genetic Variability of the Medicinal Tinder Bracket Polypore, Fomes fomentarius (Agaricomycetes), from the Asian Part of Russia
2018 | Հոդված/Article
International Journal of Medicinal Mushrooms. 2018, 20(6), 561–568 pp.
Morphological Characteristics of Monokaryotic and Dikaryotic Collections of Three Medicinal Coprinellus Species (Agaricomycetes)
2018 | Հոդված/Article
International Journal of Medicinal Mushrooms. 2018, 20(7), 665–676 pp.
Бадалян С. М. , Гарибян Н. Г.
Aнтифитопатогенная активность мицелия полипоровых грибов (Аgaricomycetes, Polyporales)
2017 | Թեզիս/Thesis
Современная микология в России. 2017, стр. 207-208
|
Шнырева А. В., Шнырева А. A., Бадалян С. М.
Внутривидовое генетическое разнообразие природных штаммов лекарственного трутовика окаймленного, Fomitopsis pinicola
2017 | Թեզիս/Thesis
Современная микология в России. 2017, стр. 32-33
|
Բադալյան Ս. Մ. , Ղարիբյան Ն. Գ.
Տարբեր սնկային կուլտուրաների միցելիումի կառուցվածքային առանձնահատկությունները
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 174 էջ, Հայաստան, Երևան
S. M. Badalyan , Kües U., W. Khonsuntia, B. Dörnte
Asexual sporulation in Agaricomycetes – distribution among species, modes of mitospore generation, spore functions and genetic consequences
2017 | Թեզիս/Thesis
The 9IMMC. Sept 24-28, 2017. Palermo, Italy. Eds. ML Gargano, G Venturella, pp. 158-159
Badalyan S. M. , Gharibyan N. G.
Characteristics of Mycelial Structures of Different Fungal Collections
2017 | Գիրք/Book
Yerevan: YSU Press, 2017, 176 p.
Making Use of Genomic Information to Explore the Biotechnological Potential of Medicinal Mushrooms
2017 | Գիրք/Book
Vol. 2, Chapter 13. Springer Nature Singapore Pte Ltd., 2017. ISBN 978-981-10-5977-3
Making use of genomic information to explore the biotechnological potential of medicinal mushrooms
2017 | Հոդված/Article
Springer. 2017, 397-437 pp.
Бадалян С. М. , Гарибян Н. Г., Шахбазян Т. А.
Антифунгальная активность некоторых армянских штаммов Fomes fomentarius в отношении потенциально патогенных для человека и животных микромицетов
2016 | Հոդված/Article
Мемориальная конференция по медицинской микологии. 2016, стр. 106-109
|
Бадалян С. М. , Гарибян Н. Г., Шахбазян Т. А., Шнырева А. В.
Молокосвертывающая и тромболитическая активность мицелия окаймленного трутовика Fomitopsis Pinicola
2016 | Հոդված/Article
Мемориальная конференция по медицинской микологии. 2016, стр. 239-243
|
Badalyan S. M. , Khonsuntia W., Subba S., Mandira Sen M., U. Kües
Asexual spores as means for de-dikaryotization of mycelia
2016 | Թեզիս/Thesis
19th International Society for Mushroom Science. 2016, p. 494
Badalyan S. M. , Kües U., Gießler A., Dörnte B.
Asexual sporulation in Agaricomycetes. The Mycota. Growth, Differentiation and Sexuality
2016 | Գիրք/Book
Springer-Verlag. 2016, 59 p.
Badalyan S. M. , Gharibyan N. G.
Diversity of Polypore Bracket Mushrooms, Polyporales (Agaricomycetes), Recorded in Armenia and Their Medicinal Properties
2016 | Հոդված/Article
International Journal of Medicinal Mushrooms, 2016, 18(4), 347-354 pp.
|
Fatty acids composition in different collections of coprinoid mushrooms (Agaricomycetes) and their nutritional and medicinal values
2016 | Հոդված/Article
International Journal of Medicinal Mushrooms, 2016, 18,10, 883-893 pp.
Kües U., S.M. Badalyan , A. Gießler, B. Dörnte
Asexual sporulation in Agaricomycetes
2016 | Գիրք/Book
The Mycota. Growth, Differentiation and Sexuality, Vol. I, 3rd Ed., Jürgen Wendland (Ed.). Chapter 12, Springer-Verlag, pp. 269-328. ISBN: 978-3-319-25842-3 (Print) 978-3-319-25844-7 (Online)
Badalyan S. M. , Kües U.
Morphological characteristics of vegetative mycelia and anamorphs in different collections of xylotrophic basidiomycetous mushrooms
2015 | Հոդված/Article
Biodiversity and ecology of fungi and fungiform organisms of the Northern Eurasia. 2015| Proceeding. All-Russian conf. with international participation. 20-24 April 2015, Yekaterinburg, Russia. P. 300-302 p.
Chemical composition of mycelia of different collections of coprinoid mushrooms
2015 | Հոդված/Article
Biodiversity and ecology of fungi and fungiform organisms of the Northern Eurasia. Proceed. All-Russian conf. with international participation. 20-24 April 2015, Yekaterinburg, Russia. P. 297-299 p.
Badalyan S.M. , A.V. Shnyreva, M. Iotti, A. Zambonelli
Genetic resources and mycelial characteristics of several medicinal polypore mushrooms (Polyporales, Basidiomycetes)
2015 | Հոդված/Article
Int. J Med. Mushrooms, 17(4): 2015, 371-384 p.
|
R. Saltarelli, P. Ceccaroli, M. Buffalini, L.Vallorani, L. Casadei, A. Zambonelli, M. Iotti, S. Badalyan , V. Stocchi
Biochemical characterization, antioxidant and antiproliferative activities of different Ganoderma collections
2015 | Հոդված/Article
J. Mol. Microbiol. Biotechnol. 25(1): 2015, 16-25 p.
|
Badalyan S. M. , Shnyreva A. V.
