Իզաբելլա Ղազարյան
Կենտրոնի հոգեթերապևտ, խմբավար
Ավարտել է ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի հոգեբանության բաժնի մագիստրատուրան: ԵՊՀ սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի դասախոս է: Շուրջ երկու տասնյակ գիտական հոդվածների հեղինակ է: Գործնական հոգեբանության ոլորտում է 2004 թ-ից, հոգեթերապևտիկ պրակտիկա վարում է 2009 թ-ից:

Մասնագիտական վերապատրաստումներ
2005 թ. «Հոգեվերլուծական թերապիայի և խմբային վերլուծության պրակտիկա» վերապատրաստման ծրագիր (Մոսկվայի հոգեբանական-մանկավարժական համալսարան, Հոգեբանական խորհրդատվության ֆակուլտետ, Մոսկվա):
2009 - 2011 թթ. «Կոգնիտիվ-վարքաբանական հոգեթերապիա», «Արտ-թերապիա» (ԵՊՀ Կիրառական հոգեբաության կենտրոն),
2010 - 2011 թթ. «Կորստի և տրավմայի հետ աշխատանքի մեթոդներ» վորքշոփ (IUPsyS, Գերմանիա, Յենա և Վրաստան, Թիֆլիս),
2011 թ. «Խմբավարի հմտությունների զարգացման դասընթաց» (International Medical Foundation, freedom from torture. – Վրաստան, Թիֆլիս),

2012 - 2013 թթ. «Տրանզակտ վերլուծության հոգեթերապևտիկ դպրոց» (ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն և Տրանզակտ վերլուծողների եվրոպական ասոցիացիա), 2012 - 2013 թթ. «Արքետիպերի թատրոն» հեղինակային մեթոդի դասընթաց, 1-3-րդ մոդուլներ (ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն, Պրոֆեսիոնալ Հոգեթերապևտիկ Լիգա):

Խմբավարության պրակտիկա
2007 թ-ից սկսած վարում է հետևյալ թրենինգային խմբերը.

Ուսումնական խմբեր՝
 • Հոգեբանական խորհրդատվության հմտություններ և տեխնիկաներ
 • Հոգեթերապևտի անձնային հմտությունների զարգացում
 • Խմբավարի հմտությունների զարգացում

  Անձնային աճի խմբեր
 • Ինքնավերլուծության հմտությունների զարգացում
 • Արդյունավետ ինքնաներկայացման հմտությունների զարգացում
 • Հարաբերությունների արվեստ

  Կորպորատիվ խմբեր`
 • Սթրես մենեջմենթ
 • Ինքնակարգավորման հմտություններ
 • Թիմի կառուցում
 • Կոնֆլիկտների հաղթահարում
 • Հաղորդակցման հմտություններ
 • Լիդերության ունակություններ

  2011 - 2012 թթ. Ինքնակարգավորման հմտությունների թրենինգ Viva Cell MTS Զանգերի կենտրոնի աշխատակիցների համար,
  2013 թ. դեկտեմբեր. Հաղորդակցման հմտությունների թրենինգ «Արեգակ» վարկային կազմակերպության աշխատակիցների համար:

  Հոգեթերապևտիկ պրակտիկա
  2009 թ-ից իրականացնում է հոգեթերապևտիկ գործունեություն էքզիստենցիալ-հումանիստական ուղղությամբ մեծահասակ այցելուների հետ: Մասնագիտանում է միջանձնային հարաբերությունների, ընտանեկան և աշխատանքային խնդիրների, ինքնագնահատականի, կորստի, բաժանման, կյանքի իմաստի խնդիրների ոլորտում:
  Ակտիվորեն մասնակցում է ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոնում 2010 թ-ից գործող սուպերվիզիոն խմբին: Իրականացնում է նաև անհատական սուպերվիզիաներ:

  Բուհում դասավանդում է հետևյալ առարկաները՝
 • Սոցիալական և քաղաքական հոգեբանություն
 • Իմիջի հոգեբանություն
 • PR-տեխնոլգիաների հոգեբանություն
 • Էքզիստենցիալ հոգեթերապիա
 • Խմբավարի հմտությունների զարգացում
 • Սոցիալական փոխներգործության հոգեբանություն
 • Հոգեբանական խորհրդատվություն