Լիլիթ Գարգրցյան
Կենտրոնի խմբավար
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ: Հանդիսանում է ԵՊՀ անձի հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ: Շուրջ քսանհինգ գիտական հոդվածների և մեկ մեթոդական ուղեցույցի հեղինակ է: 2001 թ-ից իրականացնում է հոգեբանական հետազոտական աշխատանքներ, 2006 թ-ից գործնական հոգեբանության ոլորտում է որպես խմբավար:

Մասնագիտական վերապատրաստումներ
 • 1999 - 2000 թթ. «Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում: Բազային դասընթաց» (Ռ.Նաղդյան)
 • 2007 թ. «Կլինիկական հոգեբանություն: Բազային Դասընթաց» (Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն)
 • 2008 թ. «Արտ-թերապիա»: Բազային Դասընթաց (ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն)
 • 2009 թ. Հոգեբանական խորհրդատվության հմտություններ (ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն)
 • 2009 թ. Խաղային հոգեթերապիա (ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն)
 • 2009 թ. “Assertiveness in communication” (Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան)
 • 2010 թ. «Project fundraising and grant writing» (Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան)
 • 2010 թ. Հետազոտական հմտություններ հասարակագետների համար (90 ժամ/3 կրեդիտ –SOCIES էքսպերտային կենտրոն)
 • 2010,2011թթ.Կորստի և տրավմայի հետ աշխատանքի մեթոդներ վորքշոփ (IUPsyS, Գերմանիա, Յենա– մասնակցության վկայական)
 • 2011 թ. «Academic Writing» workshop (Հայաստանի Ամերիկյան համալսարան)

  Խմբավարության պրակտիկա
  2004 - 2005 թթ.իրականացրել է խմբային զարգացնող հոգեբանական աշխատամքներ նախադպրոցական հաստատություններում:
  2006 - 2007 թթ. Ուսումնական թրենինգներ հանրակարթական դպրոցների ուսուցիչների և սոցիալական հմտությունների թրենինգներ վարքային խնդիրներով դեռահասների հետ («ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում, կրթություն և խնամք» ՀԿ):
  2007 - 2009 թթ. վարել է «Ինքնակառավարում և դերային թրենինգ» ուսումնական առարկայի թրենիգի խմբերը:
  2009 թ-ին «Բռնություն և դրա հետևանքները» և «Իրավունքներ և պարտականություններ» թեմաներով սեմինար- թրենինգներ Վարդաշենի թիվ 1 հատուկ կրթահամալիրի սաների և աշխատակազմի համար:
  2009 թ-ին խմբային սուպերվիզիայի իրականացում Վարդաշենի թիվ 1 հատուկ կրթահամալիրի և Նուբարաշենի հանրապետական թիվ 18 կրթահամալիրի հոգեբանների համար:
  2008 թ-ից ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոնում վարում է հետևյալ թրենինգները.

  Ուսումնական
 • Հոգեբանական թրենինգի խմբավարի բազային հմտություններ- մոդուլ1
 • Հոգեբանական թրենինգի խմբավարի հմտություններ - մոդուլ 2
 • «Հետազոտական հմտություններ հոգեբանների համար»

  «Անձնային աճի»
 • «Ես ես եմ» ինքնաճանաչմանն ուղղված անձնային աճի թրենինգ

  Սոցիալ-հոգեբանական
 • «Եղեք ազատ շփման մեջ» հաղորդակցական հմտությունների զարգացմանն ուղղված թրենինգ

  Բուհում դասավանդում է հետևյալ առարկաները՝
 • Կրթության հոգեբանութություն
 • Սեռի հոգեհիգիենա
 • Հոգեբանական հետազոտության մեթոդոլոգիա
 • Երեխաների և դեռահասների խմբային հոգեթերապիա
 • Պրենաթալ հոգեբանություն
 • Հասուն տարիքի հոգեբանություն և խորհրդատվություն