Characteristics of biologically active extracts of bracket fungi
2015 | Թեզիս/Thesis
Curr Mycology in Russia. Vol. 5, Proceed. III Int Mycol Forum. 14-15 April, 2015, Moscow, Russia, pp. 356-357
Badalyan S.M , N.G. Gharibyan.
Distribution of polypore bracket fungi in Armenia and their medicinal potential
2015 | Հոդված/Article
IMMC8, 24-27 August, 2015, Manizales, Colombia. P. 98-99.
Badalyan S.M. , Gharibyan N.G.
Proteolytic and milk-coagulating activities of mycelia of several polypore mushrooms
2015 | Հոդված/Article
Current Mycology in Russia. Proceed. The III Int. Mycological Forum Vol. 5., 14-15 April, 2015, Moscow, Russia. P. 275-277.
Badalyan S.M. , T.A. Shahbazyan.
Antifungal activity of different Trametes collections against potentially pathogenic filamentous fungi
2015 | Հոդված/Article
IMMC8, 24-27 August, 2015, Manizales, Colombia P. 180-181.
Badalyan S.M. , Shahbazyan T.A.
Medicinal properties of two polypore species: Fomes fomentarius and Fomitopsis pinicola
2015 | Հոդված/Article
In: Current Mycology in Russia. Proceed. The III Int. Mycological Forum Vol. 5., 14-15 April, 2015, Moscow, Russia. P. 277-279.
Badalyan S. M. , Shnyreva A. V., Shnyreva A. A.
Genetic resources of polypore mushrooms (phylum Basidiomycota) as a perspective producers of biotech products
2014 | Թեզիս/Thesis
Adv Med. Mycology. Proceed. VI Russian Congr. Med Mycology. April 8-10, 2014, Moscow, Russia, pp. 274-276
Proteolytic activity of several Basidiomycetes mushrooms
2014 | Հոդված/Article
Advances in Medical Mycology.Proceed.VI Russian Congr. Med. Mycology. YV Sergeev (ed.). April 8-10, 2014, Moscow, Russia. P. 289-292
Badalyan Susanna , L.R. Melikyan, T.A. Shahbazyan
Mycelial characteristics of several Psathyrella collections
2014 | Թեզիս/Thesis
Abstract. 8th International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Products. ICMBMP8, 19-22 November, 2014, New Delhi, India. P. 128
Badalyan Susanna , N.G. Gharibyan, A.V. Shnyreva, T. Shahbazyan
Antifungal activity of Fomitopsis pinicola collections against potentially pathogenic for humans and animals filamentous fungi
2014 | Թեզիս/Thesis
Abstract. 8th International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Products. ICMBMP8, 19-22 November, 2014, New Delhi, India. P. 93-94
Badalyan Susanna , Gharibyan N.G., Innocenti G.
Antifungal/antagonistic activity of different Ganoderma collections against plant pathogenic fungi and their antagonists
2014 | Թեզիս/Thesis
Abstract. 8th International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Products. ICMBMP8, 19-22 November, 2014, New Delhi, India. P. 103
Badalyan Susanna , Gharibyan N.G., Shnyreva AV., Iotti M., G. Innocenti, A. Zambonelli
Biological and genetic characteristics of collections of several polypore mushrooms (Basidiomycota)
2014 | Թեզիս/Thesis
12th European Conf. Fungal Genetics. March 23-27. Seville, Spain. P. 278
|
Potential of mushroom bioactive molecules to develop healthcare biotech products
2014 | Հոդված/Article
Proceeding. 8th International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Products. ICMBMP8, 19-22 November, 2014, New Delhi, India. P. 373-378
|
Протеолитическая активность некоторых базидиальных макромицетов
2014 | Հոդված/Article
Материал. В сб: Успехи Мед. Микол. IV съезд микол. России, 8-10 Апреля, 2014. Москва, Россия. С. 289-292
Dalili S.A., Badalyan Susanna
Mycelial compatibility grouping and aggressiveness of Sclerotinia sclerotiorum on different hosts in North of Iran
2014 | Հոդված/Article
Jordan Journal of Agriculture Sciences. 10(1), P. 45-57
Badalyan Susanna , A. Gießler, M. Navarro-González, U. Kües
Characteristic mycelial traits in cultures of coprinoid mushrooms
2013 | Թեզիս/Thesis
Abstract. XI Fungal Biology Conference, Sept. 29 - Oct. 3, Karlsruhe, Germany. P. 191
|
Badalyan Susanna , Shnyreva A.V., Zambonelli A.
Biotechnological role of culture collections of polypore mushrooms (Basidiomycota, Polyporales)
2013 | Թեզիս/Thesis
Abstract. In: BRCs in the era of microbial genomics and diversity driven innovation of biotechnology. ICCC13, September 23-27, Beijing, China. P. 33-34
|
Badalyan Susanna , N.G. Gharibyan, J.A. Mkrtchyan
Fatty acids composition in coprini mushrooms
2013 | Թեզիս/Thesis
abstract. 7th Int. Medicinal Mushroom Conf. IMMC7, Aug. 26-29, Beijing, China. P. 184-185
Badalyan Susanna , N.G. Gharibyan, A.N. Asatryan
Antifungal/antagonistic activity of several Ganoderma species against filamentous fungi
2013 | Թեզիս/Thesis
Abstract. 7th Int. Medicinal Mushroom Conf. IMMC7, Aug. 26-29, Beijing, China. P. 175-176
Proteolytic activity of several Coprinellus species
2013 | Թեզիս/Thesis
Abstract. 7th Int. Medicinal Mushroom Conf. IMMC7, Aug. 26-29, Beijing, China. P. 204-205
Bioactive compounds of mycorrhizae forming mushrooms
2013 | Թեզիս/Thesis
Abstract. 7th Int. Medicinal Mushroom Conf. IMMC7, Aug. 26-29, Beijing, China. P.205-206
Barari H., Dalili S.A., Rezaii S.A., Badalian S.M.
Genetic Structure Analysis of Sclerotinia Sclerotiorum (Lib.) de Bary Population from Different host plant species in North of Iran
2013 | Հոդված/Article
Romanian Biotech. Letters. 18: 8197-8205
|
Barari H., Alavi V., Badalyan S.
