Ֆարմացիայի ինստիտուտ
Institute of Pharmacy
2017 թ.-ին ստեղծվեց կրթական, գիտահետազոտական և ներդրումային (ինովացիոն) գործառույթների իրականացման առաքելությամբ ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտը:
>
Տաթևիկ Հովհաննեսի Սարգսյան

Քիմիական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Կենսաբժշկագիտության ամբիոն
Կրթություն
2001 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետի դեղագորոծական քիմիա բաժնի ուսանող (որակավորում՝ դեղաբան-քիմիկոս, պրովիզոր,մասնագիտություն՝ դեղագործական քիմիա):

Գիտական ստիճան, կոչում
Քիմիական գիտությունների թեկնածու

Գիտական ատենախոսության թեմա
Ֆունկցիոնալ տեղակալված ոչ սպիտակուցային α-ամինաթթուներ պարունակող դի- և տրիպեպտիդների սինթեզը և դրանց ազդեցությունը պրոտեազների վրա, Գ0014 Կենսատեխնոլոգիա և Բ 0010 Կենսօրգանական քիմիա, 22 հուլիսի 2012, ՀՀ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ, 018

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Ոչ սպիտակուցային ամինաթթուներ պարունակող պոտենցիալ կենսաբանորեն ակտիվ կարճ պեպտիդների սինթեզ:

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր հիգիենա

Աշխատանքային գործունեություն
2015 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ-ի «Ֆարմացիայի ինստիտուտի» Կենսաբժշկագիտության ամբիոնի ասիստենտ
2011 թ. ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ-ի «Պեպտիդների սինթեզի», իսկ 2016 մինչ օրս` «Ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների և պեպտիդների սինթեզի» լաբորատորիայի գիտաշխատող
2012 - 2015 թթ. Երևանի պետական համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետի դեղագործական քիմիայի ամբիոնի լաբորանտ (համատեղության կարգով)
2008 - 2010 թթ. «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ (ներկայումս ՀՀ ԳԱԱ
«Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ) «Ասիմետրիկ սինթեզի» լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող
2006 - 2007 թթ. «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ ` ավագ լաբորանտ

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն ՊՈԱԿ երիտասարդ գիտնականների խորհուրդ
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն ՊՈԱԿ արհեստակցական կազմակերպություն
«Կենսատեխնոլոգիական հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպություն

Դրամաշնորհներ
ISTC/#A-1677 2009-2012 «Կենսաբանորեն ակտիվ հետերոցիկլիկ տեղակալված α-ամինաթթուների և պեպտիդների սինթեզը: Նրանց հակաբակտերիալ, հակավիրուսային և հակաուռուցքային հատկությունների ուսումնասիրությունը», (36 ամիս), կատարող
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ 13-2І117 2013-2015 2І117 «“Pass-online” ծրագրի օգնությամբ պոտենցիալ կենսաբանորեն ակտիվ ոչ սպիտակուցային ամինաթթուներ պարունակող կարճ պեպտիդների որոնումը և հետագա նպատակային սինթեզը», (24 ամիս), ղեկավար
ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ 15T-2I215 2015-2017 «Սերինային պրոտեազների պոտենցիալ արգելակիչներ հանդիսացող կարճ պեպտիդների մոդելավորումը, նպատակային սինթեզը և դրանց ազդեցությունը ֆերմենտների ակտիվության վրա», (24 ամիս) , ղեկավար
STC/#A-2289 2017-2020 (36 ամիս), կատարող

Որակավորման դասընթացներ
2016 - 2021 թթ. ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացներ

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ա․ Ս. Դադայան , Լ․ Ա. Ստեփանյան, Տ․ Հ. Սարգսյան , Ա․ Ս. Պողոսյան, Է․ Վ. Մինասյան, Մ․ Հ. Իսրայելյան, Ա․ Մ. Հովհաննիսյան , Ս․ Ա. Դադայան
Խաղողի կորիզների յուղի և քուսպի հետազոտությունը՝ դրանց համալիր վերամշակման նախադրյալների բացահայտման նպատակով
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 18-30
|
Ռ. Ե․ Իսրայելյան, Տ. Հ. Սարգսյան
Սիբուտրամինի նույնականացման ԲԱՀՔ մեթոդի մշակում: Չհայտարարագրված սիբուտրամինի որոնում ախորժակը ընկճող կենսաբանորեն ակտիվ հավելումներում
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 31-40
|
T.H. Sargsyan , A.M. Hovhannisyan, G.F. Mkrtchyan, N.A. Hovhannisyan, M.S. Ghazaryan, A.S. Dadayan, M. Israyelyan, H.I. Hakobyan, Z. Mardiyan
Synthesis of -heterocyclic substituted (S)-alanine derivatives containing dipeptides and study of their antibacterial effect
2021 | Թեզիս/Thesis
International Scientific and Practical Conference “Biotechnology: Science and Practice, Innovation and Business” (“Armbiotech-SPIB-2021”).
T.H. Sargsyan , A.S. Sargsyan, S.M. Jamgaryan, E.A. Gyulumyan, L. Sahakyan, Yu.M. Danghyan, L. Stepanyan, Z. Mardiyan
Modeling of collagenase enzyme potential inhibitors (S)-β-morpholino-α-alanine containing dipeptide, target synthesis and in vitro study of their effect
2021 | Թեզիս/Thesis
International Scientific and Practical Conference “Biotechnology: Science and Practice, Innovation and Business” (“Armbiotech-SPIB-2021”)
Tatevik Hovhannes Sargsyan , Ani Slavik Dadayan, Lala Ashot Stepanyan, Anahit Mkhitar Hovhannisyan, Slavik Arshak Dadayan
Quantitative analysis of biologically active substances and the investigation of antioxidant and antimicrobial activities of some extracts of Osage orange fruits
2021 | Հոդված/Article
Pharmacia 2021, 68 (4)l p. 731-739, doi: 10.3897/pharmacia.68.e70180
T.H. Sargsyan , A.M. Hovhannisyan, A.S. Sargsyan, G.F. Mkrtchyan
Study of peptides bioactivity synthesized on the basis of (S)-a-allylglycine non-protein amino acid
2021 | Հոդված/Article
Chemical journal of Armenia 2021, № 74, p. 48-58
Sargsyan, T. H. , Jamgaryan, S. M., Gyulumyan, E. A., Sargsyan A. S., Hakobyan, H. I., Mardiyan, Z. Z., Saghyan, A. S.
Targeted synthesis of N-tertbutoxycarbonylglycyl-(S)-α-allylglycyl-(S)-alanine tripeptide and study of its effect on collagenase activity
2021 | Հոդված/Article
Chemical journal of Armenia 2021, № 74, p. 58-65
T. H. Sargsyan , Yu. M. Danghyan, S. M. Jamgaryan, E. A. Gyulumyan, N. S. Khachaturyan, S. A. Gevorgyan, H.I. Hakobyan, Z. Z. Mardiyan, A. S. Saghyan
synthesis of N-tert-butyloxycarbonylglycyl-(S)--[4-allyl-3-propyl-5-thioxo-1,2,4-triazol-1-yl]--alanine dipeptide and study of its antifungal effect
2019 | Հոդված/Article
Chemical journal of Armenia 2019, № 72, p. 495-501
T. Sargsyan , A. Sargsyan, Yu. Danghyan, S. Jamgaryan, E. Gyulumyan, N. Hovhannisyan, A. Tsaturyan, А. Hovhannisyan, A.S. Saghyan
Modeling, synthesis and study of impact of N-t-Boc-(S)-β-[4-allyl-3-(pyridin-3'-yl)-5-thioxo-1,2,4-triazol-1-y]-α-alanyl-(s)-alanyl-glycyl-(S)-β-[4-allyl-3-(pyridin-3'-yl)-5-thioxo-1,2,4-triazol-1-yl]-α-alanine tetrapeptide on collagenase activity
2018 | Թեզիս/Thesis
I International Scientific Conference, Current State of Pharmacy and Prospectsof its Development, 2018, Yerevan Armenia, November 01-03
T. H. Sargsyan , YU. M. Danghyan, S. M. Jamgaryan, A. S. Sargsyan, E. A. Gyulumyan, N. A. Hovhannisyan, A. M. Hovhannisyan, A. H. Tsaturyan, H. A. Panosyan, A. S. Saghyan
Targeted synthesis of 9-fluorenylmethyloxycarbonylglycyl-(S)-β-[4-allyl-3-propyl-5-thioxo-1,2,4-triazol-1-yl]-α-alanine and study of its effect on collagenase activity
2018 | Հոդված/Article
Chemical journal of Armenia 2018, № 71, p. 571-578
T.H. Sargsyan , Yu. M. Danghyan, V.T. Danghyan, M.W. Poghosyan, S.M. Jamgaryan, E.A. Gyulumyan, Dj. S. Sargsyann, G. A. Panosyan, A. S. Saghyan
