Ֆարմացիայի ինստիտուտ
Institute of Pharmacy
2017 թ.-ին ստեղծվեց կրթական, գիտահետազոտական և ներդրումային (ինովացիոն) գործառույթների իրականացման առաքելությամբ ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտը:
>
Մերի Վարազդատի Հայրապետյան

Ավագ լաբորանտ | Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոն
Կրթություն
2017-2018թթ. ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտ, Ֆարմացիա- մագիստրատուրա
2012-2016թթ. ԵՊՀ Դեղագիտության և քիմիայի ֆակուլտետ, Դեղագործական քիմիա - բակալավր

Գիտական ստիճան, կոչում
Մագիստրոս

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2017–մինչ օրս ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի Ֆարմքիմիայի և ֆարմակոգնոզիայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ /գործավար/

Անդամակցություն
ՀՀ «Կենսատեխնոլոգների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպություն
«Դեղագիտություն և դեղաբանություն. Կրթություն և գիտություն ասոցացիա» հասարակական կազմակերպություն

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ
MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

Էլ. փոստ
mary.hayrapetyan@ysu.am