Genetic and morphological differences among populations of Sclerotinia sclerotiorum by microsatellite markers, mycelia compatibility groups (mcgs) and aggressiveness in North of Iran
2012 | Հոդված/Article
Romanian Agric. Res. 29: 2012, p. 323-331
|
Biotechnological potential of Coprinoid mushrooms
2012 | Թեզիս/Thesis
Proceeding. Modern state of biotechnological developments and ways of their commercialization. September 11-12, 2012. Yerevan, Armenia. p. 55-56
Badalyan S.M. , Gharibyan N.G. , Iotti M., Zambonelli A.
Morphological and genetic characteristics of different collections of Ganoderma P. Karst. species
2012 | Թեզիս/Thesis
Proceeding. The 18th Congr. ISMS, August 26-30. 2012. Beijing, China. p. 247-254
Badalyan S.M. , Gharibyan N.G., Asatryan A.N.
Antifungal activity of several Ganoderma species against potentially pathogenic for humans and animals keratinophilic fungi
2012 | Թեզիս/Thesis
Modern state of biotechnological developments and ways of their commercialization. September 11-12, 2012. Yerevan, Armenia. p. 95-96
The life cycle and characteristics of the anamorph in coprinoid mushrooms
2012 | Թեզիս/Thesis
III Congr. Russian Mycologists 10-12 October, 2012, Moscow, Russia. p. 47
Badalyan S.M. , Gharibyan N.G., Asatryan A.N.
Morphological and ecological characteristics of mycelia of several Ganoderma P. Karst. Species
2012 | Թեզիս/Thesis
III Congr. Russian Mycologists. 10-12 October, 2012, Moscow, Russia. p. 141
|
Badalyan S.M. , Gharibyan N.G., Shakhbazyan T.A.
Study of morphological characteristics of collections of two species of coprinoid mushrooms: Coprinellus xanthothrix и Coprinellus disseminatus
2012 | Թեզիս/Thesis
III Congr. Russian Mycologists, 10-12 October, 2012, Moscow, Russia. p. 54
Medicinal aspects of edible ectomycorrhizal mushrooms
2012 | Գիրք/Book
Vol. 34, pp. 317-334, Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg, 2012
Edible Ectomycorrhizal Mushrooms
2012 | Հոդված/Article
Medicinal Aspects of Edible Ectomycorrhizal Mushrooms. 2012, Book chapter, Vol. 34. Soil Biology Series. Springer-Verlag. Eds. A. Zambonelli & G. Bonito, 2012, pp. 317-334
A. Borhani, S. A. Mosazadeh, S. M. Badalyan , N. G. Gharibyan
Biodiversity and distribution of medicinal mushrooms in Northern forests of Iran
2011 | Թեզիս/Thesis
Abstracts IMMC 6, 25-29 September 2011, Zagreb, Croatia. p. 58
S. M. Badalyan , А. Borhani, N.G. Gharibyan
Study of antifungal/antagonistic effect of xylotrophic mushrooms from Northern Iran
2011 | Թեզիս/Thesis
Abstracts IMMC 6, 25-29 September 2011, Zagreb, Croatia. p. 52
S. Badalyan , M. Navarro-González, U. Kües
Taxonomic significance of anamorphic characteristics in the life cycle of coprinoid mushrooms
2011 | Թեզիս/Thesis
Proceeding. In: Proceed. VII Int. Conf. Mushroom Biology and Mushroom Products. 4-7 October 2011, Arcachon, France. p. 140-154
|
Barari H., Alavi V., Yasari E., Badalyan S.
Study of genetic variations based on the morphological characteristics, within the population of Sclerotinia sclerotiorum from the major oilseed planting areas in Iran
2011 | Հոդված/Article
International Journal of Biology. 3: 2011, P. 61-66
Borhani A., Badalyan S.M. , Gharibyan N.G., Alimosazadeh S., Yasari E.
Flammulina velutipes (Curt. : Fr.) Singer.: an edible mushroom in Northern forest of Iran and its antagonistic activity against selected plant pathogenic fungi
2011 | Հոդված/Article
International Journal of Biology. 3: 2011, P. 162-167
|
S. M. Badalyan , H. V. Karapetyan, M. Navarro-González, U. Kües
Growth Stimulatory Effect of Mycelium of Several Coprinoid Mushrooms
2011 | Թեզիս/Thesis
Abstracts IMMC 6, 25-29 September 2011, Zagreb, Croatia. p. 48
S. Badalyan , K. Szafranski, P. Hoegger, M. Navarro-González, A. Majcherczyk, U. Kües
New Armenian wood-associated Coprinoid species
2011 | Հոդված/Article
Coprinopsis strossmayeri and Coprinellusaff.radians. Diversity, 3: 2011, p. 136-154.
|
Barari H., Alavi V., Badalyan S.
Genetic and morphological diversities in Sclerotinia sclerotiorum isolates in North parts of Iran
2010 | Հոդված/Article
World Applied Sciences Journal. 11: 2010, p. 151-158
Borhani A., Badalyan S.M. , Gharibyan N.G., Saied Ali Mosazadeh
Diversity and distribution of macrofungi associated with beech forests of Northern Iran (case study Mazandaran province)
2010 | Հոդված/Article
World Applied Sciences Journal. 8: 2010, p. 326-333
Badalyan Susanna , Gharibyan N.G., Iotti M., Zambonelli A.
Genetic identification, morphological, ecological and physiological characteristics of medicinal mushroom Ganoderma lucidum (Curt. : Fr.)
2010 | Հոդված/Article
Karst. collections. 2010 | Proceeding. In: Biotechnology and Health-4. DAAD Alumni Seminar. October 28-30, 2010, Yerevan, Armenia. P. 72-77
Badalyan Susanna , Gharibyan N.G.