Synthesis of n-tret-butoxycarbonyl-(S)-alanylglycyl-(S)-β-(3-isobutyl-4-allyl-5-thioxo-1,2,4-triazol-1-yl)-α-alanine and study of tripeptide effect on electric activity of neurons of black substance in conditions of model of parkinson disease
2018 | Հոդված/Article
Chemical journal of Armenia 2018, № 71, p. 368-376
Modeling of dipeptides containing potential biologically active (s)-α-propargylgycine, disclosure of possible biological properties and targeted synthesis
2017 | Թեզիս/Thesis
Dutch peptide symposium 2017. p. 71
|
Саргсян Т. О. , Цатурян А. О. , Сагиян А. С , Дангян Ю. М., Дангян В. Т., Джамгарян С. М., Гюлумян Э. А., Паносян Г. А.
Синтез ди- и трипептидов, содержащих (S)-2-амино-3-[4-аллил-(3-пиридин-4`- и (S)-2-амино-3-[4-аллил-(3-пиридин-3`-ил)-5-тиоксо-1,2,4-триазол-1-ил]-пропио-новые кислоты
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի քիմիական հանդես: 2017թ․, 70, 92-99 էջ
|
Моделирование потенциально биологически активных (s)-α-аллилглицинсодержащих пептидов, выявление их возможных биологических свойств с помощью программы пасс-онлайн и целевой синтез
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի քիմիական հանդես, 2016, 69, 3, 320-332 էջ
|
T. H. Sargsyan , N. A. Hovhannisyan , Yu. M. Danghyan, S. M. Djamgaryan, E. A. Gyulumyan, A. H. Tsaturyan, A. M. Hovhannisyan , A. S. Saghyan
Synthesis and PASS prediction novel biologically active short peptides
2016 | Թեզիս/Thesis
15th Naples workshop on bioactive peptides, peptides: recent developments and future directions, Naples, Italy, 2016, June 23-25, 73
Ю. М. Дангян, Т. О. Саргсян , В. Т. Дангян, С. М. Джамгарян, Э. А. Гюлумян, Г. А. Паносян, А. О. Цатурян, А. С. Сагиян
Моделирование потенциально биологически активных (S)-α–аллилглицин содержащих пептидов, выявление их возможных биологических свойств с помощью программы пасс-онлайн и целевой синтез
2016 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, 2016, 69, 412-432
Ю. М. Дангян, Т. О. Саргсян , В. Т. Дангян, С. М. Джамгарян, Э. А. Гюлумян, Г. А. Паносян, А. О. Цатурян , А. С. Сагиян
Синтез пептидов, содержащих (S)-β-[4-аллил-3’- и 4’-ил)-5тиоксо-1,2,4-триазол-1-ил]-α-аланины и влияние их возможных биологических свойств
2015 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, 2015, 68, 89-98
V. T. Dangyan, T. H. Sargsyan , S. M. Jamgaryan, E. A. Gyulumyan, G. A. Panosyan, Yu. M. Dangyan, A. S. Saghiyan
Novel biologically active short peptides based on heterocycle substituted non-protein amino acides: pass prediction and synthesis
2014 | Թեզիս/Thesis
20th European Symposium on Quantitative Structure-Activity Relationships Understanding Chemical-Biological Interactions, St. Petersburg, Russia, 2014, oct. 31-sep.4, 94
В. Т. Дангян, А. С. Саргсян, Т. О. Саргсян , С. М. Джамгарян, Э. А. Гюлумян, Г. А. Паносян, Ю. М. Дангян, А. С. Сагиян
Синтез пептидов, содержащих β- гетероциклически замещенные производные (S)-аланина
2014 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, 2014, 67, 1, 75-84
T. O. Sargsyan , V. T. Danghyan, S. M. Jamgaryan, E. A. Gylumyan, Y. M. Danghyan, A. S. Sagyan
Sinthesis of peptides containing (S)-2-amino-3-[4-allyl-(3-pyridine-4’-yl) and (3-pyridine-3’-yl)-propionic acids
2013 | Թեզիս/Thesis
International Conference “ Frontiers in Chemistry, Armenia” (ArmChemFront 2013) august, Yerevan, Armenia, 25-29, 2013, 195
Синтез N-формил ди- и трипептидов с использованием (S)-β-(4- фенил-3-пропил-5-тиоксо-1,2,4-триазол-1-ил)-α-аланина и изучение их влияния на активность сериновых протеаз
2011 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, 2011, 64, 4, 518-523
Дангян Ю. М., Саргсян Т. О. , Джамгарян С. М., Гюлумян Э. А., Паносян Г. А., Сагиян А. С.
Синтез производных ди- и трипептидов, содержащих оптически активные небелковые аминокислоты – -аллилглицин и β-(N-имидазолил)аланин
2010 | Հոդված/Article
Хим. ж. Арм., 2010, т. 63, № 1, с. 95-100