Medicinal mushrooms as a potential source to develop health enhancing biotech-products
2010 | Հոդված/Article
Proceeding. In: Biotechnology and Health-4. DAAD Alumni Seminar, October 28-30, 2010, Yerevan, Armenia. P. 63-68
|
Badalyan Susanna , K.W. Hughes, U. Kües
Evolution and Phylogenetic Relationships in Fungal Organisms
2009 | Թեզիս/Thesis
Abstract. ESF Conf. Complex Systems and Changes. September 15-20, Sant Feliu de Guixols, Spain. P. 30
Badalyan Susanna , Gharibyan N.G., Sakeyan C.Z.
Distribution of medicinal mushroom Ganoderma lucidum (Curt. : Fr.) Karst. in Armenia
2009 | Թեզիս/Thesis
Abstract. IMMC5, September 5-8. Nantong, China. P. 248-249
Badalyan S.M. , Gharibyan N.G., Kocharyan A.E.
Perspectives of usage of bioactive substances of medicinal mushrooms in pharmaceutical industry and cosmetology
2008 | Թեզիս/Thesis
Proceeding. Int. J. Med. Mushrooms. 9(3-4), P. 275-276
Badalyan Susanna , Sakeyan C.Z.
Study of mitogenic effect of cultural broth of several medicinal mushrooms (Aphyllophoromycetideae)
2008 | Թեզիս/Thesis
Procceding. Int. J. Med. Mushrooms. 9(3-4), P. 277-278
Database creation of fungal culture collections at the Yerevan State University (FCC-YSU)
2008 | Հոդված/Article
Proceeding. ESF-UB Conf. Biomedicine. November 24-29, St. Feliu de Guixols, Spain. P. 86-88
Badalyan Susanna , Avetisyan H.K., Navarro-González M.
Pellet morphology and biomass formation in several Coprinoid mushrooms during submerged growth
2008 | Թեզիս/Thesis
VI Int. Conf. Mushr. Biol. & Mushr. Prod. ICMBMP6, 29 Sept. – 3 Oct., Bonn, Germany. P. 83-84
Badalyan Susanna , Melikyan L.R., Navarro-González M.
Fibrinolytic activity of several Coprinoid mushrooms
2008 | Թեզիս/Thesis
Abstract. VI Int. Conf. Mushr. Biol. & Mushr. Prod., ICMBMP6, 29 Sept. – 3 Oct., Bonn, Germany. P. 66-67
Badalyan Susanna , Sakeyan C.Z.
Study of Mitogenic Effects of Mycelia of Several Aphyllophoromycetideae Medicinal Mushrooms
2008 | Թեզիս/Thesis
VI Int. Conf. Mushr. Biol. & Mushr. Prod., ICMBMP6, 29 Sept. – 3 Oct., Bonn, Germany. P. 79
Badalyan Susanna , Hughes K.W., Kües U.
Biology, genetic variability and biotechnological application of several medicinal mushrooms
2008 | Հոդված/Article
Proceeding. In: Biotechnology and Health-2. DAAD Alumni Seminar, April 20-25, Yerevan, Armenia. P. 21-27
Badalyan Susanna , Gharibyan N.G., Grigoryan M.O.
Current situation and further development of mushroom growing industry in Armenia
2008 | Հոդված/Article
Proceeding. In: Science and cultivation of edible and medicinal fungi. XVII ISMS Congr. May 20-24, Cape Town, South Africa. P. 769-773
Badalyan Susanna , Iotti M., Zambonelli A.
Ecology and distribution of hypogeous fungi in Armenia
2008 | Հոդված/Article
Proceeding. 3rd Int. Truffles Cong. in Spoleto. Donnini D., Baciarelli F. L., Bencivenga M., Di Massimo G. (Eds.), 25-28 Novembre, 2008. Spoleto, Italy. P. 222-226
Badalyan S. , Isikhuemhen O.S., Gharibyan N.G.
Antagonistic/antifungal activity of Pleurotus tuberregium (Fr.) Singer against selected fungal pathogens
2008 | Հոդված/Article
Int. J. Med. Mushrooms.10: 2008, p. 155-162
Badalyan S.M. , Gharibyan N.G.
Macroscopic Fungi from Central Part of Virahayotz Mountains’ Forests of Armenia and Their Medicinal Properties
2008 | Գիրք/Book
Yerevan: Yerevan State University Press, 2008, 65 p
Badalyan Susanna , Avetisyan H.K., Navarro-González M., Kües U.
Phylogenetic significance of morphological, ecological and physiological mycelial characteristics of several Coprinoid mushrooms (Holobasidiomycetidae)
2007 | Թեզիս/Thesis
Abstract. XV Congr. Europ. Mycologist. Sept. 16-21, St. Petersburg, Russia. P. 28-29
Badalyan Susanna , Sakeyan C.Z.
Growth characteristics of several wood-decaying mushroom collections (Aphyllophoromycetideae) at different ecological conditions
2007 | Թեզիս/Thesis
Abstract. In: Ecology of Fungal Communities. BMS Annual Meeting, Sept. 9-12. Manchester, UK. P. 68
Badalyan Susanna , Sakeyan C.Z.
Pellet morphology and physiological characteristics of several Basidiomycetes mushrooms (Aphyllophoromycetidae) during submerged growth
2007 | Թեզիս/Thesis
Abstract. In: Connections between Collections. ICCC-11, October 7-11, Goslar, Germany. P. 195
Badalyan Susanna , Avetisyan H.K., Kües U.
Proteolytic activity of several Coprinoid mushrooms
2006 | Թեզիս/Thesis
Abstract. 8 Int. Mycol. Congr., IMC-8, August 20-25. Cairns, Australia. P. 289
Բադալյան Սուսաննա , Ղազարյան Հ.Ղ., Հովսեփյան Ռ.Ա., Մելքոնյան Կ.Գ.
Հայաստանում հայտնաբերված տրյուֆելների աճման հողերի ապահովվածությունը մակրոսննդատարրերով
2006 | Թեզիս/Thesis
Հոդված. Ագրոգիտություն: 5-6, էջ 229-231
S. Badalyan , K.W. Hughes, C.Z. Sakeyan, E. Helmbrecht
Morphology, growth characteristics and genetic variability of the edible medicinal mushroom Flammulina velutipes (Curt. : Fr.) Sing. Collections
2006 | Հոդված/Article
Int. J. Med. Mushrooms. 8: 2006, p. 263-278
Badalyan Susanna , Kües U., Melikyan L.R., Navarro-Gonzáles M.
Medicinal properties of Coprinoid mushrooms (Basidiomycetes, Agaricales)
2005 | Հոդված/Article
Proceeding. Int. J. Med. Mushrooms. 7(3), P. 378-380
Badalyan Susanna , Hughes K., Helmbrecht E.
Genetic variability of Flammulina velutipes collections from Armenia
2005 | Հոդված/Article
Proceeding. In: Genetics and Cellular Biology of Basidiomycetes VI. GCBB-VI, Pamplona, Spain. P. 101-112
Badalyan Susanna , Sisakyan S.H.
Study of antiprotozoal activity and mitogenic effect within medicinal mushrooms Lentinula edodes, Coprinus comatus and Flammulina velutipes
2005 | Հոդված/Article
Procedding. Int. J. Med. Mushrooms. 7(3), P. 382-384
Badalyan Susanna , Sakeyan C.Z.
Mycelium macromorphology and growth characteristics of culinary medicinal mushroom Flammulina velutipes (Curt. : Fr.) Sing.
2005 | Թեզիս/Thesis
Proceeding. Int. J. Med. Mushrooms. 7(3), P. 380-381
Бадалян Сусанна , Кьюз У., Аветисян Г.К.
Скрининг антиоксидантной активности некоторых коприноидных грибов
2005 | Հոդված/Article
Материал. В сб.: Успехи мед. микол. III Всеросс. конгр. мед. микол. Москва, Россия. C. 176-178
Бадалян Сусанна , Сакеян К.З.
Лекарственные свойства некоторых дереворазрушающих грибов из порядка Aphyllophorales
2005 | Հոդված/Article
Материал. В сб.: Успехи мед. микол. III Всеросс. конгр. мед. микол. Москва, Россия. C. 178-181
Establishment and maintenance of fungal culture collection for fundamental and applied mycological and biotechnological research in Armenia
2005 | Հոդված/Article
WFCC Newsletter. 40: 2005, p. 51-56
Badalyan S. , Gharibyan N.G., Sakeyan C.Z.
Catalogue of the Fungal Culture Collection at the Yerevan State University
2005 | Գիրք/Book
Armenia. Yerevan: YSU, 2005, 58 p
Introduction in Fungal Cytology and Genetics
2005 | Գիրք/Book
Yerevan: YSU. 2005, 88 p
Badalyan S. , Hovsepyan R.A., Iotti M., Zambonelli A.
On the presence of truffles in Armenia
2005 | Հոդված/Article
Flora Mediterrenea.15: 2005, p. 683-692
|
Navarro-González M., Badalyan Susanna , Domingo Marthnez A., Majcherczyk A., Kües U.
Decay of poplar wood by Coprinoid mushrooms
2004 | Թեզիս/Thesis
Abstract. In: Understanding poplar: From genes to functions. Poplar symposium. 13-14 May, Göttingen, Germany. P. 38
Badalyan Susanna , Hughes K.
Genetic variability of Flammulina velutipes and Pleurotus ostreatus from Armenia
2004 | Թեզիս/Thesis
Abstract. In: Science and cultivation of edible and medicinal fungi. XVI Int. ISMS Congr. March 14-17, Miami Beach, Florida, USA. P. 4
Milk-coagulating activity of mycelial cultures of several Basidiomycete mushrooms
2004 | Թեզիս/Thesis
Abstract. In: Innovative Roles of Biological Resource Centers. X Int. Congr. Culture Collections. ICCC10, October 10-15, Tsukuba, Japan. P. 589-590
Micromorphological characteristics of vegetative mycelial structures within Coprinoid mushrooms
2004 | Թեզիս/Thesis
Abstract. In: Innovative Roles of Biological Resource Centers. X Int. Congr. Culture Collections, ICCC10, October 10-15, Tsukuba, Japan. P. 590
Badalyan Susanna , Hughes K.
Genetic variability of two medicinal mushrooms Flammulina velutipes and Pleurotus ostreatus collections from Armenia
2004 | Թեզիս/Thesis
Abstract. In: Fungal Phylogenomics, Academy Colloq., 11-12 May, Amsterdam, The Netherlands. P 35
Badalyan Susanna , Hughes K.
Genetic variability of Flammulina velutipes and Pleurotus ostreatus collections from Armenia
2004 | Հոդված/Article
Proceeding. In: Science and Cultivation of Edible and Medicinal Fungi. XVI ISMS Int. Congr., March 14-17, Miami Beach, Florida, USA. P. 149-154
Antiprotozoal activity and mitogenic effect of mycelium of culinary-medicinal shiitake mushroom Lentinus edodes (Berk.) Singer (Agaricomycetidae)
2004 | Հոդված/Article
Int. J Med. Mushrooms. 6: 2004, p. 127-134
S.M. Badalyan , C.Z. Sakeyan
Morphological, physiological and growth characteristics of mycelium of several medicinal mushrooms (Aphyllophoromycetideae)
2004 | Հոդված/Article
Int. J Med. Mushrooms. 6: 2004, p. 347-360
Badalyan S. , Polak E., Hermann R., Aebi M., Kües U.
Role of peg formation in clamp cell fusion of Homobasidiomycete fungi
2004 | Հոդված/Article
J. Basic Microbiol, 44: 2004, p. 167-177
Badalyan S. , Innocenti G., Garibyan N.G.
Interactions between xylotrophic mushrooms and mycoparasitic fungi in dual-culture experiments
2004 | Հոդված/Article
Phytopathol.Mediterranea.43: 2004, p. 44-48
|
Screening of antifungal activity of several Basidiomycete mushrooms
2004 | Հոդված/Article
Probl. Med. Mycology, 6: 2004, P. 18-26
Бадалян Сусанна , Гарибян Н.Г.
Антагонистическая активность некоторых базидиальных макромицетов в отношении патогенных для человека и животных микромицетов in vitro
2003 | Հոդված/Article
Материал. В сб.: Мет. основы позн. биол. собен. грибов продуц. физиол. aкт. соед. и пищ. прод. II межд. конф, Донецк, Украина. C. 80-83
Коллекция культур макромицетов лаборатории экспериментальной микологии Ереванского государственного университета
2003 | Հոդված/Article
Микол. Фитопатол. 36(1), C. 55-57
Navarro-Gonzáles M., Badalyan Susanna , Avetisyan H. K., Holdenrieder O., Kües U.
Ligno-cellulose degrading activities within Coprinus species
2003 | Թեզիս/Thesis
Abstract In: Molecular Biology of Fungi-2003. VAAM Conf., 3-5 September, Göttingen, Germany. P. 70
Badalyan Susanna , Avetisyan H. K., Navarro-Gonzáles M., Kües U.
Eco-physiological characteristics of several Coprinus species related to wood
2003 | Թեզիս/Thesis
Abstract In: Molecular Biology of Fungi-2003. VAAM Conf., 3-5 September, Göttingen, Germany. P. 69
Badalyan Susanna , Sakeyan C.Z.
Laccase activity tests and growth characteristics of several medicinal mushroom cultures (Aphyllophorales)
2003 | Թեզիս/Thesis
Abstract. In: Biotechnology: State the art and prospects of development. Second Moscow Int. Congr. 11-14 November, Moscow, Russia. P. 3-4
Badalyan Susanna , M. Navarro-González, H.K. Avetisyan, A. Majcherczyk, U. Kües
Cultural characteristics of Coprinus spp
2003 | Թեզիս/Thesis
Proceeding. In: Botanical Research in Asian Russia. XI Congr. Russian Bot. Soc. August 18-22, Barnaoul, Russia. P. 11-12
Badalyan Susanna , Avetisyan H. K., Navarro-González M., Szafranski K., Hoegger P. J., Kües U.
Two new Coprinus species in Armenia associated with wood: Coprinus strossmayeri (Coprinopsis strossmayeri) and a new species closely related to Coprinus radians (Coprinellus radians
2003 | Թեզիս/Thesis
Proceeding. In: Botanical Research in Asian Russia. XI Congr. Russian Bot. Soc. August 18-22, Barnaoul, Russia. P. 8-9
Taxonomic significance of the biological features of vegetative structures within Basidiomycetes mushrooms
2003 | Թեզիս/Thesis
Proceeding. In: Botanical Research in Asian Russia. XI Congr. Russian Bot. Soc. August 18-22, Barnaoul, Russia. P. 7-8
Бадалян Сусанна , Топчян А.В.
Исследование природных противогрибковых средств растительного происхождения
2003 | Թեզիս/Thesis
Материал. В сб.: Успехи мед. микол. Мат. I всеросс. конгр. мед. микол., НAM, Москва, Россия. C. 88-90
Бадалян Сусанна , Гарибян Н.Г.
Морфологические особенности некоторых видов лекарственных грибов в культуре
2003 | Թեզիս/Thesis
Материал. В сб.: Бот. иссл. в Азиат. России. XI делег. Съезда РБО, Новосибирск-Барнаул, Россия. C. 10-11
Edible and medicinal Basidiomycetes mushrooms as a source of natural antioxidants
2003 | Հոդված/Article
Int. J. Med. Mushrooms. 5: 2003, p. 153-162
Antioxidant Activity of Culinary-Medicinal Mushroom Flammulina velutipes (Curt.:Fr.) P. Karst. (Agaricomycetideae)
2003 | Հոդված/Article
Int. J. Med. Mushrooms. 5: 2003. p. 277-286
Antifungal activity of higher fungi
2002 | Թեզիս/Thesis
Abstract. In: BFM: Impact and Exploitation. Int. Symp. April 22-27, Swansea, UK. P. 45
Геворкян С.А., Бадалян Сусанна
Кератинофильные грибы из почв садов и парков г. Еревана
2002 | Հոդված/Article
Материал. В сб.: XXI век. Экологическая наука в Армении. III респ. науч. конф. Ереван, Армения. C. 152-155
Badalyan S.M. , Mouchacca J., Gevorkyan S.A .
Keratinophilic fungi from Armenian soils. I information
2002 | Հոդված/Article
Probl. Med. Mycology. 4(1): 2002,p. 39-42
Badalyan S.M. , Innocenti G., Garibyan N.G.
Antagonistic activity of xylotrophic mushrooms against pathogenic fungi of cereals in dual culture
2002 | Հոդված/Article
Phytopathol.Mediterranea.41: 2002, p. 220-225
|
Ն. Գ. Ղարիբյան, Ս. Մ. Բադալյան
Материалы к изучению макроскопических грибов Армении (Նյութեր Հայաստանի մակրոսկոպիկ սնկերի ուսումնասիրման վերաբերյալ)
2001 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #3, էջ 119-128 (ռուսերեն)
|
Badalyan Susanna , Hambardzumyan L.A.
Investigation of immune-modulating activity of medicinal mushroom Flammulina velutipes (Curt. : Fr.) P. Karst. In vitro cytokines induction by fruiting body extract
2001 | Արտոնագիր/Patent
Abstract. Int. J. Med. Mushrooms. 3(2-3), P. 110
Badalyan Susanna , Garibyan N.G.
Notice about Armenian Medicinal Mushrooms
2001 | Թեզիս/Thesis
Abstract. Int. J. Med. Mushrooms. 3(2-3), P. 109
Higher Basidiomycetes as a perspective objects for myco-pharmacological research
2001 | Թեզիս/Thesis
Abstract. Int. J. Med. Mushrooms. 3(2-3), P. 108
Badalyan S. , Serrano J., Rapior S., Andary C.
Pharmacological activity of macroscopic fungi:Flammulina velutipes(Curt. : Fr.) Sing., Paxillus involutus (Batsch. : Fr.) Fr. and Tricholoma pardinum Quél. (Basidiomycota)
2001 | Հոդված/Article
Int. J. Med. Mushrooms.3: 2001, p. 27-33
The main groups of therapeutic compounds of medicinal mushrooms
2001 | Հոդված/Article
Probl. Med. Mycology. 3: 2001, P. 16-23
Использование количества ядерного ДНК в качестве генетического критерия для филогенетических построений внутри рода Hypholoma (Fr.) Kumm
2000 | Հոդված/Article
Матер. В сб.: Микология и криптогамная ботанка в России. Межд. симп., 24-28 апреля, Санкт-Петербург, Россия. C. 60-62
Antitumor and immune-modulating activities of compounds from several basidiomycete mushrooms
2000 | Հոդված/Article
Probl. Med. Mycology. 2(1), 2000, p. 23-28
Badalian Susanna , Rapior S., Andary C., Serrano J.J.
Biologically active metabolites of higher fungi
1999 | Հոդված/Article
Proceeding. In: Produits Naturels d’Origine Vegetale. Actes of IV Colloque. May 25-29, Ottawa, Canada. P. 93-98
Badalyan S. , Serrano J.J.
Hypoglycemic activity of poisonous mushroom Hypholoma fasciculare (Fr.) Kumm
1999 | Հոդված/Article
Int. J. Med. Mushrooms. 1: 1999, p. 245-250
Бадалян Сусанна , Абрамян Дж.Г., Геворкян С.А.
Исследование антифунгальной активности некоторых видов базидиальных макромицетов в совместной культуре
1998 | Հոդված/Article
Биол. ж. Армении. 51(1-2), С. 61-67
Биологически активные соединения высших грибов
1998 | Հոդված/Article
Статья. Биол. ж. Армении. 51(4), С. 289-301
Ս. Մ. Բադալյան , Ն. Գ. Ղարիբյան
Материалы к изучению флоры ядовитых макромицетов Армении (Նյութեր Հայաստանի թունավոր մակրոմիցետների ֆլորայի ուսումնասիրման վերաբերյալ)
1997 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1997, #2, էջ 63-66 (ռուսերեն)
|
Бадалян Сусанна , Рапиор С., Доко Л., Ле Куанг Ж., Жакоб М., Андари К., Серрано Ж.Ж.
Химическое и фармакологическое исследование высших грибов. I. Химический состав и фармакологическое изучение плодовых тел Cortinarius armillatus (A.-S. : Fr.) Fr. (Cortinariaceae, Telamonia)
1997 | Հոդված/Article
Статья. Микол. Фитопатол. 30(3), С. 37-42
Conservation of fungi in Armenia
1997 | Հոդված/Article
Proceeding. In: Conservation of fungi in Europe. Perini C. (Ed.). 4th Meeting Europ. Council Conserv. Fungi. 1997, Vipiteno, Italy. P. 131-133
Бадалян Сусанна , Геворкян С.А., Амбарцумян Л.А.
Значение межвидивой конкуренции в популяционной структуре ксилотрофов
1997 | Հոդված/Article
Материал. В сб.: Мет. основы позн. биол. собенн. грибов продуц. физиол. aкт. соед. и пищ. продуктов. I меж. конф, Донецк, Украина. C. 96-98
Бадалян Сусанна , Мнацаканян В.А., Арутюнян Л.С., Рапиор С., Серрано Ж.Ж., Андари К.
Химическое и фармакологическое исследование высших грибов. IV. Сравнительное изучение химического состава плодовых тел пяти ксилотрофных видов (Agaricales)
1997 | Հոդված/Article
Статья. Микол. Фитопатол. 31(3), С. 61-66
Бадалян Сусанна , Серрано Ж.Ж., Ле Куанг Ж., Рапиор С., Доко Л., Жакоб М.
Химическое и фармакологическое исследование высших грибов. III. Изучение острой токсичности плодовых тел Nematoloma fasciculare (Huds : Fr.) Karst. и Nematoloma capnoides (Fr.) Karst. (Strophariaceae)
1997 | Հոդված/Article
Статья. Микол. Фитопатол. 31(1), С. 42-45
Бадалян Сусанна , Гарибян Н.Г.
Материалы к изучению флоры ядовитых макромицетов Армении
1997 | Հոդված/Article
Статья. Уч. записки EГУ. 185(2), С. 63-65
Бадалян Сусанна , Гарибян Н.Г.
Исследование микобиоты парка Цицернакаберд г. Еревана
1997 | Հոդված/Article
Статья. Уч. записки ЕГУ. 185(1), С. 52-56
Badalian Susanna , Rapior S.
Investigation of the chemical composition from fruiting bodies of eight xylotrophic species (Agaricales s.l.)
1996 | Հոդված/Article
Proceeding. In: Science and Cultivation of Edible Fungi. (Ed. L.V. Garibova). III Int. Congr. Kashira, Russia. P. 21-23
Бадалян Сусанна , Доко Л., Рапиор С., Жакоб М., Андари К., Мнацаканян В.А., Арутюнян Л.С., Гарибова Л.В.
Химическое и фармакологическое исследование высших грибов. II. Сравнительное изучение химического состава плодовых тел и культурально-морфологических признаков некоторых видов рода Nematoloma (Fr.) Karst
1996 | Հոդված/Article
Статья. Микол. Фитопатол. 30(4), С. 79-86
Badalyan S. , Rapior S., Le Quang J., Doko L., Jacob M., Andary C., Serrano J.
Investigation of fungal metabolites and acute toxicity studies from fruiting bodies of Hypholoma species (Strophariaceae)
1995 | Հոդված/Article
Cryptogamie, Mycol. 16: 1995, p. 79-84
Ս. Մ. Բադալյան , Ջ. Հ. Մելիք-Խաչատրյան
Исследование культур съедобных шляпочных грибов на нестандартных питательных средах (водорослевый агар, водорослево-гравийный субстрат) (Գլխարկավոր ուտելու սնկերի ուսումնասիրությունը ոչ ստանդարտ միջավայրի վրա (ջրիմուռային ագար, ջրիմուռա-խարամային սուբստրատ))
1994 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1994, #2, էջ 103-108 (ռուսերեն)
|
Badalyan S. , Rapior S., Doko L., Le Quang J., Jacob M., Serrano J., Andary C.
Investigation of primary and secondary metabolites in a chemical study of Cortinarius armillatus (A.-S. : Fr.) Fr. (Cortinariaceae, Telamonia)
1994 | Հոդված/Article
Cryptogamie, Mycol. 15: 1994, p. 223-228
Systematics, Bio-Ecology and Physiological Activity of Nematoloma fasciculare (Huds. : Fr.) Karst
1993 | Գիրք/Book
Yerevan: YSU press. 1993, 195 p
К вопросу о таксономии и номенклатуры серно-желтого опенка (Nematoloma fasciculare (Huds. : Fr.) Karst.)
1992 | Հոդված/Article
Уч. записки ЕГУ. 167(1)
Гарибова Л.В., Бадалян Сусанна , Дараков О.Б.
Изучение морфологии структурных элементов плодовых тел Nematoloma fasciculare (Huds.: Fr.) Karst. с помощью сканирующего электронного микроскопа
1991 | Հոդված/Article
Статья. Биол. науки МГУ. 333(9), С. 92-101
Бадалян Сусанна , Никищенко М.Н.
Биохимическое исследование плодовых тел ядовитого шляпочного гриба Nematoloma fasciculare (Huds. : Fr.) Karst
1991 | Հոդված/Article
Статья. Биол. ж. Армении. 44(1), С. 74-76
Study of Nematoloma fasciculare (Huds. : Fr.) Karst. with scanning electron microscope
1990 | Թեզիս/Thesis
Abstract. 4th Int. Mycol. Congr. Regensburg, Germany. P. 67
Бадалян Сусанна , Дараков О.Б.
Изучение тяжей и ризоморф Nematoloma fasciculare (Huds. : Fr.) Karst. и Agaricus bisporus (J. Lange) Imbach с помощью сканирующего электронного микроскопа
1990 | Հոդված/Article
Статья. Микол. Фитопатол. 24(3), С. 201-206
Фитотоксическая активность мицелия ядовитого шляпочного гриба - ложноопенка серно-желтого (Nematoloma fasciculare (Huds. : Fr.) Karst.
1990 | Հոդված/Article
Статья. Уч. записки ЕГУ. 165(1), С. 118-124
Nematoloma fasciculare (Huds. : Fr.) Karst. as a perspective object for biotechnology
1989 | Թեզիս/Thesis
Abstract. 10th Congr. Europ. Mycologists, CEM10, August 25-30, Tallinn, Estonia. P. 10
Гарибова Л. В., Бадалян Сусанна
Изучение индивидуализма у грибов на примере ложноопенка серно-желтого - Nematolomа fasciculare (Huds. : Fr.) Karst
1988 | Հոդված/Article
Вестник МГУ, Сер. Биология. 16(2), C. 52-56
Таксономическая оценка некоторых признаков вида Nematoloma fasciculare (Huds.: Fr.) Karst (Nematoloma fasciculare (Muds. Fr) Karst։ մի քանի հատկությունների տաքսոնոմիկ նշանակությունը)
1986 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #1, էջ 109-114 (ռուսերեն)
|
Гарибова Л.В., Мелик-Хачатрян Дж.Г., Бадалян Сусанна , Дараков О.Б.
Анаморфа в цикле развития Nematolomа fasciculare (Huds. : Fr.) Karst
1986 | Հոդված/Article
Статья. Микол. Фитопатол. 20(3), С. 161-166
Гарибова Л.В., Бадалян Сусанна
Морфолого-культуральные признаки мицелия чистых культур штаммов вида Nematolomа fasciculare (Huds. : Fr.) Karst
1986 | Հոդված/Article
Статья. Биол. науки МГУ. 328 (11), С. 64-68
Таксономическая оценка некоторых признаков вида Nematolomа fasciculare (Huds.: Fr.) Karst
1986 | Հոդված/Article
Статья. Уч. записки ЕГУ. 161(1), С. 109-114
Антифунгальная активность шляпочного гриба Nematolomа fasciculare (Huds. : Fr.) Karst
1986 | Հոդված/Article
Статья. Биол. ж. Армении. 39(4), С. 319-322
Мелик-Хачатрян Дж.Г., Бадалян Сусанна
Бактериостатическая активность культуральной жидкости ядовитого гриба Hypholoma fasciculare (Fr.) Kumm
1985 | Հոդված/Article
Материал. В сб.: Грибы и лишайники в экосистеме. X науч. симп. микол. и лихенол. Прибалт. Респ. Белоруссии, Рига, Латвия. С. 93-95
Бадалян Сусанна , Мелик-Хачатрян Дж.Г.
Экологическая и физиологическая характеристика Hypholoma fasciculare (Fr.) Kumm. произрастающего в разных биогеоценозах
1985 | Թեզիս/Thesis
Матер. В сб.: Изучение грибов в биогеоценозах. Матер. III всес. конф., Ташкент, Узбекистан. C.13-14
Гарибова Л.В., Бадалян Сусанна
Влияние температурного режима и кислотности среды на рост штаммов Nematolomа fasciculare (Huds. : Fr.) Karst
1985 | Հոդված/Article
Статья. Биол. ж. Армении. 38(10), C. 870-875
Мелик-Хачатрян Дж.Г., Захарян А.П., Бадалян Сусанна
О гемолитических свойствах Hypholoma fasciculare (Fr.) Kumm
1982 | Հոդված/Article
Статья. Микол. Фитопатол. 16(3), C. 230-236
Mелик-Хачатрян Дж.Г., Аветова С.Г., Бадалян Сусанна
Влияние экстракта карпофоров ядовитого шляпочного гриба Hypholoma fasciculare (Fr.) Kumm. на некоторые показатели красной периферической крови
1981 | Հոդված/Article
Статья. Биол. ж. Армении. 34(6), C. 637-640
Аветова С.Г., Мелик-Хачатрян Дж.Г., Бадалян Сусанна
Влияние перорального введения бульона шляпочного гриба Hypholoma fasciculare (Fr.) Kumm. на морфо-функциональные показатели красной крови
1981 | Հոդված/Article
Статья. Биол. ж. Армении. 34(9), C. 952-955